Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Jó a gazdáknak, hátrányos a vadászoknak

2020. január 14., kedd, Gazdakör

Kihirdette a 2006-ban hozott, 407-es számú Vadászati Törvény módosított és kiegészített változatát Klaus Iohannis államfő. A jogszabály a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után lép érvénybe. A módosítás előnyöket hoz a mezőgazdászoknak, de egyben nehezíti a vadásztársaságok helyzetét.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

A törvény a vadállatok okozta károk utáni kártérítések megítéléséről is rendelkezik. Első és második mellékletében a vadakat két csoportra osztották. Az első mellékletben sorolják fel a vadászható, védettséget nem élvező állatokat, a vaddisznót, őzet, nyulat, rókát, görényt, varjút, vadlibát stb. A második mellékletben találhatók a védett fajok, a medve, farkas, hiúz, vadmacska stb. Kedvez a gazdáknak az is, hogy a törvény hatályba lépése után nem kell biztosítaniuk kultúráik vadak ellenni védelmét, vadűző készülékeket sem kell használniuk.

A törvény 13. bekezdése az első mellékletben szereplő vadak által okozott károk megtérítésére vonatkozik. Eszerint az első mellékletben nevesített fajok által vadászterületeken (a mezőgazdasági területek nagy részét vadásztársaságok bérlik, a tulajdonosokkal kötött szerződések alapján – szerk. megj.) és belterületeken okozott károkat a vadászterületek gondnoka (tehát a vadásztársaság) kell megtérítse. Kivétel is van: ha a vadásztársaság teljesítette a kilövési kvótát, eleget tett a vadak kiegészítő etetését, itatását illető kötelezettségének, a gazda kérésére legalább három alkalommal űzte el a vadakat a mezőgazdasági területéről és a tulajdonos december 15-ig betakarította kultúráját (kivételt képeznek az agrárkörnyezeti csomagok érintette kultúrák), a kártérítést a központi környezetvédelmi hatóság téríti meg.

Ha a vadak természetvédelmi, vadászati tiltás alatt lévő területeken okoznak kárt, a kártérítést szintén a környezetvédelmi hatóság fizeti.

A második mellékletben szereplő, védett vadak által okozott károkat továbbra is a központi környezetvédelmi hatóság fizeti.

A kárfelvételt, a felelősségek megállapítását bizottság végzi, a kárbejelentést követő legtöbb 72 órán belül. A bejelentést annál a közigazgatási egységnél (polgármesteri hivatalnál) kell megtenni, melyhez a kárt szenvedett terület tartozik. A törvény szerint a kár kifizetése a kármegtérítési döntés kiközlését (ezt a bejelentés utáni tíz napon belül kell meghozni) követő 30 napon belül kell megtörténjen.

A törvény egy másik bekezdése szerint az első és második mellékletben szereplő vadak támadása okozta sebesülések, elhalálozások után az áldozatoknak kártérítést fizet a vadászatért felelős központi hatóság, illetve a központi környezetvédelmi hatóság. A kártérítés fedezi a kórházi vagy temetkezési költségeket, a munkaképtelenség időszakában járó fizetést. Erkölcsi jóvátételt ugyancsak megszab a törvény, ennek mértéke arányos az áldozat munkaképtelenségi időszakában járó fizetésével, munkanélküli esetében az országos minimálbért veszik figyelembe.

És végül, ha a vad támadása halált okoz, akkor az elhunyt családja az országos minimálbérrel megegyező összeget kap havonta, nyugdíjkorhatárig.

A kártérítés módozatát a kormány határozattal kell elfogadja a törvény érvénybe lépését követő 90 napon belül.

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 53
szavazógép
2020-01-14: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Maksai változások

A napjainkban zajló falusi élet mindennapi változásairól-alakulásáról írni igazából csak annak a riporternek könnyű, aki ismeri a település múltját, vagy aki abba kötelességszerűen beleolvas. Mert régi az a mondás, hogy csak a múlt ismeretében értékelhető a jelen. Így van ez a Csobot-tető alatt fekvő Maksa-Eresztevény, illetve a Csente-hegy alatti Sepsibesenyő esetében is. Maksa községben igazából a lehetőség a kincs, ám az eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen a kitartás, az erőfeszítés, a következetesség.
2020-01-14: Gazdakör - Bokor Gábor:

Tilos a téli legeltetés

A Vadászati Törvény módosításával és kiegészítésével a legeltetést illető rendelkezések is változtak, ezek a jogszabály Hivatalos Közlönyben való megjelenése után lépnek érvénybe. A törvény 23. bekezdése értelmében a továbbiakban bizonyos kivételekkel tilos lesz a háziállatok legeltetése december 6. – április 24. között. A gazdák üdvözlik a rendelkezést, azt remélik, ha be is tartják az előírást, csökkenni fog a legelő állatok által a kultúrákban, legelőkön okozott kár mértéke.