György Attila: Végül hárman maradtak...

2019. május 25., szombat, Kultúra

Végül mégiscsak hárman maradtak a száműzetésben: ők ketten és szegény Mikes Kelemen. A Jóistenben és a borban pedig aztán végképpen nem lehetett csalódni a leghűségesebb deáknak – perelni még néha csak-csak, de azt is szeretettel és módjával. Az egyik a lelket, a másik a szellemet tartotta benne épen és híven – s a kettő együtt a testet is.

Hogy inni is csak jót, s jól érdemes, és „ebben áll a nagy titok”, azzal már Mikes tisztában vala. Hogy is írja szerelmetes nénjének?

„Borunk elég vagyon, de nemcsak elég, de jó is, asztali bornak bévehetni. Nem kényes italra való borok, se nem konty alá valók, amint szokták mondani, de elég jók a szükségre és a táplálásra. Mi kell egyéb? A mértékletes ital segíti a mi édes egészségünket. Azt tartják, hogy egy ebéd felett négyszer innya elég: az elsőt mi magunkért, a másodikat jóakaróinkért, a harmadikét a vigasságért és a negyedikét az ellenséginkért.”

Hát ennél szebben kevesen fogalmazták meg a borivás és a tisztelet köznapi viszonyát, mindezt ráadásul Törökországban, ahol azért a borivást nemigen vitték túlzásba. Éppen elég baj volt ez a száműzötteknek, különösen, ha a Portára voltak hivatalosak. Hiszen lám: „A török vendégség ilyen szomorú vigasság; ebédre hivutt, de velünk nem ett, azután nem is láttuk, mikor eljöttünk, nem kívántatott elbúcsúzni tőlle. A nagy török urak így szokták vendégelni főkeresztyéneket, akik bort isznak.”

Magyar embernek ilyenekért is nehéz a száműzetés. Fenyőtűket égetett a jó Mikes Kelemen, hogy felidézze az otthon illatát, s jóféle magyar borokat képzelt oda, akkor is, amikor „pitesti borokkal büntették” egészségét, saját bevallása szerint.

Inkább elkészítgette a saját ürmösborát, s mikor végképp egyedül maradt, azt kortyolgatta, miközben gyönyörű, szellemes leveleit írta a magyar irodalom mindenkori „szeretett nénjének” És szépen összebékélve hárman, Ő maga, Isten és a bor, ilyen szentenciákat hagyott ránk örökül: „Azt elmondhatni, hogy a szeretet nem rossz, csak arra a végre igyekezzék, amerre az Isten rendelte. Azért, hogy a részegesek mennyországban nem mennek, a szőllőtőköt ki nem kell ásni. Az Isten semmi rosszat nem teremtett, de mi visszáélvén az ő teremtésével, rosszra fordítjuk, és rosszunk­ra válik; a bor betegeseknek, a bort kell-é okozni vagy a szőllőmunkást? Egyikét sem, hanem csak magokot.” Ámen, egészségünkre.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 488
szavazógép
2019-05-25: Kultúra - :

Bajor Andor: Európa fölfedezése

Európáról az első hiteles hír az, hogy elrabolták. Mégpedig egy bika rabolta el, amelyet a nyomozó hatóság utóbb Zeusszal azonosított. Hogy egy ilyen bűncselekményben miért kellett magának a főistennek személyesen részt vennie, miért öltötte magára a legfélelmetesebb háziállat ábrázatát, és az egész túszejtési akcióval mi volt a szándéka, ez már jellegzetesen európai titok.
2019-05-25: Kultúra - :

György Attila: Mi

És ott ülünk, Kelet és Nyugat hatátárán. Nap mint nap. Szenvedtünk, mint az állatok. Nyáron, mert meleg volt, túl meleg, nem székelynek való. Télen, mert túl hideg, nem székelynek való. Cigarettázni viszont kellett, és ez ebben a cifra új világban: mégiscsak székelynek való. Csakazértis. Pokrócban, lepedőben, paplanban, mínusz 36 fokban: hideg csíki sör, szilvapálinka, és cigaretta.