Köszönet a segítőknek

2019. augusztus 9., péntek, Nyílttér

Hálásan köszönöm elsősorban a bibarcfalvi református egyházközség vezetőinek, Fancsal Zsolt tiszteletes úrnak, Barthalis Zoltán és Trandafir Szabolcs gondnokoknak, illetve mindazoknak a presbitereknek, egyházközségi tagoknak, jó szomszédoknak, barátaimnak, akik a június 7-i tűzesetet követően segítségemre siettek, az oltásban segítettek, utána szállást biztosítottak, akik azóta is mellettem állnak és mindenben segítenek.

Kiemelt köszönet illesse a Gondviselés Segélyszervezet Háromszéki Fiókszervezetének erdővidéki önkénteseit, nevezetesen Demeter Zoltánt és Pájer Györgyöt, akik kérésünkre tizenkilenc erdővidéki települést átfogó adománygyűjtő kampányt szerveztek, amelynek keretében mintegy 150 önkéntes több mint 83 ezer lejt gyűjtött, amely összeg a bankszámláimra érkezett adományokkal együtt közel 90 ezer lejt tesz ki. Egy élet nem lesz elég arra, hogy meg tudjam köszönni ezt a sok segítséget mindazoknak, akik az adománygyűjtésben részt vettek, illetve mindazoknak az erdővidékieknek, és bárhol máshol élő felebarátaimnak, akik kisebb-nagyobb adományaikkal teszik lehetővé, hogy emberhez méltó körülmények között élhessem további életem. Ugyanakkor köszönöm szépen Málnási Ferenc építészmérnök úrnak is közreműködését, és köszönet mindazoknak, akik kétkezi munkájukkal vagy tárgyi felajánlásaik által segítettek, segítenek rajtam. A felsorolt személyek segítségével kezdődhetett el az új otthonom felépítése. Szavakban nehéz elmondani azt, hogy mit érez ilyen esetben egy ember, nincs elég köszönő szó ekkora együttérzés és segítőkészség láttán.

Tiszta szívemből köszönöm az értem hozott áldozatokat és a jó Isten áldását kérem minden segítőm, illetve családjaik életére!

Tisztelettel,

Bedő Csongor, Bibarcfalva

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesznek-e újabb szigorítások a koronavírus-járvány miatt Romániában?
eredmények
szavazatok száma 294
szavazógép
2019-08-09: Nyílttér - :

Emlékezzünk hőseinkre Úzvölgyében

A Magyar Megmaradásért Mozgalom augusztus 26-án, hétfőn 12 órára az Úzvölgyében immár hagyományosan megtartandó megemlékezésre szólítja Székelyföld, Erdély, Európa és világszerte mindazokat, akiknek fáj az úzvölgyi magyar hadi temető erőszakos elfoglalása és jogtalan kisajátítása, a földjében örökre megpihent katonáink kegyeletének megsértése és lábbal tiprása. Mindazokat, akik vissza akarják állíttatni az eredeti állapotát.
2019-08-09: Nyílttér - :

Napirenden a csángóügyek

Tusnádfürdőn, a Kriza János-sátorban egy asztal mellé ültették a néphagyományok védelmét szolgáló Kelemen László főigazgatót és Pál István Szalonnát, a budapesti Hagyományok Háza munkatársait Járay Zsigmond volt pénzügyminiszterrel, akit nemrég neveztek ki a csángóügyek kormánybiztosának.