Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2019. május 24., péntek, Elhalálozás

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a kisborosnyói születésű
BENEDEK ESZTER
(szül. RÁDULY)
életének 52. évében hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2019. május 25-én, szombaton 14 órakor lesz a kisborosnyói családi háztól a helyi temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
4312012

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a székelyhidegkúti születésű
NYÁRÁDI ERNŐ
szeretett szíve életének 85. évében megszűnt dobogni.
Megfáradt testét 2019. május 25-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1094
„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak álmok, évek.”
Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, rokon, barát és ismerős,
dr. BARTOK BOTOND
nyug. tanár
szerető szíve életének 67., boldog házasságának 33. évében 2019. május 22-én megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványát 2019. május 25-én, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4312002
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
id. SZTOJKA JÓZSEF
73 éves korában hirtelen eltávozott az élők sorából.
Temetése 2019. május 26-án, vasárnap 14 órakor lesz a szemerjai ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1095
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama,
WENZEL LISA
életének 80. évében elhunyt.
Temetése 2019. május 25-én, szombaton 13 órakor lesz a szemerjai új református ravatalozóháztól.
Nyugodjék békében.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
Lánya, Éva, unokái, Róbert, Tamás és veje, Zoltán
4312004
Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, rokon és szomszéd,
JANCSÓ DEZSŐ-SÁNDOR
nyugalmazott biológiatanár
hosszas, de türelemmel viselt betegség után életének 81., házasságának 54. évfordulóján elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2019. május 25-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai temetőben az új ravatalozóházból.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4312030
Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, após, nagyapa, rokon a sepsiszentgyörgyi születésű
PAPP GÁBOR
életének 61. évében hirtelen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2019. május 25-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozóháztól a református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4312033
Fájdalommal tudatjuk, hogy a lécfalvi születésű kézdivásárhelyi
id. SÁNDOR ISTVÁN
életének 65., házasságának 42. évében 2019. május 21-én Amerikában hirtelen elhunyt. Temetése Amerikában.
A gyászoló család
562

Részvét
A Székely Nemzeti Múzeum munkaközössége megdöbbenéssel értesült BARTOK BOTOND volt régész kollégájuk, nyugalmazott művelődési felügyelő váratlan haláláról. Családjának, hozzátartozóinak őszinte részvétünket fejezzük ki.
649
„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” (Cicero) Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak
dr. BARTOK BOTOND elhunytakor.
A Kelemen család
4312018
Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki volt kolléganőnknek, Bartok Gabriellának, a Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár volt igazgatónőjének férje, dr. BARTOK BOTOND elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség munkaközössége
4312007
A Kovászna Megyei Művelődési Igazgatóság munkaközössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi i a gyászoló családnak
volt kollégájuk,
dr. BARTOK BOTOND
elhunytakor.
4312019

Megemlékezés
Halálának 20. évfordulóján kegyelettel emlékezem nagyapámra, ID. JANCSÓ JÁNOSRA (Poti bácsi).
Kiss István ügyvéd
560
„Nem vagy itt, tudjuk jól, / Mégis érezzük karod ölelését, /  Mégis látjuk szemed tiszta fényét, / Szemünkkel téged keresünk, / Fülünk csak hangodra vár.”
Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki
BÁLINT MATILDRA halálának első évfordulóján. Amíg él a szertet és az emlék, addig igazából nincs feledés. Emlékét szívünkben őrizzük.
Leánya, veje, unokája
és felesége, testvére
és családja,
valamint Tünde és Dórika
4312037
Fájó szívvel emlékezünk az ojtozi CSÍKI MATILDRA
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
Szeretettel,
Elvira és családja
4312040
Emlékét örökre szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk PÁL MÁTYÁSRA halálának első évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4312041
Az édesanyák nem halnak meg, csak fáradt szívük pihenni tér. Szomorú szívvel emlékezem a baróti születésű LUKÁCS GIZELLÁRA, akit egy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló leánya
20259
Drága emlékét örökre szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk dr. DOMOKOS ERNŐ volt közgazdászpro­fesszorra halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4311890
Egy édesanya milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Drága jó szívét áldd meg, ó, Atyám, és köszönjük, hogy ő lett a mi drága édesanyánk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi özv. TÓTH JÓZSEFNÉ GERE SAROLTÁRA, aki hat hete távozott szerettei köréből. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hisz szívetekben jó helyen vagyok. Nyugodjék békében.
Szerettei
4312022
Elmentél tőlünk egy májusi napon, azóta tiéd a csend, a nyugalom. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem tudunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesapára, nagytatára, dédire, a kökösi id. VIRÁG SÁNDORRA, akinek szíve ma egy éve szűnt meg dobogni.
Szerettei
4311977
Fájó szívvel emlékezünk a sepsimagyarósi KÓNYA
EMÍLIÁRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4311987
Akit szívünk őriz, nem hal meg soha, kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Szomorú szívvel emlékezünk drága jó édesanyánkra, az uzoni ZANFIR ANNÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4312006
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, hiába próbáltunk. Oly drága voltál nekünk, hogy nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Fájó szívvel emlékezünk a kökösi születésű KÖKÖSI MÓZESRE halálának első évfordulóján.
Szerettei
4312020
A Mikesben és a Mikóban 1954-ben végzett véndiákok a 65 éves, május 24-i találkozó alkalmából kegyelettel emlékeznek elhunyt osztálytársaikra és tanáraikra.
4312021

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 708
szavazógép
2019-05-24: Nyílttér - :

Előre, székelyek! /X/

Azt kérdezte tőlem valamelyik nap a fiam, hogy szoktam-e félni. Mit mond az ember a fiának? Az igazságot. Szoktam félni, fiam, szoktam. Mert az nem igaz, hogy a székely ember soha nem fél. Azt viszont ezer éve tudjuk, hogy félelemből nem lehet cselekedni. A félelemből erőt kell meríteni, szembe kell menni vele. Sokan tőlünk félnek, mert erőt, határozottságot sugárzunk. Látják, hogy amikor baj van, amikor veszély közeledik, mi összezárunk! A székely a bajban összefog!
2019-05-24: Nyílttér - :

Rabok legyünk vagy magyarok? (Levél a Partiumból)

Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés itt és most is aktuális, csak nem úgy, mint 1848-ban, amikor Petőfi megfogalmazta. Hanem a következőképpen. Minek érdemesebb lenni Romániában: börtönbüntetésre ítéltnek (tolvajnak, betörőnek, sikkasztónak stb.) vagy (szabadlábon lévő, törvénytisztelő) magyarnak?