Elhalálozás

2019. november 22., péntek, Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, a szörcsei
TÓDOR ROZÁLIA
(Tilzika néni)
életének 92. évében csendesen elhunyt.
Temetése 2019. november 23-án, szombaton 14 órakor lesz a szörcsei ravatalozóháztól.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4314965

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa,
a sepsiszentgyörgyi
GECSE JÓZSEF
életének 89. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.
Temetése 2019. november 23-án, szombaton 15 órakor lesz a szemerjai ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4228
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a nagyajtai
TÓTH LEVENTE
életének 39. évében hosszas betegség után elhunyt.
Temetése 2019. november
23-án, szombaton 13 órakor lesz a Nagyajta 16. szám
alatti családi háztól.
Gyászoló családja
4314944
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, férj, édesapa, após, nagytata, testvér, rokon,
CZOFA JÁNOS
62 éves korában hirtelen
elhunyt.
Temetése 2019. november 22-én, pénteken 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4314937
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
id. GYALAI SÁNDOR
volt vadász
73 éves korában elhunyt.
Temetése 2019. november 23-án, szombaton 14 órakor lesz a bodoki ravatalozóháztól.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4314938
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették,
hogy a kézdiszentléleki
SZŐCS FERENC
életének 86. évében elhunyt.
Temetése 2019. november 23-án 14 órakor lesz a kézdiszentléleki ravatalozóházból a helyi temetőben.
A gyászoló család
842
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az árkosi születésű
sepsiszentgyörgyi
SZÁSZ MIHÁLY
életének 72. évében hosszas betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2019. november 23-án, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4314948

Részvét
Megrendülten értesültünk volt osztálytársnőnk, KASSAI RÓZSA (Rozsó) elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
A Székely Mikó Kollégiumban 1960-ban végzett
volt osztálytársai
4314958

Köszönet
Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik együttérző szeretettel, segítséggel, virággal osztoztak mérhetetlen fájdalmunkban, és utolsó útjára elkísérték drága halottunkat, ORBÁN ISTVÁNT.
A gyászoló család
4334/B
Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik drága halottunk, VÁNCSA SÁNDORNÉ KISS
ERZSÉBET temetésén részt vettek, koporsójára és sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a jó szomszédoknak a segítségért.
A gyászoló család
4314934

Megemlékezés
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élük, velünk lesz emléked. Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk a szemerjai ifj. PAPP DEZSŐRE (Öcsike) halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Testvére és családja
4314957
Fájó szívvel emlékezünk a vargyasi MÁTHÉ HELÉNÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4314959
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a székelytamásfalvi CSERE ANNÁRA halálának első, CSERE
MIHÁLYRA halálának 31.,
CSERE VILMÁRA halálának 27. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4314933
Szomorú szívvel emlékezünk a baróti id. LÁZÁR BÉLÁRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes emléke áldott.
Szerettei
20366
Az élet csendesen megy tovább, de a hiányérzés örök küzdelmével emlékezünk drága édesanyánkra,
MADARAS LENKÉRE
(Jucikára), akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Amíg élünk, örökké szeretünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk. „Te pedig menj el a vég felé, és nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.” (Dán. 12:13.) Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4314942
„Ma anyámért és apámért mondok halk imát, / abba rejtem köszönetként a gyermeki hálát, / mely elmondja helyettem, hogy ők voltak nekem / azok, kiket mindenkinél jobban szerettem.”
Emlékezünk MÁTHÉ GÁBORNÉ BALOGH KLÁRIKÁRA halálának 3. és édesapámra, MÁTHÉ GÁBORRA halálának első évfordulóján.
Szeretteik
841
Fájó szívvel emlékezünk OKOS ANTALRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, három gyermeke, veje és két unokája
4314874
Fájó szívvel emlékezem drága jó férjemre, a keresztvári születésű BÓDI GÉZÁRA halálának 17. évfordulóján. Jóságos szeretete szívemben megmarad.
Özvegye
4314919
Hát elment, elment örökre, lelkét a Megváltó magához emelte, mi maradt itt, mi maradt utána, fájdalom és könnyek végtelen hulláma, de ő már az Úrtól békességet kapott, kik itt maradtunk, gyászolunk és sírunk, a fájdalom hullámával nagy-nagy harcot vívunk. A hiány, mi lelkünket szaggatja és tépi, mért kellett így legyen, ha ész nem is érti, de szívünknek rejtekén, az emlékek között mindörökké itt lesz, lelkünkbe költözött, s míg rá gondolunk, ő is itt lesz velünk, mert emlékeink útján mindig rá lelhetünk. Eljön majd a nap, mikor mi is elindulunk, és az Úrnak jóvoltából ismét találkozunk. Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a nagyborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi id. VARGA ERZSÉBETRE, akit ma hat hete a kegyetlen halál elragadott családja köréből. Bárhogy telnek a napok és az évek, mi szívből szeretünk és nem feledünk téged.
Halálába soha bele nem nyugvó, bánatos, összetört szívű özvegye, hat gyermeke és azok családja
4314939

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1541
szavazógép
2019-11-21: Belföld - :

Hírsaláta

ÚJABB SZEMÉLYEK KERÜLTEK KÓRHÁZBA a temesvári Mioriţa út 8. szám alatti tömbház lakói közül, akik már november 18-a, a hatóság által elrendelt evakuálás óta nem laknak otthon – nyilatkozta tegnap Elena Megherea, a Temes Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvivője.
2019-11-22: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

XXVII. Erdővidéki Közművelődési Napok
A MAI program: Baróton 8 órától a NECC (Nature Education Community Centre) zárt körű természetismereti foglalkozása a baróti Boróka Nyugdíjas Klub tagjai­val. Házigazda: Dénes Kinga pszichológus, a klub vezetője. Helyszín: a Boróka Nyugdíjas Klub székhelye.