Elhalálozás

2019. november 15., péntek, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, sógorasszony, rokon és ismerős, a szárazajtai születésű sepsiszentgyörgyi
NAGY SÁNDORNÉ
PAP ESZTER
életének 70. évében hosszadalmas betegség után elhunyt.
Temetése 2019. november
16-án, szombaton 15 órakor lesz a közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Özvegye, Sándor
és a gyászoló család
4314821

Elhalálozás
Fájdalommal tudatjuk, hogy a felsőcsernátoni
özv. NYÁGULY JÓZSEFNÉ
BIRÓ EMMA
életének 92. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2019. november
16-án, szombaton 13 órakor lesz a felsőcsernátoni
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4314827
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi
TÓTH SZILÁRD LÁSZLÓ
életének 43. évében
hirtelen elhunyt.
Temetése 2019. november 15-én 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóházból.
A gyászoló család
834
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy a teleki születésű kézdi­vásárhelyi
ZAKARIÁS ELEMÉR
szerető szíve életének 66. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunkat 2019. november 16-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a szentkatolnai ravatalozóházból a helyi temetőben.
Gyászoló családja
835
Fájdalommal tudatjuk, hogy az árkosi születésű
IMREH ANNA
életének 73. évében méltósággal viselt betegség után 2019. november 13-án elhunyt.
Temetése 2019. november 16-án, szombaton 14 órakor lesz az árkosi ravatalozóból a temetőben.
A gyászoló család
1219
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, a szentivánlaborfalvi születésű rétyi
CSŐSZ KATALIN
(szül. BOÉR)
75 éves korában elhunyt.
Temetése 2019. november
16-án, szombaton 13 órakor lesz a rétyi cinteremtől.
Részvétfogadás pénteken 16–17 óráig és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4314795
Köszönet
Köszönetet mondunk a lelkipásztoroknak, a szörcsei, a zágoni, a székelyszáldobosi gyülekezeteknek, valamint minden végtisztességet tevő keresztyén gyülekezetnek, mind­azoknak, akik MÁRK SÁNDOR nyugalmazott lelkipásztor temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A drága jó férj, a jó testvér, a jó édesapa, nagyapa, szeretett rokon, a jó igehirdető, énekhangú lelkipásztor visszaadta lelkét Teremtőjének.
Isten akaratában vigasztalást és megnyugvást találva
özvegye és családja
4314812
Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik VERESS LÁSZLÓ temetésén megjelentek sírjára virágot hoztak, és azoknak is, akik távollétükben gyászunkban osztoznak.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Mély hálával,
a gyászoló család
4314820
Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik drága halottunk, MÁRK SÁNDOR nyugalmazott református lelkipásztor temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, részvétüket fejezték ki.
A gyászoló család
4314801
Megemlékezés
„Elmentél, mint lenyugvó nap, de szívünkben örökké élsz és örökre megmaradsz.” Szomorú szívvel emlékezünk a baróti KHELL TIBOR tanárra halálának 9. évfordulóján. Pihenésed legyen csendes.
Szerettei
20263
Szeretettel emlékezünk a kökösi PATAKI JÓZSEFRE halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4314777
Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobbant családjáért, messze vitted, Istenem. A búcsúszó, amit kimondani nem tudtál, elmaradt, de szívünkben drága, szép emléked, míg élünk, megmarad. Arcunkról törüljük a könnyek nyomait, szívünk fáj, mert hiányzik valaki. Fogtuk a kezed, úgy zokogtunk érted, hittük, hogy a szeretetünk majd visszatart téged. Odafenn már vártak, adj, Uram, nyugodalmat a drága jó férjemnek és édesapánknak. Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, mert csak te tudod, mennyire hiányzik nekünk. Szállj, te kismadár, szállj a sírhantjára, dalold el neki azt, hogy az életünk nélküle nagyon árva. Oly szomorú nélküled élni, téged mindenütt hiába keresni. Téged várni, ki már nem jössz többé, szeretni fogunk mindörökké. Nem foghatjuk már két kezed, nem simogathatjuk őszülő fejed, nem tekint ránk aggódó szemed. Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni, s fogni a kezed, elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. Hiányzol, és néha nem igazán értjük, miért mennek el azok, akik oly fontosak nekünk. Fáj, ha rád gondolunk, s megszakad a szívünk, bár két év telt el azóta, de kín gyötri a lelkünk. Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a málnási id. INCZE NAGY JENŐRE, akit ma két éve a kegyetlen halál elragadott családi köréből. Bárhogy telhetnek hónapok, múlhatnak az évek, szívből szeretünk
és nem feledünk téged.
Halálába soha bele
nem nyugvó, bánatos,
összetört szívű özvegye,
három gyermeke
és azok családja
4314791
A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt. Elmentél, de gondolatban mindig velünk vagy. Fájó szívvel emlékezünk a teleki születésű kovásznai PÉTER FERENCRE
halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Felesége és két fia
20331
A temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Egy éve mi is ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünknek még most sem találtunk. Sírod ellőtt állunk, talán te is látod, körülötted van ma is szerető családod. Eljöttünk újra tisztelni téged, szívünkben hordjuk örök emléked. Te voltál nekünk a biztató remény, nehéz napjainkban is az utat mutató fény. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Tudjuk, hogy csodára hiába várunk, nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk. Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk édesanyánkra,
a kőröspataki
SONKA ERZSÉBETRE
(szül. KELLÁN) halálának első évfordulóján. Te a jóságodat két marokkal szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Mindig egy célod volt, a gyermekeidért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. Lelked, reméljük, békére talált, s te már a menny­ből vigyázol ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökkön örökké emlékezünk.
Szerető gyermekei
4314794
Tudjuk, hogy senkit nem hozhat vissza gyertyafény, de a szeretetünk, a szívünk örökre őrzi, akiért a gyertya ég. Egy éve kísértük utolsó útjára a kálnoki SZÁSZ TIBORT.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Testvére, József és családja
4314783
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva emlékezem szeretteimre, az illyefalvi DRÁGAMÉR GYÖRGYRE,
aki 6 hónapja,
DRÁGAMÉR VILMÁRA,
aki 15 éve és
ifj. DRÁGAMÉR GYÖRGYRE, aki 39 éve alussza örök álmát az illyefalvi katolikus temetőben. Engesztelő szentmise ma 18 órakor lesz az illyefalvi katolikus templomban.
Csak az hal meg,
akit elfelejtenek.
Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.
Veronka
4314802
Elmentél tőlünk egy hideg őszi napon, azóta tiéd a csend és a nyugalom. Megpihenni tértél a temető csendjébe, fájdalmat hagyva szeretteid szívében. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi
ILYÉS BÁLINTRA halálának hatodik hetében.
Nyugalma legyen csendes.
Szerettei
4314817

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1541
szavazógép
2019-11-15: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

FLOW3 nemzetközi mozgásszínházi fesztivál
A Sepsiszentgyörgyön november 17-ig tartó FLOW3 Nemzetközi Mozgásszínházi Fesztivál mai programja: a kamarateremben 16 és 19 órától Mnémosyne. Előadó, koncepció: Josef Nadj; a Háromszék Táncstúdióban 20 órától a Góbi Dance Company Volitant – Röptében előadása. Előadó, koreográfus: Góbi Rita.
2019-11-15: Sport - :

Hétvége a focipályákon (Labdarúgás)

2. LIGA. A Valentin Suciu irányította FK Csíkszereda a hétközi, Resicabánya elleni 1–0 arányú győzelem után szombaton 11 órától a Viitorul Pandurii Târgu Jiu vendége lesz a másod­osztályú bajnokság 18. fordulójában.