Új vágányokon Mikóújfaluban

2019. október 22., kedd, Riport

Egyre több az új kezdeményezés Mikóújfaluban. Mintha minden folyamatban az újrakezdés szándéka érződne, avagy éppen eljött valamely, a közösség számára nagyon fontos munkálat befejezésének időpontja, amit már régebb várt a lakosság. Túl az infrastruktúra kiépítésén – ami nélkül aligha lehet előrelépés – sikerült a lakosság egészségügyi ellátásában is lépni egy óriásit azzal, hogy új családorvos kezdett el dolgozni a faluban. Ráadásul ez kettős siker, ugyanis Mikóújfalu új családorvosa felvállalta a hasonló helyzetben levő szomszédos Málnás községiek egészségszolgálatát is. Az érdem Demeter Ferenc mikóújfalusi polgármestert illeti.

  • A szerző felvételei
    A szerző felvételei

Víz nélkül nincs élet

– Végre elkészült a Kicsi-pataki vízgyűjtő és víztisztító. A legutolsó lépés az, hogy beüzemelhessük a klórozó berendezést is – tájékoztatott Demeter Ferenc polgármester –, és akkor már elmondhatjuk, hogy hatóságilag is elismert, jó minőségű ivóvize lesz ennek a községnek. Jelenleg még megtörténik, főleg nagyobb esőzések idején, hogy a tisztítóberendezés nem tudja tökéletesen tisztítani a forrásvizet. A nyári szárazság idején a Kicsi-pataki vízgyűjtő hozama is nagyon megapadt. Aztán az esőzések idején helyreállt a helyzet. Sajnos azonban, az időközben bekövetkezett hazai gazdasági-pénzügyi változások miatt késik a nagy pályázatunk, amely a jelenlegi ivóvízhálózat kicserélését-bővítését szolgálta volna. Az ilyen jellegű építőipari munkálatok kivitelezési értékének változása, amit egy tavalyi sürgősségi rendelet szabályozott, közbeszerzési folyamatunk bénulásához vezetett, mert a nagy értékkülönbségek miatt egy kivitelező sem jelentkezett. A nagy értékkülönbség fékezi kisebb beruházási munkálatainkat is, ami szintén érzékenyen érint bennünket. Sajnos, a nemzetközi műút mellett, ahol többféle vezeték található a felszín alatt, csak kézi erővel lehet előre haladni. Nincs, mit tenni: újrakezdünk mindent, kiszámíttatjuk az említett értékkülönbségeket, ami sejtésünk szerint közel egymillió lejre rúg majd! Ekkora munkálatot mi önerőből nem tudunk felvállalni, mert az értékkülönbség a község egyévi költségvetésének a fele!

 

Demeter Ferenc

 

– Mit tudhatunk a szennyvíztisztítás helyzetéről?
– Októberben megtörténik az egész tisztítórendszer teljes revíziója, kifizettük és beépült az utolsó részeleme, következik a végleges átvétele. Sajnos, továbbra is probléma marad, hogy a csatornafedők le vannak aszfaltozva, és így több ponton nem férünk hozzá a vezetékhez. Átiratot kaptunk a környezetőrségtől is, hogy mindenkinek rá kell csatlakoznia a csatornarendszerre. Nem lesz könnyű dolog, mert a lakosságnak nehéz előteremteni a költségeket, és annak, aki egyelőre nem teheti, nyilatkoznia kell, hogy miképpen tudja megoldani időlegesen is a család szennyvizének kezelését. A magánszemélyek rácsatlakoztatására nekünk nincsen műszaki felkészültségünk, azt egy szakcégnek kellene elvégeznie, és a munkát a családnak ki kellene fizetnie, ami azonban nem igazságos!


Közösségi ünnep, új családorvos

Az is új Mikóújfaluban, hogy megváltak a falunap kifejezéstől, és ebben az esztendőben Mikóújfalu község ünnepe néven tartottak kétnapos rendezvénysorozatot. Az első napot a település műsoros ünnepe töltötte ki, a másodikat teljes mértékben a fúvóstalálkozó. Ünnepibbé tette, hogy egy székely zászlót szenteltek-avattak a központi katolikus templom udvarán. Nem kis erőfeszítésbe került az sem, hogy be kellett fejezni – egy helyi vállalkozó segítségével, önerőből és a helyi fiatalság közmunkájával – a sportpálya előterében levő épületsor belső elmaradt részének felújítását-renoválását.

