Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2019. november 6., szerda, Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi vitéz id. KIS LAJOS szerető szíve életének 75., házasságának 51. évében 2019. november 4-én megszűnt dobogni.
Temetése 2019. november 7-én 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóházból.
A gyászoló család
818

Fájdalommal tudatjuk, hogy a bölöni KISGYÖRGY (PAP) MIHÁLY életének 86. évében hosszú szenvedés után csendesen elhunyt.
Temetése 2019. november 7-én, csütörtökön 13 órakor lesz a bölöni ravatalozóháztól.
Részvétfogadás szerdán 14–17 óráig és a temetés előtt egy órával.
Nyugodjék békében.
A gyászoló család
4314654

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após, apatárs, rokon, jó szomszéd, az uzoni özv. id. TÓTH KÁLMÁN életének 71., özvegységének 2. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2019. november 7-én, csütörtökön 14 órakor kísérjük utolsó útjára az uzoni református ravatalozóháztól.
Részvétfogadás 6-án 17–18 óráig és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4314655

Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. dr. KEMÉNY GYÖRGYNÉ szül. KARÁCSONY ANNA életének 91. évében 2019. október 30-án Tatán hirtelen elhunyt.
Temetése 2019. november 7-én, csütörtökön 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi Vártemplom református temetőjében. Részvétfogadás a ravatalozóházban a temetés előtt egy órával.
Gyászoló két leánya,
Kati és Zsuzsi, vejei, unokája és dédunokái
4314628

Részvét

Az Erdélyi Vitézi Rend Országos Törzskapitányságának rendtársai őszinte részvétüket fejezik ki a gyászoló családnak rendtársuk, vitéz DRAGOMÉR DEZSŐ elhalálozása alkalmából.
4314646

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik id. özv. BABOS BÉLA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4314652

Megemlékezés

Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, könnyű ide belépni, de onnan nincs kijárat. Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét, fejünkbe bekúszik egy borús emlék. Te voltál az életünk, te voltál az álmunk, te voltál minden boldogságunk. Amíg élünk, örökké szeretünk. Hiányzol nagyon, soha nem feledünk. Pihenj, te drága szív, megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki id. BÁLINT ÁRPÁDRA halálának negyedik évfordulóján.
Halálába bele nem nyugvó bánatos családja
4027/b


Örök hiányukat érezve, szeretetüket szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk drága jó szüleinkre, a középajtai KÓSA FERENCNÉRE halálának harmadik és KÓSA FERENCRE halálának huszadik évfordulóján.
Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.
Szerető leányaik, Ilonka,
Editke és családjuk
4314653

Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre ott maradsz!
Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, KIRÁLY ROZÁLIÁRA halálának hatodik évfordulóján.
Szerettei
4314645

A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt. Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz fájó emléked.
Megtört szívvel és szeretettel emlékezünk drága jó édesapánkra, id. LŐRINCZ JÓZSEFRE, akit ma hat hete kísértünk utolsó földi útjára.
Nyugodj békében, drága édesapánk.
Gyermekei, Júlia és József
4314648

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 1090
szavazógép
2019-11-06: Riport - Váry O. Péter:

Zalai hazanéző

Van egy mondásuk a zalaiaknak: a megyében Nagykanizsa a város, Zalaegerszeg a megcsinált város, Lenti a felcsinált város. Eme sajátos meghatározások logikus magyarázata: hosszú ideig Nagykanizsa volt legnagyobb városa a vidéknek, mégis Zalaegerszegből – Egerszegből, ahogy mondják a helyiek – „csináltak” megyeszékhelyet, Lenti pedig úgy vált városkává, hogy jó néhány környékbeli települést hozzácsatoltak – ez utóbbiak közigazgatási területe háromnegyedét teszik ki. Jó helyre vezérelt a sors, gondoltam hallva a mondást, melynek kicsit olyan az íze, akárha székely ember ötölte volna ki. Amúgy történelmünk ködös múltjában egy s más hasonlatosság létezik Zala és Háromszék között: végvidék lévén mindkettő, székelyek védték. Jelen írásunk azonban nem a múltról: a jelenről szól.
2019-11-06: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Népzene- és néptánctalálkozó
 A Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány szervezésében november 8–9-én 31. alkalommal rendezik meg a népzene- és néptánctalálkozót Sepsiszentgyörgyön. A rendezvény fő programsorának a Sepsi Aréna ad otthont november 9-én, ahol gazdag, minőségi kínálattal várnak minden korosztályt.