Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Vendégváró Csernáton

2019. július 2., kedd, Riport

Akinek van testvértelepülése, annak van vendége is, és nagyon jól van ez így. Csernáton nem szűkölködik az ilyen kapcsolatokban, márpedig ez a fajta barátság semmivel sem semmisíthető meg, mert megköttetésekor nagyon erősek a családi kapcsok. Amikor ezeket a sorokat papírra vetettük, éppen Sármellék fiataljai voltak a helybeli iskola vendégei. Szent Péter és Pál napjára, búcsús szentmisére készültek a Csernátonhoz tartozó Ikafalván.

  • A csernátoni községháza. Albert Levente felvétele
    A csernátoni községháza. Albert Levente felvétele

Megújult a kis kápolna

A vasárnapi templombúcsúról Nagyoláh Sándor és felesége, Emília, valamint két lánya számolt be. Bár Péter és Pál napja június 29., a búcsút vasárnap tartották. Valóban méltó és igazságos, hogy Péter, az apostolfejedelem és Pál, a népek térítő apostola, a közösségi összetartás harcosai, egyaránt kiemelt helyen szerepeljenek a naptárban, emlékezetünkben-lelkünkben. Mindkettőjüket június 29-én végezték ki Kr. u. 67-ben Rómában, mert Jézusról szónokoltak. Pétert keresztre feszítették – saját kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta illendőnek, hogy olyan mártírként haljon meg, mint mestere –, Pált lefejezték. Az idén kívül-belül felújított kápolnát a búcsú tiszteletére ünnepi díszbe öltöztették a helybeli katolikusok, amiért szólt is hálaének. A szentbeszédet Kedves Tibor csernátoni plébános mondta, aki a torjai lelkésszel koncelebrált szentmisét.


Munkás nyár a hármas településen

– Ha nyár, akkor vendégvárás – jelezte Fábián Sándor megbízott polgármester. – Csernátonnak számos testvértelepülése van, azokat mind meghívjuk a községi napokra, amit össze akarunk vonni a hagyományos tánctalálkozóval. Jelenleg itt tartózkodik Sármellék diák-ifjakból álló küldöttsége. Pedagógusaikkal együtt Ika vára alatti táborunkban vakációznak, vendégfogadójuk Virág István igazgató úr, ő szervezi napjaikat, kirándulásaikat.

– Két érdekes útra vittünk tizenhat sármelléki diákot, s hogy jól érezzék magukat, velük jött ugyancsak tizenhat csernátoni hasonló korú diák – tájékoztatott az igazgató. – Első nap Brassó környékével ismerkedtünk, de nagy szám volt a fiataloknak a Peleș-kastély Sinaián. Második nap kellemes hegyi túrát szerveztünk az 1954 méter magas Csukás-hegységbe, szerencsére az amúgy szeszélyes időjárás aznap velünk tartott.

 

Sármallékiekkel a vár alatt. Fotó: Virág István

 

– Július 7-én mi megyünk Bogyiszlóra, tíz nap múlva Boly testvértelepülésünkkel kell találkoznunk, szeptember végén pedig Kaszaperrel – folytatta Fábián Sándor. – Időnként tartjuk a kapcsolatot magyar testvértelepüléseink testvérfaluival is: Negyeddel, Boly testvérfalunk felvidéki településével, Törökfaluval, Sármellék szerbiai testvérfalujával és a szlovéniai Adorjánfalvával. Itthon is lesz bőven tennivaló. Remény van arra, hogy beinduljon a szennyvízhálózat kiépítése, amelyre Dálnok községgel közösen pályáztunk. Erre rácsatlakoztatjuk Albis majdani csatornahálózatát, majd pedig a már létező csernátoni szennyvízrendszer felsőcsernátoni szakaszát fel az egykori kőbányáig. Folyamatban van Albis ivóvízhálózatának tervezése, erre a célra két fúrást kell megrendelnünk, önerőből.