– Jó az, hogy minél több helybeli vállal részt tevékenységeinkben – hangsúlyozta a községvezető. – Alakult nemrég egy nőszervezet is, amelyre számítani tudunk, mellettünk áll az Ifjúsági Klub Újfaluért (IKU). A javítások-tatarozások sorába illeszkedik be még az is, hogy mire dr. Kovács Attila családorvos megérkezett, sikerült kissé rendbe szedni, felújítani az önkormányzat székháza mögötti családorvosi rendelőt olyan mértékben, hogy megkapták a működési engedélyt. Könnyebbség ez, főleg a helybeli idősebbeknek, és a jelen pillanatig sok, orvosi ellátásra szoruló beteg iratkozott vissza az új családorvoshoz. Sajnos, a rendelő tetőszerkezetének tatarozása a jövő évre marad.

A születésnapját ünneplő Urszuly Sámuel nyugalmazott kőbányai főmester elmondta, hogy teljes elismerés illeti a fiatal polgármesterüket, aki mindent megmozgatott, fűt-fát, ahogy mondani szokás, annak érdekében, hogy családorvost találjon a településnek.

Nem túl távlati tervek kapcsán esett szó a községvezetővel folytatott beszélgetés során a Mikóújfalu területén levő ásványvízkincsről, a meglehetősen sok ásványvízforrásnak a helyiek javára történő értékesítéséről. Gazdag mofettagáz emanáció is tapasztalható a község területén, ami egy kisebb méretű mofettát is megbírna. Megtudtuk, hogy pályáztak egy erőgépre, ami több munkálat elvégzésére alkalmas, többek között a működő, de még a szunnyadó források (Baló-borvíz, Sósborvíz, régi Hunnia-forrás stb.) felújításához is alkalmas lesz.


Éltető muzsika, ifjúsági egyesület

– Hány éve működik ebben a községben az IKU, amely már több ízben hallatott magáról az elmúlt időkben is? – tettük fel a kérdést az ifiklub vezetőjének, Demeter Norbertnek, aki elmondta: 2014-ben vette kezdetét a fiatalok tevékenysége, s közben cserélődtek a tagok.

Demeter Norbert

 

– Akkor tizenketten, most tizenheten vagyunk, mind olyan fiatalok, akiket bármikor hívhatunk munkára-tevékenységre, mindig igennel válaszolnak. Rendezvényeink általában a fiatalságnak szólnak. Nyári táborunkban kétszáz fiatal vett részt, sok-sok játékot szerveztünk. Játéksarkot létesítettünk a kicsiknek, a nagyobbaknak fociturnét szerveztünk. Jelenleg egy moziestre készülünk.

Demeter Norbert a tavaly átvette Sorbán Miklós karnagytól a jelenleg harminchét tagot számláló helybeli zenekar vezetését-képzését, az év elején pedig a Nagykürt 95 Fúvósegyesület elnökségét. S mert zenei talentummal áldotta meg a Fennvaló, szabadidejében kottákat másol a zenekar számára. Elmondta, a legkisebb zenész 12 éves, a legidősebb a 62 éves Gazsi bácsi, a többi mind fiatal.

– Ha a lehetőség engedi, a településen kívül is megmutatjuk magunkat – mondta. A nyáron, igaz, hogy csökkentett létszámmal, de felléptünk magyarországi testvértelepülésünkön, Balószögön és Kecskemét központjában is. Emlékezetes marad számunkra, amikor a nagy alföldi városban megszólalt a „Kecskeméti öreg templom nagyharangja”. Gyűjtjük a pénzünket, mert a focipályán felújított épület manzárdrészén szándékunkban áll kialakítani egy hő- és hangszigetelt próbatermet magunknak. Már meg is kezdtük, a zenekari fiúkkal kalákában lebetonoztuk a termet, besegítettek a zenekari tagok szülei is, a lányok időközben készítették az ebédet. Fontos volna a próbaterem. Kívülről rendben a manzárdrész, de belülről el kellene még végezni a szigetelést, ami olyan 20 ezer lejbe kerülne, ugyanis meg kell kezdeni intenzíven a próbákat, készülni kell lassan a karácsonyi koncertre. Keddi napon este 6 és 8 óra között próbálnak az altkürtösök, pénteken 4-től 6-ig a tuba, 6-tól fél 8-ig a dob, fél 8-tól egészen este 10–11 óráig zenekari próba, s szombaton 10-től este 6-ig a szólampróbák. Erre sajnos költségkeretünk nincs, próbáltunk pályázni, de erőfeszítésünk sikertelen volt. Ebből is meglátszik, hogy nem is olyan egyszerű fenntartani egy ilyen népes fúvószenekart, bár a jelenlegi együttest adósság nélkül és teljes hangszerfelszereléssel vettem át – sorolta Demeter Norbert.

