Elhalálozás

2019. november 21., csütörtök, Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, keresztapa, sógor, barát, szomszéd, jó ismerős, az ikafalvi születésű alsócsernátoni
PÁNCZÉL KÁROLY
életének 63., boldog házasságának 36. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2019. november 22-én, pénteken 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház gyászszertartása szerint az alsócsernátoni temetőben.
Gyászoló családja
839

Elhalálozás
Megtört szívvel tudatjuk, hogy
CSORJA FERENCNÉ
UGRON ERZSÉBET
nyugalmazott tanárnő
életének 94. évében, házasságának 70. évfordulóján visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése november 21-én 14 órakor lesz a kovásznai ravatalozóháztól.
Emlékét örökké megőrizzük.
Bánatos férje, leánya, veje, rokonai, barátai
és tanítványai
4314891
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, sógor, após, rokon, szomszéd, a bölöni
id. GECSE ANDRÁS
életének 84., házasságának 59. évében 2019. november 19-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait november 22-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a bölöni ravatalozóháztól az unitárius temetőben.
Részvétfogadás csütörtökön 14–17 óráig és a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4314903
„Emlékezzetek, mit mondtam. Bárhová is megyek, nem hagylak el sohasem. Töröljétek meg szemeteket, súgok valamit: szeretlek a síron túl is benneteket!”
Fájdalommal tudatjuk, hogy a zágoni születésű
özv. FEKETE JÓZSEFNÉ
FÖLDES GIZELLA
életének 73. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2019. november 22-én, pénteken 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4314924
Megemlékezés
Van fájdalom, mely a földön maradt, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz. Fájó szívvel emlékezünk a szépmezői
KARDA BORBÁLÁRA halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjék csendesen.
Szerettei
4314932
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a mikóújfalusi LUPULY GÉZÁRA halálának 6. évfordulóján és
 LUPULY SAROLTÁRA halálának 11. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Lányaik és azok családja
20364
Fájó szívvel emlékezünk az oroszfalvi
id. SIMON LÁSZLÓRA halálának hatodik hónapjában. Sírva gondolunk mosolygó arcodra, biztonságot adó két erős karodra. Elmentél tőlünk, de mindig velünk vagy, emléked szívünkben örökre itt marad. Nyugodjék békében.
El nem múló szeretettel,
a gyászoló család
4314882
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)
Szeretettel emlékezünk MÁTHÉ BLANKÁRA
(szül. HORTÁVER) halálának 10. évfordulóján. Jóságát, szeretetét őrizzük egy életen át. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4314893
Szeretetüket és jóságukat soha nem feledve emlékezünk drága jó szüleinkre,
MILOSOVICI KÁROLYRA halálának 26. és
MILOSOVICI MÁRIÁRA halálának első évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.
Két lányuk és családjuk
4314895
Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk édesanyánkra,
KOMÁN IRÉNRE halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4314900
Egy szomorú őszi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk örökre elmentél. Emléked itt maradt szívünkben örökre. Szomorú szívvel emlékezünk az uzoni
id. BODOKI BÉLÁRA halálának nyolcadik évfordulóján.
Özvegye, szerető családja
4314906
Elmentél tőlünk egy hideg őszi napon, azóta tiéd a csend és a nyugalom. Megpihenni tértél a csendes temetőbe, fájdalmat hagyva szeretteid szívében. Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre,
ifj. BÁN SZABÓ KÁROLYRA halálának 25. évfordulóján. Nyugodj békében, drága gyermekünk.
Vérző szívű szülei,
testvére, László,
két lánya, Gizike és Beáta
4314904
Fájdalommal emlékezünk szüleinkre, a kisbaconi
SZÁSZ GÉZÁRA
halálának hetedik hónapjában és
SZÁSZ MAGDÁRA halálának második évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4314910
Nézem őt, s nem látom már, messze ment, tudom, és távol jár, de bárhogy éget, bárhogy fáj, van, mi sosem múlik el. Nincs remény, és ő nincs már, csak a szívem őrzi, vár és vár. Nagyon hiányzol. Egy pillanat volt, és megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. A búcsúszó, amit már nem tudtál kimondani, elmaradt, de fájó emléked örökre megmarad. Fájó szívvel, könnyes szemmel, örök fájdalommal emlékezünk a hat hete elhunyt kökösi KORÉH ISTVÁN kántorra. Nyugodjék békében. Soha nem feledjük el, mindig a szívünkben él.
A gyászoló család
4314916
„Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, csak tőle jön szabadulásom. Csak ő az én kősziklám.” (Zsolt. 62:2) Fájó szívvel emlékezem a kökösi id. KOVÁCS JÓZSEFRE, akit 26 éve kísértünk utolsó útjára. Nyugodjék békében.
Nevelt lánya
4314917
Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, nekünk ez nagyon fáj. Hiába borul ránk a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk a maksai id. LÁZÁR BENEDEKRE, aki már 15 éve távozott közülünk. Emléke legyen áldott.
Szerettei
4314927

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1541
szavazógép
2019-11-21: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

XXVII. Erdővidéki Közművelődési Napok
A MAI program: Baróton 8 órától a NECC (Nature Education Community Centre) természeti neveléssel foglalkozó csoport, Kolozsvár zártkörű természetismereti foglalkozása. Házigazda: Derzsi Zsuzsanna, a foglalkozásban részt vevő osztály tanítónője. Helyszín: a részt vevő osztály tanterme. Köpecen 16 órától a NECC természetismereti foglalkozása. Házigazda: Nagy Adél tanítónő. Helyszín: a régi elemi iskola épülete, a templom mellett.
2019-11-21: Sport - :

Nagyarányú siker Nagyváradon (Női kosárlabda, Nemzeti Liga)

A Kézdivásárhelyi SE helyenként akadozó játékkal 81–53 arányban diadalmaskodott a Nagyváradi Rookies vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga Nyugati csoportjának 9. fordulójából előrehozott meccsen. A céhes városbeli együttes következő mérkőzését vasárnap játssza, amikor is 18 órától az Aradi FCC alakulatát fogadja.