A Szentkereszty-kastély újraállamosítása: pert vesztettek az örökösök

2019. november 25., hétfő, Közélet

Fél évszázados ügyvédi pályafutásának egyik legfelháborítóbb ítélete született meg a Galaci Táblabíróságon – értékelte Kincses Előd, az árkosi Szentkereszty-kastélyért küzdő örökös Jankovich-Bésán család ügyvédje, akit telefonon kerestünk meg hétfőn, az ítélethirdetés napján.

  • A kápolna tetőzete megromlott, az épületbe befolyik az eső. A szerző felvétele
    A kápolna tetőzete megromlott, az épületbe befolyik az eső. A szerző felvétele

Mint ismert, az árkosi birtok örököse, Jankovich-Bésán András javára a Kovászna Megyei Törvényszék 2004 júliusában meghozta az alapfokú ítéletet, mely kimondta, természetben vissza kell szolgáltatni a kastélyt, kápolnát, istállót, továbbá a hozzá tartozó kilenc hektár terület haszonbérbe vehető. A kastélyban működő és a területet használó, 1994-ben létesített Árkosi Kulturális Központ sorozatos közbelépései nyomán nyolc év pereskedés után, 2012 novemberében megszületett a végleges visszaszolgáltatási döntés a Legfelső Ítélő- és Semmítőszéken. Ezután újabb három év pereskedés következett, amíg az időközben elhunyt örökös három gyermeke 2015 szeptemberében birtokba vehette a kastélyt.

A Kopacz Attila által vezetett Árkosi Kulturális Központ számos jogorvoslati kísérlettel igyekezett az örökösök tulajdonjogát megvonatni, az ingatlant visszaállamosíttatni. Semmisségi kérelmet nyújtottak be a Legfelső Ítélő- és Semmítőszékre, de azt visszautasították. Ugyanoda két perújítási kérelemmel is fordultak 2013-ban, majd 2018-ban, utóbb azzal, hogy új, perdöntő dokumentum került elő. Mindkettőt visszautasították. Ezután az alapfokú ítélet ellen éltek perújítási kérelemmel a Kovászna Megyei Törvényszéken, majd ennek a pernek az áthelyezését kérték. A központ és ügyvédje, Ioan Sabău-Pop indokolásként írta, egy olyan per, amely egy korábbi döntés felülvizsgálatáról szól, konfliktusokat, nemzetiségi fellángolásokat, az irredenta múlt iránti nosztalgiát gerjeszt abban a térségben, ahol nyíltan elutasítják a román állam fennhatóságát. A per átkerült a Galac Megyei Törvényszékre, mely idén januárban helyt adott a kérésnek. A Jankovich-Bésán család fellebbezett, a Galaci Táblabíróság október 30-án érdemben letárgyalta az ügyet, majd sorozatosan elhalasztotta az ítélethirdetést: november 6-ra, aztán 13-ra, utána 19-re, majd 20-ra, végül 25-én közölte: megalapozatlanként visszautasítja az alperesek fellebbezését. Az ítélet ellen 15 napon belül felfolyamodvánnyal lehet élni.

Kincses Előd elképesztőnek tartja az ítéletet, kezdve attól, hogy a kereset megkésett és elfogadhatatlan. Az Árkosi Kulturális Központ egyrészt olyan dokumentumokat mutatott be, melyeket már az első per során, 2003-ban is beadott, másrészt ami új, az hozzáférhető volt az állami levéltár sepsiszentgyörgyi hivatalában a jogerős ítélet előtt is. Az eljárási könyv szerint, amennyiben új, korábban beszerezhetetlen perdöntő dokumentumok kerültek elő, egy hónapon belül be kell nyújtani a keresetet. Viszont az Árkosi Kulturális Központ levéltári munkatársa bizonyíthatóan 2017 februárjában és szeptemberében összesen tíz alkalommal kutatott a levéltárban, a keresetet meg csak 2018. január 23-án adták be.

Az ügyvéd közölte, felfolyamodvánnyal fognak élni. Az ügy a Legfelső Ítélő- és Semmítőszékre kerül. Ott ebben az ügyben eddig mindig nyertek, s Kincses reméli, hogy most is az igazság kerekedik felül. Habár – teszi hozzá – Romániában ezt sosem lehet tudni. Úgy érzi, itt politikai vagy titkosszolgálati érdekek diktálnak. Amennyiben ott is veszítenének, akkor következik a visszaszolgáltatási per újratárgyalása, ami megjárja majd a Brassói Táblabíróságot és a legfelső ítélőtáblát, ami további négy-öt év. Közben az ingatlan állapota egyre romlik, hisz a jogi helyzet tisztázatlansága hátráltatja a műemlék-felújítást.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1701
szavazógép
2019-11-25: Közélet - :

Két tűz Szentkatolnán

Két alkalommal is riasztották a hét végén a megyei sürgősségi felügyelőség kézdiszéki csapatait, miután Szentkatolnán öt hektárnyi száraz növényzet kapott lángra, illetve egy lakóháznál is tűz ütött ki.
2019-11-26: Elhalálozás - :

Elhalálozás

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át, és szeretet.”
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk rokonainkkal, közeli és távoli ismerőseinkkel, hogy a szeretett, drága jó férj, édesapa, testvér, após, sógor, rokon, barát és jó szomszéd, az illyefalvi születésű sepsiszentgyörgyi
BOGA JÁNOS
életének 59. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből.
Temetése 2019. november 27-én, szerdán 15 órakor lesz az illyefalvi háztól (Templom utca 430. szám).
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4253