Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Farsangban a Vadas alatt

2020. január 29., szerda, Riport

A farsangi időszakot a január 6-i vízkereszttől számoljuk és hamvazószerdával zárjuk, idén február végén. Régi helyi farsangi szokásokra már nem emlékeznek, de a lakosság megőrizte a vigalmak számára alkalmas hagyományt. Sepsikőröspatakon és Kálnokon is a múlt szombati farsangjárásra készültek, a községközpontban a Kálnoky Ludmilla Társaság rendezett sikeres kosaras bált. A farsangi hangulatban sem másodrangú téma azonban a hétköznapok gondja-baja – erről Kisgyörgy Sándor polgármestertől érdeklődtünk. Mint kiderült, a községvezetés változatlanul a hazai bürokráciával viaskodik számos fontos fejlesztési elképzelés megvalósítása során, és nagy gond, hogy nehéz kivitelezőt találni bizonyos beruházásokra.

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

Közösségépítés

– Mire fel a vigadalom, van-e okunk a vigasságra? – kérdeztük Zsigmond Sándort, a sepsikőröspataki Kálnoky Ludmilla Társaság ügyvezető elnökét.
– Az egyik az, hogy farsang van, amikor mindenkinek szabad derűsebbnek lenni, a másik pedig, hogy a társaságunkban számos helybeli fiatal is tevékenykedik, és sikeres esztendőt zártunk.

– Kérem, szóljon a tavalyi eredményekről és az idei tervekről.
– Egyetlen működő közös­ségépítő civil szervezete vagyunk a térségnek. Több nyertes pályázatunkkal, közel 60 ezer lej támogatással sikerült céljainkat elérni. Honismereti kirándulásaink rengeteg hasznos élménnyel jártak. Meglátogattuk Székelyföld és Erdély történelmi-kulturális kegyhelyeit, eljutottunk a szórványba is. Történelmi évfordulókon megemlékezéseket szerveztünk szimbolikus kegyhelye­ken: Gyulafehérváron, Farkaslakán, Kisbaconban, a Nyergestetőn, december 1-jén a román terror legfájdalmasabb helyszínén, Szárazajtán. Fiataljainknak kell majd továbbadniuk a lángot, kegyhelyeink üzenetét. Sikerült támogatni egy táboroztatás költségeit, a falunapok megszervezését, a református nőszövetség tevékenységét. Továbbképző tanfolyamot szerveztünk a helybeli, a kálnoki és zágoni munkanélkülieknek. Tagságunk összekovácsolódott, rájöttek arra, hogy egységbe ványolódik itt az ember, függetlenül társadalmi, vallási, etnikai hovatartozástól. Idén folytatjuk az újabb kegyhelyek látogatását, kiemelten foglalkozunk Trianon eseményeivel, partnerségben a Vitézi Renddel, fő támogatónk a Székely Nemzeti Tanács lesz. Részt akarunk venni a Budapesti Magyar Állami Opera Bánk bán-bemutatóján augusztus 9-én és a Csíksomlyói nyeregben. Az egyesület semmilyen szélsőséges jellegű politikai akcióban nem fog részt venni. Partnerségi kapcsolatokat alakítunk ki jól működő egyesületekkel, a Romániai Magyar Cserkészszövetséggel, a 30 éve működő helybeli cserkészcsapattal közös megemlékezést tervezünk a Vadason. Egyesületünk hagyományos módon szervezi a farsangi bálokat is, ahová meghívjuk a faluból elszármazottakat. Bizonyítani akarjuk, hogy lehet magyar jövőt szervezni Kőröspatakon is, csak mindehhez lélek és hozzáállás szükséges. Fiatalságunk a csillagőrzők, a bölcsőringatók. Szűkebb hazánkban, Székelyföldön most ezeket tartom az egyik legnemesebb feladatnak.

 

Farsangi megnyitó

 

A sepsikőröspataki farsangi kosaras bálon Zsigmond Sándor beszámolóját Ferencz Enikő, Ruzsa Teréz szavalatai követték, Zsigmond Ildikó a Nemzeti összetartozás éve 2020 címmel zenés vetített képes előadást tartott, a résztvevők felállva énekelték: „Mi egy vérből valók vagyunk...” A farsangi kosaras bál zenéjét Rápó Árpád szolgáltatta.

