Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

KörnyezetvédelemA szabályokat be kell tartani

2019. október 9., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

A gazdasági életben (is) egyre nagyobb jelentőséget kap a környezetvédelem, illetve az azzal kapcsolatos kötelezettségek betartása és betartatása. A területet szabályozó jogszabályok gyakori változása, illetve az engedélyeztetési folyamat bonyolultsága indokolttá teszi – főként az induló cégek esetében –, hogy megfelelő és szakszerű információkkal rendelkezzenek. Az engedélyeztetésről, illetve a cégekre háruló környezetvédelmi kötelezettségekről Csáki Enikő Ildikó környezetvédelmi szakértőt kérdeztük.

  • A megyei környezetvédelmi hivatal épülete – itt kell kérni az engedélyt. Albert Levente felvétele
    A megyei környezetvédelmi hivatal épülete – itt kell kérni az engedélyt. Albert Levente felvétele

Engedélyeztetés

– Mit kell tennie egy induló vállalkozónak a környezetvédelmi szabályok betartása érdekében?
– A tevékenységi terület függvényé­ben még annak beindítása előtt környezetvédelmi engedélyért kell folyamodni, és kötelező ennek a kiváltása a 2005/195-ös sürgősségi kormányrendelet előírása szerint a megyei környezetvédelmi vagy nagy hatósugarú vállalkozások esetében az országos szintű környezetvédelmi kirendeltségtől. Fontos tehát tájékozódni, hogy az indítandó tevékenységre kell-e ilyen engedély, s ha igen, össze kell állítani a szükséges dokumentációt (ennek tartalmát is megszabja a jogszabály a 2007/1798-as miniszteri rendelet alapján). Itt csapdahelyzetre hívnám fel a figyelmet: nem elég csupán beadni a folyamodványt, hanem meg is kell kapni az engedélyt, mielőtt a tevékenységet elkezdi az induló vállalkozás, ellenkező esetben elég tetemes bírsággal sújtható a vállalkozó engedély nélküli kihágásért.

– Mennyibe kerül az engedély be­szerzése?
– Ez a cég, illetve a tevékenység méretétől és ennek a környezetre ható terhelésétől függ, így ötszáz lej kis- és középvállalkozás esetében, de elérheti a hatezer lejt az összetett, szennyező hatású cégek esetében. Az engedélynek nincs érvényességi határideje, de újabban évente szükséges az ingyenes láttamozás, amelyet hatvan nappal az előző évi láttamozás lejárta előtt kell kérni. Ugyanakkor az engedély beszerzése után az abban foglalt kötelezettségek betartása is nagyon fontos, és ezt csakis szakszemélyzet vagy ilyen képesítéssel is rendelkező alkalmazott végezheti el. Természetesen ezt a tevékenységet ki lehet szervezni, itt jöhetnek képbe az erre szakosodott szakemberek vagy cégek, akiknek/amelyeknek a felsőfokú végzettség mellett minden érintett kérdésben szakavatottnak kell lenniük. A szabályok be nem tartása büntetendő, sőt, az engedély visszavonását is okozhatja.


Hulladék gazdálkodásról

– A környezetvédelmi szabályok betartása – ha nem is igényel környezetvédelmi engedélyeztetést – minden vállalkozás esetében kötelező. Milyen kötelezettségeket ró ez a cégekre?
– Fontos, hogy a cég méretétől és tevékenységétől függetlenül a hulladékgazdálkodás szabályait mindenkinek be kell tartania. Erre vonatkozóan elég sok jogszabály van érvényben, amelyek a hulladék tárolásának, nyilvántartásának, a szállítás módozatainak, illetve a hatósági bejelentéseknek a szabályait rögzítik. Ugyanakkor megszabják a környezetvédelmi alapba szükséges befizetések mértékét és módozatát. A szabály az – és itt rejtőzik a második csapda –, hogy ez utóbbi kötelezettség esetében nem elég befizetni a kiszabott összeget, hanem a szükséges jelentéseket is ki kell tölteni és eljuttatni a hatósághoz (amelynek román neve: Administrația Fondului pentru Mediu, vagyis AFM). Ellenkező esetben a jelentés ki nem töltéséért bírsággal sújtják a céget, attól függetlenül, hogy fizette-e vagy sem az illetéket. Egyébként a hulladékgazdálkodás szabályai a magánszemélyekre is vonatkoznak, de ezt a munkát mifelénk a Tega Rt. végzi „helyettünk”.

– Sokan tehernek, fölösleges bürokráciának, pluszköltségnek tekintik a környezetvédelmi engedélyt, illetve a szabályok betartását. Hogyan látja ezt a szakember?
– Lehet, hogy a szabályozás bonyolult, illetve gyakran változik, de a gazdasági tevékenységeknek a környezetre gyakorolt negatív hatása ma már aligha vitatható. A természet „feldolgozóképessége” ugyanis véges, a kevés hulladék is növeli a környezeti kockázatot, még akkor is, ha ezt sokan másképpen gondolják. Tudatlanságból, de sokszor tudatosan vagy éppen spórlás vagy hanyagság miatt nem tesznek eleget ezeknek a kötelezettségeiknek, bár az utóbbi időben egyre több a környezettudatos vállalkozás. Aki pedig nem tartja be a szabályokat – bár a szakemberek megfelelő segítséget tudnak nyújtani –, számíthat arra, hogy nem csak a törvények, hanem saját környezete, közvetetten pedig saját embertársai, közössége ellen is vét.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye a koronavírus miatt elrendelt hatósági intézkedésekről?
eredmények
szavazatok száma 2379
szavazógép
2019-10-09: Élő múlt - Iochom István:

„Beszolgáltatásokkal nyomorították meg a kulákokat” (A kézdivásárhelyi Páll Boldizsár visszaemlékezései)

A Páll családban tíz gyermek született
Édesapánk, Páll Ferenc 1895. április 19-én született Nyujtódon és 1980. november 21-én hunyt el Kézdivásárhelyen. Édesanyánk leánykori neve Vargyasi Gizella volt, ő 1906. március 2-án látta meg a napvilágot és 1971. december 16-án halt meg ugyancsak Kézdivásárhelyen. A Páll családban tíz gyermek született, a legidősebb, Rebeka Ágnes 1925. január 21-én, a legkisebb, Mihály pedig 1951. április 5-én. Gizella 1926-ban, Ferenc 1928-ban, Rozália 1929-ben, István 1932-ben, Anna 1934-ben, a hármas ikrek, Gáspár, Menyhért és Boldizsár 1937-ben születtek. A tíz testvér közül ma már csak négyen élünk: Gizella, Anna, Mihály és jómagam.
2019-10-09: Pénz, piac, vállalkozás - :

Felére csökkent a faexport (Fafeldolgozás)

A rétyi fűrészüzemet is működtető Holzindustrie Schweighofer vezetői szerint a hazai gömbfa ára a legmagasabb Európában, így a hazai fűrészáruexport tavaly csaknem a felére csökkent. Az osztrák vállalat központi és helyi vezetői az általuk működtetett elektronikus követőrendszert is bemutatták, miután a hazai sajtóban ismét téma volt az illegális erdőkivágások helyzete.