Igazoltatás és bekísérés a rendőrségreTisztább viszonyok

2020. január 4., szombat, Közélet

Több, a polgárok és a rendőrség viszonyának javítását szolgáló új rendelkezés lép életbe január végétől a hatóság felépítését és működését szabályozó törvény módosításai nyomán. Az október végén a Hivatalos Közlönyben megjelent 192-es számú törvény egyebek mellett kibővíti az igazoltatásra, bekísérésre, valamint az érintettek jogaira vonatkozó eddigi elég általános és eltérően értelmezhető rendelkezéseket.

  • Forrás: digifm.ro
    Forrás: digifm.ro

A jogszabály több törvényt módosít, így a közbiztonságról szólót is, de ezek a rendelkezések nincsenek közvetlen hatással a polgárok többségére, viszont a rendőrség felépítését és működését szabályozó törvény esetében több cikkely is újdonságokat vezet be, illetve pontosításokkal szolgál például az egyenruhások feladatkörei, kötelezettségei terén. A pontosítások révén az eddig túl általános megfogalmazású paragrafusok könnyebben értelmezhetőkké válnak. Az állampolgárok szempontjából a legfontosabbak ugyanakkor az igazoltatás, bekísérés, őrizetbe vétel szabályait módosító előírások. Csak az igazoltatás, a gyanús személyek kiszűrése kapcsán több paragrafusnyi kiegészítést hoz az új jogszabály, melyek egyebek mellett megszabják, milyen körülmények között folyamodhat a rendőr igazoltatáshoz – csakis törvénytelen tett megalapozott gyanúja esetén –, mikor alkalmazhat megszorító intézkedéseket – ha közvetlen veszély fenyegeti őt a személyazonosság tisztázása során –, milyen esetekben és hogyan motozhat meg személyeket, kutathat át csomagokat, járműveket, illetve alkalmazhat akár erőszakot ezekhez.

A törvény továbbá részletesen előírja, a rendőr milyen körülmények között kísérheti be az őrsre a gyanúsnak talált személyt. A jogszabály négy lehetséges esetet sorol fel. Ezek: ha nem sikerül tisztázni az illető személyazonosságát, vagy hamisnak tűnnek az erre vonatkozó állításai vagy a felmutatott igazoló iratok; ha az illető viselkedése, a körülmények (helyszín, időpont, a nála talált tárgyak) arra utalnak, hogy törvénytelen tettre készül vagy már elkövette azt, illetve, ha tetteivel veszélyezteti a rendőr vagy más személy testi épségét, életét, a közbiztonságot. Negyedikként az a lehetőség szerepel, amikor a helyszíni intézkedést nem lehet biztonságban lebonyolítani, mert veszélyes lenne a rendőrre vagy másokra.

Az új előírások ugyanakkor több olyan kötelezettséget is felsorolnak, melyek az eljárás szabályosságát biztosítják. Ezek közé tartozik, hogy a rendőr mihamarabb köteles beszámolni felettesének a bekísérésről. Emellett a gyanús személyt a legközelebbi olyan őrsre kell bekísérni, ahol lehetséges az azonosítása, a helyzet pontos tisztázása, valamint az esetleges további biztonsági intézkedések foganatosítása. Az említett vizsgálatokat, intézkedéseket az őrsre érkezést követően azonnal el kell végezni.

Nem mellékes ugyanakkor, hogy a rendőr a személyazonosság vagy más részletek tisztázását követőn köteles azonnal szabadon bocsátani a bekísért személyt. Tilos az illetőt fogdába, előzetes letartoztatásba helyezni, hacsak  ezeket előzőleg az ítélőszék nem rendelte el.

A törvény a bekísért személy jogait is részletesen taglalja. Eszerint pontosan tájékoztatni kell a bekísérés okairól, panasszal élhet az intézkedés ellen, ügyvédi segítséget kérhet, a védővel közvetlenül és a titoktartást lehetővé tevő módon értekezhet. Az ügyvéd hiányában ugyanakkor megtagadhatja, hogy nyilatkozzon. Kivételt képeznek a személy­azonosság megállapításához szükséges vagy valamely súlyos (emberéletet veszélyeztető) bűncselekménnyel kapcsolatos informá­ciók. Utóbbiak abban az esetben, ha az igazoltatás, bekísérés során felmerül a gyanú, hogy az érintett birtokában van ilyen információknak, és ezek révén meg lehet előzni a bűncselekményt. A bekísért személy továbbá értesítheti a családtagjait vagy más megjelölt személyt az ellene hozott intézkedésről, illetve saját költségen orvosi vizsgálatban is részesülhet. Az orvost maga választhatja meg. A fogyatékkal élők, kommunikációs nehézséggel küzdők vagy a román nyelvet nem ismerő külföldiek tolmács vagy más szakember segítségét kérhetik.

Az igazoltatás, bekísérés, valamint az őrizetbe vétel kapcsán a jogszabály azt is pontosítja, milyen eszközöket használhat a rendőr ilyen esetekben, illetve meddig alkalmazhatóak ezek, továbbá kik ellen nem. Utóbbi csoportba tartoznak mások mellett az állapotos nők vagy a fogyatékkal élők, őket például tilos megbilincselni vagy fizikai kényszerítést alkalmazni ellenük.

Hozzászólások
Szavazás
Mely párt jelöltjeit támogatja a vasárnapi önkormányzati választáson?eredmények
szavazatok száma 512
szavazógép
2020-01-04: Belföld - :

Araszoló autópálya-építés

A romániai út- és vasútépítéseket monitorozó Pro Infrastructura Egyesület tegnap közzétett elemzése szerint reálisan 23 kilométer, különösen szerencsés helyzetben pedig 64 kilométer újonnan épült autópálya nyílhat meg 2020-ban Romániában.
2020-01-04: Jegyzet - László Zsuzsa:

Kíváncsi vagyok

Nem tettem fogadalmakat szilveszteréjjel. Nem emlékszem, hogy mikor tettem utoljára, vagy hogy egyáltalán tettem-e valaha is. Tényleg nem emlékszem. Ha volt is ilyen, biztosan nem tartottam be. Arra viszont emlékeznék. Nekem több idő kell ahhoz, hogy lezárjak vagy elkezdjek valamit, nem elég egy év végi éjszaka mámoros hangulata. Úgyhogy az idén is kihagytam. Nem mintha nem lenne semmi, amin változtatni szeretnék, ajjaj...