 

Fábián Sándor. A szerző felvételei

 

Ha megkapjuk a megyevezetés engedélyét, megkezdjük az albisi ravatalozó építését, melynek költségeihez hozzájárul a helybeli egyházközség is. Hamarosan átvesszük a Farkas-kúria felújított épületét. Aszfaltozásra kerül sor a Dullók utcájában és azon az útszakaszon, amely Felsőcsernátont köti össze Ikafalvával egészen a Torja községgel való határig. Önerőből és a megyei önkormányzat támogatásával megvalósul a Kandiai híd felújítása is. S hogy az álmokról-elképzelésekről is szó essék: jó volna kiépíteni a közeljövőben Ikafalva ivóvízhálózatát is, s mert természetes forrásról egyelőre szó sem lehet, van helyünk, ahol fúrt kutat tudunk telepíteni.


Vendégházról vendégházra

Háromszék, miként az egész Székelyföld is, nagyon gazdag történelmi és természeti szépségekben, melyeket az itteniek – az Enikő Panzió, a Kovács Vendégház, a Hanna Panzió és nem utolsósorban a Malomkert Vendégház tulajdonosai – igyekszenek minden adódó alkalommal bemutatni a vendégházaikba, panziójukba érkező vendégeknek – hívta fel ismételten figyelmünket az évek óta sikeresen működő csernátoni panzió- és vendégházláncolatra a megbízott polgármester.  

A Malomkert a csernátoni Nagy-patak festői völgyében terül el, ahol a népi feredők felújítása során méreteiben impozáns szabadtéri fürdőmedence létesült, s amely az évtizedek óta sikeresen megszervezett hagyományos néptánctalálkozók helyszíne is.

Közelében található a számos csernátoni vízimalom egyike, valamint az Ika-patak beömlési övezetében a községi önkormányzat által kiépített szálláshely és tábortelep, ahol a község vendégei ízlelgethetik meg nyaranta a szabad természet minden áldását. A Nagy-patak völgyében pedig meg lehet tekinteni a Csernátoni csonka torony, avagy Ika várának teljesen felújított egyik XIII. századi zömtornyát. A vármaradvány az említett két patak által közrefogott Várbércen áll egyetlen megmaradt, henger alakú zömtoronyként. Uniós alapokból és részben önerőből új tetőzet fedi a zömtornyot, kiépítették egykori emeleti szintjeit, s benne rövid tájékoztatást is talál az érdeklődő.

A keskeny bércet, amelyen a torony áll, hajdanában egy 200 m hosszú és 10 m széles orsó alakú várfal koronázta. Ennek két végén egy-egy kör alakú torony (donjon) állott. Mára csak az egyik maradt meg, és a századok alatt a várfal is elpusztult, megrongálták a vidéken gyakoribb földingások. Mesélték régebb, hogy a vár alatti malomban egy jámbor lelkű molnár lakott, akinek volt egy civódó felesége. Az elkeseredett ember elhatározta, hogy malmát, feleségével együtt, elpusztítja. Felment a hegyre és kezdte bontani a torony talapzatát, hogy ráomlassza az átkozott malomra. De a karja azon nyomban elszáradt, és az akkor hirtelen kerekedett záportól a megáradt patak a malmot molnárnéstól együtt elsodorta. Más is próbált kezet emelni ezekre a romfalakra, de azt a villám sújtotta agyon.

Egyébként építéséről még más mondák is születtek. Egyik szerint azt óriások építették. „Ezek akkorák voltak, hogy fél lábukkal beállottak a patakba, s társaiknak adogatták ki a köveket, akik fenn a hegytetőn rakták is be a torony falába”. Feljegyezték azt is, hogy „a Bálványos várából megszökött Póka király vezére építette ezt a várat, de nem sokáig lakhatott benne, mert egy közeli helyen vívott csatában életét vesztette”. Ma is őrzi emlékét a Csernátontól nem messze emelkedő Póka halma nevű dombocska. A toronyba aztán egy másik monda szerint szárnyas óriás költözött, utána meg egy óriáskígyó, amely farkával a tornyot körülölelte és fejével, ha szomjas volt, behajolt vizet inni a vár alatt elfolyó patakba. Addig garázdálkodott, mígnem egy messziről jött vitéz meg nem ölte. A vár környéki molnárok körében élt még az a szájhagyomány, miszerint a torony alatti pincékben, kádakban áll a kincs, de azt két mérges kakas őrzi – egyik veres, a másik fekete –, s mikor az egyik alszik, a másik ébren van. Ha valaki megközelíti a pinceajtót, az őrkakas vészjelként kukorékol, s a vasajtó azonnal becsapódik. De kézzelfogható kincseket is találtak itt a régészek, akik a várfalak melletti kutatóárokban szárnyas nyílhegyre leltek.

