Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Kikelet a Vadas alatt

2019. május 7., kedd, Riport

A kikeletet lehet akár jelképesen is érteni, mert egyrészt nyílnak már a Vadas alatt a tavaszi virágok, ugyanakkor azonban jó ideje várják már a sepsikőröspatakiak és a kálnokiak, hogy valami láthatót, tapinthatót léphessen előbbre az ikertelepülés. Kisgyörgy Sándor polgármester bejelentette, hogy megtört a jég, hat megnyert pályázata van a községnek, és az első kivitelezésén már dolgozik is a Zöld Út munkacsoport: épül Sepsikőröspatak új óvodája.

  • Megújul az önkormányzat székháza is, az egykori Apor-udvarház. Fotók: Albert Levente
    Megújul az önkormányzat székháza is, az egykori Apor-udvarház. Fotók: Albert Levente

Épül az új óvoda, csatornázásra várnak

Az iskola másként héten, vakáció előtt érkeztünk a községközpontba. Terv szerint úgy volt, hogy a Vadas-tetőn figyelik majd meg a tavasz ébredését a Kálnoky Ludmilla Gimnaziális Iskola tanulói, ám vidám gyermekzajtól volt tele az udvar.

 

„Munkás év vár iskolánkra” – Vancea Eszter igazgató-tanár

 

– Nem tudtunk felmenni a Vadasra – adta tudtunkra Vancea Eszter igazgató –, mert betartott nekünk a kikelet: értesítettek, ne menjünk fel a hegyre, mert havazik! De sebaj, jól eltelik lenn, a faluban is. Szórakoztató és hasznos tevékenységeket szerveztünk, meghívtuk Gaál Zsuzsa biológia szakos tanárunkat Sepsiszentgyörgyről, aki még gyermeknevelési szabadságát tölti, hogy segítsen be munkánkba, hiszen éppen ő volt az ilyen jellegű rendezvények tudója. Folyik a tevékenység, idelent süt a nap, megy a „másként”, rotyog a pityókatokány az üstben az udvaron, éppen most érkezett polgármesterünk, aki besegített egy kis kolbásszal, hogy ne szenvedjen egyedül a pityóka.

– No, ez már sínre került – mondta Kisgyörgy Sándor polgármester. – Szemléztük a baróti csoport munkáját, akik teljes gőzzel dolgoztak a terjedelmes új óvoda alapjának vasbetonozásán (képünk).

 

Év végére állni fog az új kőröspataki óvoda

 

Ez egy 500 ezer eurós uniós vidékfejlesztési beruházás. Kis késésben vannak, de biztosítottak, hogy határidőre elkészül az épület, vagyis 2020. január 10-ére. A következő legégetőbb munkálatunk a csatornázás. A múlt héten jártunk Gyulafehérváron ez ügyben, benyújtottuk a kivitelezési tervet, ellenőrzik, utána meg lehet majd hirdetni a közbeszerzést a kivitelezésre. Sajnos, ez a projekt nagyon megkésett, nem a mi hibánkból, hanem a nyertes marosvásárhelyi kivitelező állt el a szerződéstől. Miatta egy évet késtünk, pedig az erre a célra megnyert pénzösszeg már két esztendeje a számlánkon van! Új szerződést kötöttünk egy nagyváradi céggel, amelynek munkájával nagyon elégedettek vagyunk. A leendő fő- és mellékvezetékek behálózzák az egész települést, kivéve a roma telepet, a családi házakhoz azonban a tulajdonosoknak kell majd kivitelezniük a rácsatlakoztatást. Nekünk nem lesz külön derítőállomásunk, mert a fővezeték rá lesz kötve az árkosira, s a kettő együtt majd a sepsiszentgyörgyi közüzemek központi tisztítójára. Ha Gyulafehérvár időben rábólint a projektre, késő ősszel Árkostól a faluig a földben lesz a vezeték. A belső hálózatot tavaszra hagynánk, hogy az őszi esős-sáros időben ne túrjuk fel a falu utcáinak burkolatát.


Mi lesz a kálnoki csatornázással?

