Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Step by step oktatási módszerA szülők küzdenek a folytatásért

2020. február 3., hétfő, Közélet

Lenne rá mód és törvényes keret, hogy ötödik osztálytól működjenek Step by Step típusú osztályok, de az elmúlt huszonöt év alatt, amióta elindult ez az alternatív oktatási forma az országban, azok az érintett iskolák, ahol az elemi osztályban már van ilyen tagozat, nem éltek a lehetőséggel. Éppen ezért van súlya annak a sepsiszentgyörgyi kezdeményezésnek, amelyet a stepes szülők indítottak el Balázs Réka, a huszonkét éve működő sepsiszentgyörgyi Step by Step oktatás meghonosítójának támogatásával. Szándékuk egyelőre olyan akadályokba ütközik, amelyek forrása jórészt az ismeretlentől való félelem a szóban forgó iskolaigazgató és a megyei tanfelügyelőség részéről. A Váradi József Általános Iskolát érintő – az utóbbi időben sok vitát gerjesztett – történettel kapcsolatos érvek és ellenérvek közeledni látszanak, de azt még senki nem tudja, hogy milyen lesz a végkifejlet.

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

Az első sepsiszentgyörgyi Step by Step osztály az 1997/1998-as tanévben kezdte meg működését a Váradi József Általános Iskolában Balázs Réka tanító irányításával, aki azóta is a tagozat megerősítéséért, kibővítéséért dolgozik pedagógusi munkája mellett. Az ezekben az osztályokban tanuló diákok, továbblépve a gimnáziumban, de később is bizonyították kreativitásukat, kezdeményezőkészségüket, sokoldalú tájékozottságukat és tanulásban is az elsők között mozognak, bárhol folytatják tanulmányaikat.

2001 őszén, amikor az első elemis stepes osztály végzősei indultak ötödikbe, Domokos Judit magyar szakos tanár osztályfőnöksége mellett megkezdte működését az első Step by Step típusú gimnáziumi osztály, de ennek néhány év után nem volt folytatása, maradt csak az elemi tagozat. A stepes szülők körében az utóbbi években erősödött meg újból az igény a gimnáziumi step-osztályok iránt, idén minden korábbinál konkrétabb lépéseket tettek ennek érdekében. Aláírásokat gyűjtöttek, tanárokat kerestek meg, hogy kik vállalnák a képzést, majd az oktatást egy step-típusú ötödik osztályban, a dokumentumokat eljuttatták az iskola vezetőtanácsának és a megyei tanfelügyelőségre, ami pedig a legfontosabb, Balázs Réka megfogalmazta a célkitűzéseket, megvalósítási tervet, órarendjavaslatot készített, és a dokumentációt a decemberi határidőn belül benyújtotta a megyei tanfelügyelőségre és a bukaresti Step by Step központba. Az persze kérdés, hogy egy iskola- és oktatásfejlesztés előkészítése, az ehhez szükséges dokumentumok összeállítása, tanárok keresése miért hárul a szülőkre, holott minden iskolának érdeke kellene hogy legyen az előrehaladás, mindegy, hogy mi ennek a tárgya, témája.

 

A tanfelügyelőség véleménye

A Step by Step típusú ötödik osztállyal kapcsolatos eddigi történésekről Kiss Imre megyei főtanfelügyelő és Fekécs Károly, a Váradi József Általános Iskola igazgatója pénteken sajtótájékoztatón számolt be, illetve mondta el véleményét, a szerintük sok ismeretlent tartogató esetleges indulásról.

Kiss Imre ismertette, hogy az országban jelenleg harmincnyolc megyében 600 óvodai csoport és harmincöt megyében 681 elemi osztály működik a Step by Step oktatási módszer szerint, és furcsának tartja, hogy az elmúlt huszonöt esztendőben nem terjedt ki ez a módszer a gimnáziumi tagozatra is. Az országos Step by Step oktatási és fejlesztési központ az alapítványán keresztül működtet magánóvodát és iskolát, utóbbiban gimnáziumi osztályokat is indítottak, de az állami oktatási rendszerben elsőként csupán ebben a tanévben kezdte meg működését egy ötödik step-típusú osztály egy aradi általános iskolában. A főtanfelügyelő nem említette a Váradi-iskolában 2001-ben indított ötödiket.

