Elhalálozás

2019. december 2., hétfő, Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával búcsúzunk a szeretett édesapától, nagyapától, dédapától, rokontól
és jó baráttól,
NEMES DÉNES
nyugalmazott unitárius lelkésztől,
aki életének 106., özvegységének 33. évében csendesen elhunyt.
Egész életében hűséggel és alázattal egyházát és ezen keresztül népét szolgálta.
Drága halottunktól 2019. december 3-án 14 órakor veszünk búcsút a sepsibodoki ravatalozóban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A gyászoló család
4240

Fájdalommal, de a gondviselő Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, sógor, rokon, koma, keresztapa, jó szomszéd
és melegszívű, jó barát,
KELEMEN JÓZSEF
nyugalmazott vasúti pályamester
szorgalmas, munkás életének 83., házasságának 58. évében 2019. november 30-án türelemmel viselt betegség után itt hagyott bennünket.
Megszűnt dobogni szerető szíve, örökre megpihent dolgos két keze.
Drága halottunkat december 3-án, kedden 12 órakor helyezzük örök nyugalomra
a málnásfürdői ravatalozóból a helyi temetőben.
Nyugodjál békében
az Úr Jézus szent nevében!
Imádkozó december 2-án 16 órától a málnásfürdői ravatalozóban.
A gyászoló család
4239
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy az alsó-csernátoni születésű
SYLVESTER LÁSZLÓ
életének 61. évében hirtelen eltávozott körünkből.
Részvétfogadás a szemerjai református új temető ravatalozójában 2019. december 3-án 12 órától és ezt követően a temetés
13 órától.
A gyászoló család
4338/b
Elment egy lélek ma ismét a földről, kit szívünk többé el sosem feled, csendesen figyel ránk már odafentről. Angyalok közül figyel minket.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, gondos édesapa, após, nagytata, dédnagytata és szomszéd, a sepsimagyarósi születésű uzoni
KORÉH JÁNOS
szíve életének 87. évében örökre megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2019. december 3-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni ravatalozóháztól a református temetőben.
Részvétfogadás december 2-án 16.30 órától.
A gyászoló család
4241
Megemlékezés
„Egy szomorú, sötét éjjel sok szép remény foszlott széjjel.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bibarcfalvi id. KOVÁCS ANTALRA halálának első évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
20370
Kegyelettel emlékezünk a székelytamásfalvi VARGA FERENCRE halálának 6. évfordulóján.
Szerettei
20334
Fájó szívvel emlékezünk a szárazajtai CSULAK FERENCRE halálának 24. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
848
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak megpróbálunk élni nélküled. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi BALÓ MÁRIA MAGDOLNÁRA halálának második évfordulóján. Nyugodjék békében.
A gyászoló család
1271
Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét, lelkünkbe költözött egy borús emlék. Fájó szívvel emlékezünk CSIZMÁS KÉMENES ROLANDRA halálának 16. évfordulóján. Nyugodj békében, kisfiam.
Bánatos édesanyja
és nagyszülei
4315104
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejárt. Kegyelettel emlékezünk a szárazajtai születésű ifj. DÁVID KÁROLYRA halálának kilencedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4315098
Főhajtás Várza Borbálának
A Zsigmond háznépnél jó modort kapott, / amit saját sarjainak példaszerűen átadott. / Eltöltött az egészségügyben számos évet; / ő volt, kit a kúrálás
és kezelés igéje éltet.
// Sugárzott a szeretete, mintha Isten lenne, / lelkének gazdagságát Krőzus is irigyelte. / Ezernyi gyerek születésénél bábáskodott, / Erdélyben az áldott szíve értük dobogott. // Míg válogatás nélkül ápolta az embereket, / arannyal töltögette a népben az emlékeket. / Sepsiszentgyörgyön gyújtsunk gyertyákat,
/ a főhajtással tiszteljük e székely elhunytat! Anyatársamnak szeretettel,
Vágh Vajk
Pesterzsébet,
2019. november 24.
Fájó szívvel, el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, a sepsiszentgyörgyi
VÁRZA BORBÁLÁRA
(szül. ZSIGMOND) halálának hatodik hónapjában. Nyugalma legyen csendes.
A gyászoló család
4315101
Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk. Megtört szívvel emlékezünk a sepsibesenyői id. AMBARUS GÁBORRA halálának nyolcadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Unokája és annak családja
4315103

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1541
szavazógép
2019-12-02: Sport - :

Brassói vendégszereplés (Birkózás)

Szombaton Brassóban rendezték meg az Edzők Emlékversenyének újabb kiírását, amelyen jól szerepeltek a Sepsiszentgyörgyi MSK és a szintén megyeszékhelyi Sepsi ISK birkózói.
2019-12-02: Belföld - :

Iliescu a vádlottak padján

Csaknem harminc évvel az 1989. decemberi forradalomként emlegetett, több mint ezer emberéletet követelő véres események után a legfelsőbb bíróságon pénteken megkezdődött az előzetes tárgyalás Ion Iliescu volt román államfő és másik két vádlott büntetőperében.