– Azt is terveztük, de időközben megjelent egy olyan rendelkezés, hogy egy község munkálatainak értéke nem haladhatja meg az egymillió eurót egy kivitelezési ciklusban. Így Kálnok nem fért bele ebbe az összegbe. Mivel Kálnokra már van tervezetünk, több helyen próbáltunk újra pályázni – sikertelenül. Nem maradt más hátra, megpróbálunk további anyagiakat szerezni az ígéretesnek tűnő jelenlegi kormánypénzből. Kálnok szennyvízmennyiségét megbírja a községközpont fővezetéke, erre akarjuk rácsatlakoztatni.

Harmadik sikerként emlegette a köz­ségvezető, hogy aláírták a szerződést egy kotró-rakodó gépre, amire már rég várnak, ugyanis ennek hiányában minden fontosabb föld- és más jellegű munkálatra fizetés ellenében kellett erőgépet bérelni. A negyedik lépés a két település kultúrotthonainak teljes felújítására és belső berendezésére vonatkozik – tudtuk meg. Belső mosdókat kell kialakítani, Kálnokon működik a központi fűtés, de a helyiben nem.

– Ez is egy 500 ezer eurós uniós pályázat, melynek tervezetét elkészíttettük, most szemlézik a kijelölt ellenőrző szakcégek, ami után visszük Gyulafehérvárra, sikeres véleményezés után erre is kiírjuk a közbeszerzést. Ha minden az elképzelések szerint történik, ősszel meg lehet kezdeni a munkálatokat.

A községközpont iskolájáról is szólt a polgármester, amely nagyon régi épület, eléggé rozzant állapotban. Erre a beruházásra a támogatási szerződést már aláírták Gyulafehérváron, és hogy gyorsabban révbe juthassanak, meghirdetik a közbeszerzést is. A beruházás révén a régi épületet teljesen felújítják, de mivel a jelenlegi osztálytermek száma nem elegendő, tervben van az iskolaépület bővítése is.

Újabb fejlesztés a polgármesteri hivatal részleges korszerűsítése – tetőzet, belső és külső felújítás, valamint az előtér rendezése – kormányprogramból. Erre egyszerre indul a tervezés és a kivitelezési szerződés is, amit már ötödik alkalommal hirdettek meg. A célra 700 ezer új lej áll az önkormányzat rendelkezésére.

– Reménykedünk, hogy megvalósul, mert elsőbbséget élveznek ebben az évben azok a befektetések, amelyeket már régebben megkezdtek.

Kálnokra tervezték egy gyermek-sportpálya építését a régi református lelkészi lakás telkére, ezt a helyi fejlesztések programjából akarják finanszírozni.


Türelmet kér a hivatal

Sajnos, amíg be nem fejezik a csatornahálózat lefektetését a fő- és a mellékutcákban, addig még küzdeniük kell a helyieknek a sárral, nyáron pedig a porral – emelte ki Kisgyörgy Sándor. Ráadásul nem ez az egyetlen akadálya az aszfaltozásnak Sepsikőröspatakon, ugyanis újabban feltétele a pályázatnak az is, hogy az illető utcahálózatot telekkönyvezzék. Ez érvényes arra a megyei útra is, amely derékba szeli a falut, és a Vadason hajlik be Erdővidékre. Megtörtént a felmérés, de aszfaltozásra csak a csatornahálózat fővezetékének lefektetése után lehet számítani, ami 2021-ben valósulhat meg.

Folyik a községben az egyéni tulajdonú földparcellák telekkönyvezése, új perfelvételről tárgyalt az önkormányzat a Bánya-tó ügyében. Dolgoznak a kibővített községi területrendezési terven, egy nagyváradi cég pedig befejezte a legelőterületek üzemtervének dokumentációját, ami lehetővé teszi, hogy a Hatodi magánerdészet tűzifát tudjon bélyegezni a beerdősödött legelők tulajdonosainak. 82 ezer lejre növekedett a helybeli roma telep lakóinak ház- és telekadó hátraléka, súlyos következményekkel járhat, ha ezt nem törlesztik – jelezte a polgármester. Május végén 16 tagú küldöttség látogat el Gárdony testvértelepülésre, a kőröspataki napokat július 13–14-re tervezik.


