Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Háromszék nem alkuszikEz történt 170 éve

2019. június 13., csütörtök, História

Június 7.
Kézdivásárhelyen megjelent a Székely Hírmondó első száma. Gábor Áron átiratot küldött Smatla Gyula főorvoshoz, a tüzérség és a kézdivásárhelyi fegyvergyár állományának heti két alkalommal elvégzendő orvosi vizsgálatát kérve.

Június 8.
A Pesti Hírlap (IX. évfolyam, 321 sz.) a háromszéki tisztviselők kinevezése alkalmából sajtótudósítást közölt Dálnokról.
Június 9.
Gábor Áron 40 mázsa (mai mértékre átszámítva 2240 kg) vörösrezet rendelt a kézdivásárhelyi öntöde számára Zakariás Antal csíkszentdomokosi bányaigazgatótól.
Június 10.
Kézdivásárhelyen kipróbálták az első, Gábor Áron által készített 3 és 6 fontos röppentyűket. Kis Mihály árkosi lelkész, unitárius esperes tájékoztatta Cseh Ignác háromszéki alispánt a kerületében levő lelkészek hazafias kötelességeinek példás teljesítéséről. Megjelent a Székely Hírmondó második száma.
Lüders és vezérkara megkapta a magyarországi hadjáratra vonatkozó végleges parancsokat és megkezdte a csapatok összevonását.
Június 11.
Németh László kormánybiztos meghívta Bardoc-fiúszék elöljáróságát a június 16-i, Bardocszék Háromszékhez való csatolása ügyében Baróton tartandó gyűlésre.
Június 12.
Németh László kormánybiztos tájékoztatta Szent-Iványi Károly teljhatalmú országos biztost a háromszéki gabona- és takarmánytartalék állapotáról.
Június 13.
Rauber Nándor bardocszéki alispán levelet küldött Udvarhelyszék vezetőségéhez, melyben utasításokat kért a szék Háromszékhez való csatolása és az emiatt összehívott gyűlés ügyében.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye a magyar feliratok lefestéséről több székelyföldi településen?
eredmények
szavazatok száma 703
szavazógép
2019-06-13: História - :

Uzoni Béldi Gergely, Háromszék önvédelmi harcának krónikása (Visszajelzés)

A nagy múltú székely főnemesi családból származó Béldi Gergely Béldi István főkormányszéki tanácsos és Bornemissza Anna bárónő gyermekeként látta meg a napvilágot Brassóban 1819. március 19-én. A kolozsvári királyi líceum elvégzése után egy évig a bécsi konzuli akadémiára járt (1832). Háromszék önvédelmi harcának krónikása, Nagy Sándor szerint Béldit az 1848-as forradalom viharai „árapataki udvarában találták”.
2019-06-12: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Dolgoznak a dohánygyári hegyen (Sepsiszengyörgy)

Egy évig tart az Andrei Şaguna utca felújítása Sepsiszentgyörgyön.