 

Betonoznak a zenészek

 

– Úgy tudom, hogy Ön most a helyi önkéntes tűzoltók vezetője, de mint zenész maradt a zenekarban is. Mi a teendő, mi újság az egyesületnél? – kérdeztük Sorbán Miklóst.
– Folyamatban az egyesület hivatalos bejegyzése. Egyelőre harminc tagot számolunk, van köztük olyan nő is, aki az elsősegélynyújtást tanítja-oktatja, ami talán kissé különlegesség. Szertárunk nem a legmodernebb, de rendezni fogjuk. Első lépésként kibetonoztuk. A polgármesteri hivatal biztosította a szükséges anyagokat, a munkálatokat pedig mi oldottuk meg közmunkával. Szegényes még a felszerelésünk, ami azt jelenti, hogy nem vagyunk versenyképesek, de már vásároltunk deréköveket és apróságokat, mindent a lehetőségekhez mérten, s ha bejegyeznek, pályázni is fogunk.


Fejér Ákos unokáinál

Ellátogattunk a Fejér Ákos nevét viselő általános iskolába is. Éppen szünet következett, Fülöp Orsolya tanítónő negyedikes tanulóit készítette összecsomagolni, jókor érkeztünk. Nemcsak az iskola homlokfalán őrzik a névadó emlékét, Urszuly Sámuel kőbe faragott portrédomborművét, nincs olyan folyosó, ahol ne lehetne emlékére találni. Hosszan tartó a tanár úr üzenete a mikóújfalusi tanulók számára, mert nemcsak osztályfőnökük, hanem szüleik-nagyszüleik is el tudják mesélni nekik, hogy ki volt névadójuk, mire emlékeztet a község déli bejáratánál „a kerékpárosok emlékműve”.

 

 

– A kormány által finanszírozott programhoz szeretnénk pályázni iskolánk alakítására-bővítésére – tájékoztatott Nagy Sándor, az iskola igazgató-tanára. – Túl vagyunk az előzetes felméréseken, s már folyamatban a pályázat megírása. Pályázunk az épület teljes felújítására, tetőterének átalakítására és a fal külső szigetelésére. A tetőtér alkalmas lenne tanári szoba kialakítására, nagyobb helyet akarunk biztosítani a titkárságnak és levéltárunknak. Az így felszabadított épületbelsőben helye lesz még egy osztálynak, a könyvtárnak, amely egy szűkebb teremben működik, de mindenképpen elégséges lenne egy benti illemhelynek és mosdónak, ugyanis tanulóink jelenleg az udvaron levő másik (régi) épülethez hozzáépített illemhelyet használják. Tanulólétszámunk folyamatosan, de nem nagy mértékben csökken. A szaktanárok dolgában idén szerencsés helyzetben vagyunk, mert minden helyen szakképzettek oktatnak. Testvériskolánk nincs, egyelőre csak szándéknyilatkozat született, hogy Újfalu testvértelepülésének, Balószögnek az iskolájával hasznos volna ezt véglegesíteni. Volt ilyen iskolai kapcsolatunk a magyarországi Mikófalvával, ahol azonban, sajnos, megszűnt az iskola. Időszerű óhajunk lenne, közösen a polgármester úrral, hogy újra beindítsuk a közelmúltban sikeresen működő délutáni oktatást, aminek újabb akadályai merültek fel, azokat szeretnénk elhárítani-megoldani.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1808
szavazógép
2019-10-22: Magazin - :

Megalakult az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány

Kolozsváron tartotta alakuló ülését az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, mely a magyarországi Hagyományok Háza és a Kárpát-medencei Hagyományok Háza Hálózat stratégiai partnere kíván lenni, de tőlük függetlenül fog működni.
2019-10-22: Gazdakör - Bokor Gábor:

Alternatívák a hagyományos juhászatra

Háromszéki juhfarmok látogatását szervezték meg nemrég a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászai. Az egynapos körút alatt hústermelésre berendezkedett suffolkfarmot, tejtermelésre szakosodott lacaune-juhászatot, valamint a vidéken őshonos pirospofájú berke tartásával foglalkozó gazdaságot ismerhetett meg a részt vevő tizenöt gazda, akiknek többsége Felsőháromszékről érkezett. A farmlátogatás célja volt megismertetni a juhtartó gazdákkal a hagyományostól eltérő juhtartási formákat, főként a tartásmódra, az emberhiányra, az értékesítési nehézségekre való tekintettel.