A felekezet keblén

A községközponthoz tartozó Kálnok gondjain túl, amelyekről a polgármester szólt, legalább annyira fontos az a tevékenység, ami az ottani református egyházközség berkeiben zajlik-történik. Jobbkor nem is jöhetett volna a magyar kormány nyújtotta anyagi segítség, amit az egyházkerület közvetítésével kapott ez a gyülekezet is.

– Éppen elegendő volt a támogatás arra, hogy befejezzük a műemlék templomot övező alacsonyabb várfal felújítási munkálatait – részletezte Tóth Anna lelkipásztor. – Jelenleg a várfal hátsó részén dolgozunk még, amit tetemes hosszúságban teljesen újra kellett rakni, le kell vakolni, végül pedig cserépfedél kerül a tetejére, és hófehérre lesz lemeszelve. A támfalak eredeti formában maradnak, a fal piacos felén pedig szakemberek segítségével újra ott lesz majd a régi napóra is.

Pezsgő gyülekezeti életről tájékoztatott a lelkész. Húsvét maradandót hozott a gyülekezetben, Kecskés József ismét bemutatta tojáspatkoló tehetségét, a nőszövetség ízletes húsvéti kis kalácsokat sütött minden gyermeknek, meleg, családias hangulatú tevékenység zajlott az ünnep előestéjén. Időközben volt esperesi vizitáció, öt konfirmandusz fiatallal, egy fiúval és négy lánnyal gyarapodott a gyülekezet, amelynek lélekszáma a beköltözések révén 244-re növekedett. A Bethlen Gábor Alaptól nyert anyagiakból, az unitáriusokkal közösen egész napos kirándulást kezdeményeztek a kálnoki fiatalok, gyermekek és szülők, hogy ismerkedjenek a csernátoni falumúzeummal, a Malomkert üdülő- és szórakozóhellyel, valamint a restaurált ikafalvi csonka toronnyal.

 

Kálnok: emlékállítás március idusán. Előtérben Szigyártó András gondnok

 

– Találtunk egy ’48-as sírkövet a református temetőben, ami orra volt bukva – értesített Szigyártó András református gondnok –, amit Váncsa Béla presbiterrel együtt megtisztítottunk és „életre keltettünk”. Az obeliszk és a vésett írás teljesen ép és szép, ami így hangzik: E néma sír ölén nyugszik egy hű hazafi s jó barát aki éltét 48ba hazájáért mindig küzdve áldozá BARTÓK JÓZSEF szül 1833. okt. 15. én meghalt 1909. okt. 30. án emlékét tetette hű neje BEDŐ TERÉZIA. Mivel az eredeti helyét nem ismerjük, így előbbre hoztuk jól látható és kegyeletes helyre, a harangláb-közeli magaslatra, hogy a főútról is látható legyen. Az eredeti alapkőbe Ráduly Zoltán mesteremberrel belevésettünk egy rövid szöveget: E temető mélyében nyugszik Bartók József teste, sírköve 2019 III. hó 15-én került e helyre.

Előbb magam is csodálkoztam, hogy mit kereshetett a szabadságharcban egy alig 15 éves gyermeklegény 1848-ban? Ámbátor van példa még arra Sepsiszéken, hogy bevettek fiatalt is kanócos legénynek az ágyúk mellé! Egy ilyen sírkő jelöli Csia Domokos, Gábor Áron kanócos legényének a síremlékét a cófalvi temetőben.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye a magyar feliratok lefestéséről több székelyföldi településen?
eredmények
szavazatok száma 672
szavazógép
2019-05-07: Közélet - :

Ricchi e Poveri – olaszul az igazi (Szent György Napok)

Mi valóban szeretjük az olasz nyelvet és egész pályafutásunk alatt arra törekedtünk, hogy becsülettel képviseljük az olasz kultúrát – mondta el szombati sajtótájékoztatójukon Angela Brambati, a Ricchi e Poveri női tagja.
2019-05-07: Gazdakör - Bokor Gábor:

Sikeres mezőgazdaságigép-kiállítás

Általános jellegű nemzetközi kiállításra is sor került az idei Szent György Napok rendezvénysorozatában. Az elmúlt pénteken megnyílott és vasárnap zárult, a budapesti Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. által szervezett Szentgyörgy Expó 2019 keretében mezőgazdasági gépek, felszerelések, eszközök bemutatójára is sor került.