Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Háromszék nem alkuszikEz történt 170 éve

2019. június 6., csütörtök, História

Május 24.
Gál Sándor levélben értesíti Szent-Iványi Károly teljhatalmú országos biztost a csíkmadarasi és kézdivásárhelyi lőporgyárakban mutatkozó salétromhiányról. Németh László kormánybiztos rendeletben szabályozza a nemzetőrség összehívásának módját.

Május 25.
Alexandr Nyikolaevics von Lüders tábornok, a cár és a katonai-hadműveleti iroda elé terjesztette az Erdély elleni hadműveletek előzetes terveit.


Május 26.
Gál Sándor levélben fordult Szent-Iványi Károly teljhatalmú országos biztoshoz a háromszéki és csíki polgári tisztviselőkar megalakítása ügyében. A Hadügyminisztérium jóváhagyta a Borbáth-huszárok sorállományba vételét (a csapatot a tervezett – de végül fel nem állított – székelyföldi 19. huszárezredbe akarták beosztani). Németh László kormánybiztos rendeletet adott ki a törvényhatóságok működését szabályozó kormányzói utasítás alkalmzásáról, valamint ideiglenes utasításban szabályozta a háromszéki hivatalnokok működését.


Május 27.
A Hadi Lap 1. számában sajtótájékoztató jelent meg, melyben kitértek Gábor Áron tevékenységére, valamint a székelyföldi újoncok kiképzésére is. Gábor Áron hazaindul Nagyváradról.


Május 28.
Báró Rauber Ferdinánd felszólítása az erdővidéki lelkészekhez a harcok során megsebesültek számára gyűjtött segély ügyében.


Május 30.
Gál Sándor levélben fordult Szent-Iványi Károly teljhatalmú országos biztoshoz a februári kézdivásárhelyi lőporrobbanás során megsérült Székely Antal számára kiutalt, de csak részben folyósított segély ügyé­ben. Zalánban falugyűlést tartottak és határozatot hoztak a nemzetőrségbe való sorozás lebonyolításáról, amelynek ügyé­ben egy öttagú bizottmányt választottak.


Május 31.
Zalánban lármafát állítottak fel. A gyergyói vadászcsapat, a 12. honvédzászlóalj századai és más egységek össze­vonásával, Kiss Antal főszázados parancsnoksága alatt megalakult Székelyföld utolsóként létrehozott katonai alakulata, a sorszámot már nem kapó új tartalék zászlóalj.


Június 1. körül
Gábor Áron visszaérkezett magyarországi útjáról Kézdivásárhelyre.


Június 2.
Pap Mihály alezredes, térparancsnok, kitüntetésre terjesztette fel Kővári Lászlót és Dózsa Dánielt, az Ellenőr című lap munkatársait.


Június 3.
Gál Sándor ezredes rendeletben tiltotta meg a nőknek a katonai táborokban szolgálatot teljesítő hozzátartozóik látogatását, és felszólította a falusi elöljárókat, gondoskodjanak arról, hogy az érintettek ne hagyják el lakhelyüket. Kováts Dániel kézdivásárhelyi bíró beszámolt Szent-Iványi Károly teljhatalmú országos biztosnak a fegyverek begyűjtéséről. Az orosz főparancsnokság véglegesítette a Magyarország elleni támadás haditervét.


Június 5.
Gábor Áron jelentése Szent-Iványi Károly teljhatalmú országos biztosnak, amelyben jelezte, hogy a felállítandó tartalék üteg elkészültéig négy teljesen felszerelt löveget küld Nagyszebenbe, valamint megkezdte az előkészületeket két 10 fontos tarack megöntésére. A kantai zárdában lezajlott mise után a Kézdi-Orbai egyházkerület plébánosai, kántorai és tanítói felesküdtek a kormányra.


Június 6.
Erre a napra Horváth Mihály címzetes csanádi püspök, vallás- és közoktatásügyi miniszter az orosz betörés fenyegetésének elhárítása végett minden felekezet számára országos böjtöt rendelt el.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1155
szavazógép
2019-06-06: Magazin - :

Irodalom határtalanul

Együttműködési megállapodást kötött a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) a külhoni magyar irodalmi szervezetekkel és műhelyekkel kedden, a nemzeti összetartozás napján.
2019-06-06: Család - :

Hódítsuk vissza otthonainkat! 3.

A szülők többsége – többnyire külső nyomásra – túl korán ad gyermekének saját mobiltelefont. És valóban nehéz korlátozni csemetéinket a képernyőhasználat terén, ha egy miniatűr szuperszámítógép lapul a zsebükben. Ha gyermekünk mégis saját okoseszközt kap, fontos, hogy szabjunk egyértelmű határokat, és rendszeresen ellenőrizzük, hogy tartja-e magát a közösen meghatározott szabályokhoz.