 

Gátfutás

Ami a hétköznapokat illeti, Sepsikőröspatak hét pályázatának helyzetét és saját alapjaiból tervezett munkálatait, azoknak buktatóit tavaly ősszel jártuk körül Kisgyörgy Sándor polgármesterrel – január végi utunkon pedig folytattuk a terepszemlét. Mint kiderült, az ikertelepülés gátfutásának koránt sincs vége, ugyan volt betervezett munkálat, ami testet öltött, de a hazai törvénykezés teremtette bürokrácia és az építőiparban bevezetett változtatások újabb akadályokkal gátolták a tavalyi révbe jutást.

Szeptemberben gyors iramban épült a község új óvodája, amelyet zömében magyar anyanyelvű és római katolikus roma gyerekközösség fog belakni. Ez azért is kiemelt fontosságú, mert számukra itt kezdődik az eljövendő idők faluközösségébe való integrálódás. Faragó István római katolikus plébános, ezer roma lakos és 400 helybeli magyar egyháztag lelkésze szerint a vallásórások zöme cigány gyerekből áll.

 

Megkésett az óvodaépítés

 

Az óvoda uniós pályázati alapból épül, de már tavaly ősszel kifejezte kétségeit a polgármester, hogy a kivitelező Zöld Út Kft. január 20-ig el tudná végezni a munkálatot. Január 21-én még cserepeztek. „Aggodalomra viszont nincsen ok – jegyezte meg Kisgyörgy Sándor –, mert óvodás gyermekeink fűtött termekben vannak, ezeket már az ősszel lakhatóvá tettük, és szakképzett óvónőknek van rájuk gondja.”

– Hol tart a községközpont szennyvízhálózatának ügye? – kérdeztük újra.
– Sajnos, a munkálat második licitjére sem jelentkezett egyetlen kivitelező sem. Arra hivatkoztak, hogy a beruházás értéke nagyon alábecsült. A tervezővel ezt újraszámíttattuk, és az eredmény mintegy 360 ezer lejes pluszköltséget hozott ki. A szabály szerint ezt a különbözetet nekünk kellene kifizetnünk, mert az Európai Unió csak az eredeti szerződésben szereplő összeget biztosítja. Megjegyzem, hogy megkaptuk az idei költségvetési számokat, de a büdzsénk csak valamennyivel több, mint a tavalyi. Pénzt kell hát szereznünk, legrosszabb esetben kölcsönhöz folyamodni, mert nem maradhat szennyvízhálózat nélkül a község. Ennek kivitelezése nélkül útjainkat-utcáinkat sem tudjuk majd korszerűsíteni. Sajnos, ez a munkálat csak Kőröspatak csatornázását jelenti, Kálnok hálózatára külön kell pályázni. Az a szerencse, hogy annak kivitelezési terve elkészült. Bökkenő azonban itt is lesz: ameddig a kőröspataki hálózat nincs kész, a kálnokit sem lehet beindítani, hiszen azt is a községközpont hálózatára kell majd rácsatlakoztatni. A lakosság joggal türelmetlen, utcáink-útjaink sárosak, nyáron porosak, a szükséges pénzünk egy része ott a számlánkon, s mi három esztendeje küzdünk a kivitelezés megvalósításáért. Időközben folyt utcáink kötelező telekkönyveztetése, ami elengedhetetlen az infrastruktúra alakulása szempontjából is. Ezt követi a jelenlegi esztendőben az ingyenes telekkönyvezés is, az önkormányzat szerződést kötött már a telekkönyvi hivatallal.

Noha a hivatalosságok örvendenek, hogy a Közművek Rt. regionális szolgáltató veszi át a községközpont ivóvízhálózatának működtetését-ellenőrzését – a fogyasztók bizonyára kevésbé, mert ezután itt is annyit kell fizetni majd a víz köbméteréért, mint a városlakóknak, az eddigi 1,05 lej helyett 4,20 lejt.

Sajnos, a két település kultúrotthonának teljes felújítása sem lépett előre, nem értettek egyet a helyiek a kivitelezővel, az ellenőrző szervek bizonyos hibák miatt visszautasították a tervezetet, szerződést kellett bontani, emiatt kerek egy esztendőt veszítettek. Újra licitet hirdettek, ezúttal olyan dokumentációra, amely a tervezet mellett magában foglalja a kivitelezést is.