A Nagy-patak mentén a második csernátoni vízimalom övezetében alakította ki a Szőcs család a Malomkert környezetbe illő, fából épült vendégházait, ahol csörgedező malomárok és vízikerék, csendesség és a székely konyha ételkülönlegességei várják az érkezőket – tájékoztatott a tulajdonos Szőcs Lászlóné.


Műemlék jellegű vendégház

Nemes csernátoni Cseh Ignácz úr alsócsernátoni kúriája 1839-ben épült a falu központjában. Egyszintes klasszicista, műemlék jellegű épület ez, amelyet 1998-ban újjáépítettek és emelettel bővítettek. Ebben működik jelenleg a tulajdonos Csáki Enikő Katalinról elnevezett Enikő Panzió. Főbejárata és a kőkerítése is korabeli. Többosztatú nemesi kúria, a megszokottól eltérően délnyugati tájolású. Kőalapra épült téglából, széküléses tetőszerkezettel, eredetileg zsindellyel. Pincéi boltozottak. 1848. április 2-án Alsócsernátonban e kúria udvarán gyűltek össze Háromszék szabadelvű nemességének képviselői. Horváth Albert főkirálybíró itt jelentette be a széki közgyűlés összehívását. Az alsócsernátoni népgyűlésen nagyszámú jobbágy és katonarendű nép vett reszt, ahol Pünkösti Gergely határőrtiszt kihirdette a jobbágyi terhek eltörlését. Az akkori eseményeket az épületre elhelyezett emléktáblával örökítették meg 2009. március 15-én.

Riportutunk idején éppen lakodalmas sereg távozott a köz­ség szívében található Kovács Vendégházból. Kovács Enikő tulajdonos elmondta, hogy itt működik egy tágas, jelentősebb események-rendezvények szervezésére alkalmas, száz férőhelyes és több kisebb, hangulatosabb terem. A 2019-es idény felől nem volt panaszunk, vendégházuk folyamatosan működik.

 

Nyitott kapuk a Hanna-panziónál

 

Mintegy negyven fő elszállásolására alkalmas a felsőcsernátoni Hanna Panzió. Ottjártunkkor telt ház volt. Horovitz Zsuzsanna hatalmas fakanállal kavargatta az üstben rotyogó szarvaspör­költet, ízeiről közismert szakácsként kérték fel, hogy jó ebédet készítsen a Háromszéki Kálvin Napok presbitereinek, akik az albisi református templomban a reformáció kiemelkedő képvi­selőjére emlékeztek.

– Visszajáró vendégeink vannak – mondja a tulajdonos Zsuzsa asszony –, gyerekcsoportokat, angol- és matematikatáborokat, tánc és kézműves pedagógustáborokat fogadunk.

Ottjártunkkor a kert fáinak árnyékában pihentek a Nemzeti Lovas Színház művészei, akik az elmúlt hét végén a Székely Vágtán bizonyíthatták tehetségüket. Zsuzsa asszony parasztcsorbát és lapockahúsból készült pörköltet szolgált fel nekik tésztával, ízletes kapros káposztasalátával.

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 260
szavazógép
2019-07-02: Magazin - :

Elköltöztetik a Mona Lisát

Július közepétől a Louvre Múzeumban néhány hónapra áthelyezik a Mona Lisát, a világ talán leghíresebb festményét. Az állapot addig tart, amíg felújítják azt a különtermet, amelyet 2005-ben alakítottak át a festmény fogadására – jelentette be a párizsi múzeum.
2019-07-02: Gazdakör - Incze Péter:

Hamarosan rajtol az utolsó kiírás (Kisgazdaságok támogatása)

Cătălina Savin, a megyei vidékfejlesztési hivatal igazgatónője értesített arról, hogy a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség honlapján (afir.info) a múlt hét folyamán közvitára bocsátották a 6.3-as intézkedés (Kisgazdaságok támogatása) pályázati útmutatóját. Az ajánlások megtételének határideje a tegnap járt le, így az igazgatónő véleménye szerint 3–4 héten belül elindítják az intézkedés pályázhatóságát.