Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

A szófogadó fiú és a három zsák

2019. május 4., szombat, Kiscimbora

Egy fiatalember, akinek apja meghalt, anyjával élt kettesben. Nagyon szegények voltak, az anyja ráadásul öreg is. Azon éltek, amit a fiú puskájával elejtett. Egy szép nap a fiú fogta a puskát és elment a bozótosba vadászni. De hiába leste a vadat, egy sem akadt a puska végére. Leült hát egy nagy fa alá és búnak adta a fejét. Úgy fájt a szíve az anyjáért, hogy a könnye is eleredt. Ekkor a fa tetejéről megszólalt valaki:

  • Bedő Hanna rajza
    Bedő Hanna rajza

– Fiam, miért sírsz?
– Szegény anyám miatt sírok! – felelte. – Nincs már betevő falatja sem, és nekem sincs se kölesem, se pénzem, hogy enni adhassak neki. Azon élünk, amit a puskámmal elejtek, de ma nem került semmi!
– Ha tetszik – szólt a Hang –, adok valamit, ami segít, hogy anyád is, te is jóllakjatok. Csak jól viseld gondját, s akkor meglesz mindened, amit szemed-szád, kíván!
– És mi volna az, amit nekem szántál? – kérdezte a fiú.
– Van ezen a fán három zsák. A nevük: Valami, Köles és Senki. Mondd meg, melyiket akarod, s az a tiéd lesz.
– Értelek. De hadd menjek előbb haza, kérjek tanácsot az anyámtól. Amit ő tanácsol, azt fogom tenni, mert mindig az ő akarata szerint cselekszem.
Azzal a fiú hazament.
– Nem találtam semmi ennivalót – szólt az anyjához –, ezen búsulva egy nagy fa alá telepedtem. Akkor egy hang a fáról megkérdezte, miért sírok. Azt feleltem: anyámat szánom, mert nem tudok neki enni adni, azért sírok. A hang ekkor azt mondta, van a fán három zsák, s amelyiket választom, nekem adja, s ha vigyázok rá, az gazdaggá tesz. A nevük: Valami, Köles és Senki. Azért jöttem, hogy tanácsot kérjek. Amelyiket te mondod, azt fogom választani.
– Válaszd azt, aminek a neve Valami!
– De akkor nem lesz mit ennünk! – értetlenkedett a fiú.
– Mondtam, nekem az tetszik.
A fiatalember visszament a bozótosba és leült a fa alá.
– Anyám azt mondta, vá­lasszam a Valamit. Add hát nekem a Valamit, hadd vigyem haza.
Egy zsák hullott le a fáról, és a hang ezt mondta:
– Vidd hát ezt a zsákot, ez a Valami.
A fiatalember hazavitte a zsákot, s kérte az anyját: ő már megtette, amit kért, most már mondja meg, hogyan lesz mit enniük. Az anyja azt kérte, akassza fel a tetőereszre a zsákot, s majd reggel meglátják, mi lesz vele. Reggel a fiú kiment megnézni a zsákját, s látja ám, hogy mind a három zsák ott lóg az ereszen. Felkiáltott:
– Édesanyám! Hihetetlen dolog történt! Én egy zsákot akasztottam fel, s most itt lóg mind a három!
– Mondtam már neked fiam, hogy az anya mindig utánad jön, ha elveszed a gyermekeit, s a gyerekek követnek, ha elveszed az anyjukat. Valami az anyjuk, a két másik meg a gyermeke, akik eljöttek megkeresni az anyjukat. Úgy történt minden, ahogy mondtam. Ha mindig úgy teszel, ahogy hallod tőlem, meglátod, minden jóra fordul.
A fiú munkához látott, elvetette a kölest, gazdag termést takarított be, és lett elég pénze, hogy megházasodjék. Lett aztán sok gyermeke is. Akinek türelme van, megszerezhet mindent, mert a türelem megszerez mindent.
Visszateszem a mesét oda, ahol leltem.

(bambara népmese)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 612
szavazógép
2019-05-04: Kiscimbora - :

Bartócz Ilona: Anyák napja

Volt egyszer egy mesebeli kisfiú, Jancsikának hívták őt is, mint a legtöbb mesebeli kisfiút. Jó kisfiú volt meg rossz kisfiú, csöndes is volt, lármás is volt, akárcsak az igazi kisfiúk. Ennek a Mesebeli Jancsikának volt egy üveggolyója, de nem ám olyan üveggolyó, amilyen a te zsebedben van, meg néha az enyémben is! Jancsika üveggolyója igazi varázsgolyó volt: ha jól a tenyerébe szorította, s közben elmondta a varázsigét: „Hipp-hopp, az legyek, ami akarok!” – Mesebeli Jancsika nyomban átváltozott valamivé, amihez éppen kedve volt.
2019-05-04: Kiscimbora - :

Weöres Sándor:Buba éneke

Ó, ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék –
minden este
morzsára, buzára
visszaszállnék
anyám ablakára.