Fontos beszerzésként említették, hogy a LEADER-program alapjaiból sikerült beszerezni egy buldoexkavátort, és önerőből kijavították tavaly a családorvosi rendelő épületének cserépfedelét, de belső felújítása már csak az idei költségvetésből valósulhat meg. Hasonló a helyzet a községi tanácsépület tatarozásával is, itt a régi bútorzatot is kicserélik. Ugyancsak önerőből tavaly térkővel burkolták a két ravatalozó előtti teret. Ebben az évben kerítéssel akarják körülvenni mindkét épületet, előterükbe árnyékolót szereltetnek a napos és esős időkre való tekintettel.

 

Iskolájukért aggódnak

Akadozik az 1891-ben épült, romosodó Kálnoky Ludmilla Általános Iskola főjavításának, bővítésének és belső felszerelésének ügye is. Január 20-án ismét lejárt a felújításra meghirdetett munkálat licitjének a határideje, és egy kivitelező sem jelentkezett. Immár többedik alkalommal hirdették meg a közbeszerzési eljárást. Erre 1,7 millió euró áll a helyiek rendelkezésére, ami hatalmas összeg. Az iskola épülete mindkét, omladozásnak indult homlokfalát védőhálóval borították az elővigyázatosság kedvéért. Sajnos, apad a tanulólétszám, egyre több iskolaköteles gyereket és óvodáskorút visznek városi iskolába a helybeliek.

– Reménykedve várjuk az iskolánkkal kapcsolatos fejleményeket – mondta Vancea Eszter igazgató-tanár. – Gyermekeink kellemes, meleg iskolára vágynak, itt jelenleg még mindig fafűtéses csempék működnek. Örömre ad okot, hogy támogatónk a helybeli Kálnoky Alapítvány. A Máltai Szeretetszolgálaton keresztül Sepsikőröspatakon három, Kálnokon egy rászoruló gyerekcsoport étkezéssel egybekötött délutáni oktatását támogatják. Évek óta lovastorna-alapprogram működik a tehetséges tanulóink számára. Évente sikeres tornamutatványokkal jelentkeznek gyerekeink. Többen szakmai képzést is kapnak az alapítvány asztalos-, szövő- és kézművesműhelyeiben, táncoktatásban is részesülnek.

Sok a tennivalója az önkormányzatnak a népes roma lakossággal. Sikerült ivóvizet biztosí­tani a lakótelepükön, felmért telkeik után mintegy 70 százalékuk törlesztette adósságait. Látogatásunk idején érkezett meg a község roma lakosai számára küldött uniós csomagszállítmány.

 

Lelkes madárvédők

 

A Kálnoky Ludmilla-iskolában változatlanul pereg az élet. Gaál Zsuzsa biológia szakos tanártól megtudtuk, hogy az elmúlt években több vetélkedőn vettek részt Mezőtoron és másutt. – A jelenlegi tanévben a Zöld Székelyföld Egyesület által szervezett Hangyasuli elnevezésű vetélkedőn leszünk jelen időszerű környezetvédelmi témával. Hét csapat képviseli iskolánkat: a Rokonok, Baglyok, Kutyák, Vadrózsák,

Természetbúvárok, Bioludmillák, Őszapók, összesen 25 tanulóval. A vetélkedőn havonta kapunk egy feladatlapot, tanulóink nagyon tudnak lelkesedni minden feladat megoldásakor. A 2016/2017-es tanévben elnyertük a Romániai Madártani Egyesülettől (SOR) a Természetbarát iskola címet. Ennek megtartása érdekében idén számos más, hasznos természetvédelmi feladatot kell teljesítsünk, ilyen a madáretetés, madárfajok olimpiája stb. November derekán el is kezdtük, iskolánk kis kertjében van a madáretető, amelyet reggelente szorgos diákok töltenek fel. Szülői adományból már két zsák napraforgót kaptunk, amit kiegészítünk ősszel gyűjtött dióval és csipkebogyóval. Számos vendégünk van. Ide jár egy egész sor cinegeféle, az erdei pinty, csuszka, szajkó, fenyőrigó.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1094
szavazógép
2020-01-29: Magazin - :

Lelepleződött a volt belga király

Az apasági teszt eredményei szerint II. Albert korábbi belga király (fotó) a biológiai apja Delphine Boelnek, aki az egykori uralkodó házasságon kívül született gyermekének mondja magát – jelentették be hétfőn közleményben II. Albert ügyvédjei.
2020-01-29: Pénz, piac, vállalkozás - :

Pálinkában elsők

Ismételten több díjat is bezsebelt a sepsiszentgyörgyi Potio Nobilis pálinkafőzde Közép-Európa legnagyobb szakversenyén.