Kiss Imre elmondta, a step-típusú gimnáziumi oktatás a szabályzat szerint feltételezi, hogy az elemi stepes osztályokban tanuló diákok szülei kérjék azt, amit jóvá kell hagynia az érintett iskola vezetőtanácsának, az itt tanító gimnáziumi tanároknak nyilatkozniuk kell arról, hogy részt vesznek a folyamatos képzéseken, amelyeket az országos központ szervez, és minderre rá kell bólintania a megyei tanfelügyelőségnek. A főtanfelügyelő úgy véli, sok a bizonytalan és ismeretlen tényező, ráadásul ötödiktől le kell mondani arról az alapelvről, hogy nem osztályoznak, mivel itt már kötelező a jegyek adása, de legfőképpen létszámprobléma miatt nehéz megvalósítani a Váradi-iskolában. Itt ugyanis négy negyedik osztályban kilencvenegy diák végez, heten elmennek más iskolába, éppen a Step by Step osztályból, ahol maradnak tizenheten, és szerinte nyolcvannégy gyermekkel csak három ötödik indítható.

Hangsúlyozta, költséghatékonyság szempontjából városi szinten minden iskolában el kellene érni a huszonnyolcas létszámot a gimnáziumban, ezt követeli meg a fejkvóta alapú finanszírozás. Részéről nem lát akadályt, hogy kísérleti jelleggel elinduljon egy Step by Step típusú ötödik a Váradi-iskolában, de jó lenne, ha a három magyar ötödik osztály keretében történne meg, ehhez az kellene, hogy iskolán belül néhányan átiratkozzanak a szóban forgó osztályba. Kiss Imre közölte, tizennyolc tanár nyilatkozott arról, hogy vállalja a képzést és az oktatást, román tanár nem szerepel a listán. Utánanéztünk, Incze Melindának kettős szakképesítése van, ez szerepel a szóban forgó listán a képesítés rovatban, ő vállalná a román oktatását is.

 

Ellentétes állítások

Az iskolaigazgató felvázolta, hogy iskolájukban azt az elvet követik, ha kevesebb magyar tannyelvű ötödik osztály indul, mint ahány negyedik működik adott tanévben, és fel kell számolni egyet, akkor azt az osztályt bontják fel, ahol a legkevesebb tanuló van, és a diákokat eredményeik szerint úgy osztják el, hogy homogén osztályok szülessenek. Ha ellenben ősztől tizenhét tanulóval indul egy step-típusú ötödik osztály, hatvanhét diákot kellene elhelyezni másik kettőben, ami lehetetlen, mert a maximális létszám huszonnyolc – mondotta. Fekécs Károly ismertette, ő arra kérte Balázs Réka tagozatvezetőt, hogy a januári vezetőtanácsi ülés előtt mutassa be a román, magyar és matematika tantárgyakat oktató tanárok nyilatkozatát, hogy ki vállalná a stepes képzést és oktatást, mert a beiskolázási terv elkészítéséhez tudniuk kell, hogy mire számítsanak, de mivel ő csak a román- és a matematikakatedra felelőseitől kapott nyilatkozatot, és abban az állt, hogy senki nem vállalkozik, a vezetőtanácsi ülésre elő sem terjesztette a step-típusú ötödik osztály indítását. Ezért három magyar osztállyal küldték el a beiskolázási tervet a megyei tanfelügyelőségre. Ezzel ellentétben Balázs Réka azt mondja, abszolút többséggel döntött a vezetőtanács a négy magyar osztályról, nem érti, miért változtatta ezt meg az igazgató.

A sajtótájékoztatón Fekécs Károly leszögezte, ő nincs ellene, hogy a Step by Step-típusú osztály elinduljon a gimnáziumi tagozaton, de a jelenlegi létszám mellett ez nem lehetséges, nem hozhatja hátrányos helyzetbe a más osztályokban tanuló jelenlegi negyedikeseket, de ha a szülők kérésére a tanfelügyelőség jóváhagy egy negyedik magyar osztályt, és lesz annyi jelentkező, amennyi törvény szerint szükséges, akkor nincs akadálya a beiskolázási terv módosításának.

 

Szakmai megalapozottság

Bár Balázs Réka részletesen elmondta lapunk érdeklődésére ennek a küzdelemnek sok részletét, valamint keserűségét, amiért ennyi akadályba ütközik, de mi legfőképpen a célkitűzésekre és a megvalósítás tervére voltunk kíváncsiak. A szakképzett stepes tanító elmondta, azokat a képességeket szeretnék és olyan módszerekkel fejleszteni a gyermekekben, amit már az elemiben megszoktak, biztosítani a csoportos munkát, az aktív részvételt, a tantárgyak közötti átjárhatóságot, valamint fenntartanák és erősítenék a szülőkkel való kapcsolatot, az együttműködést a tanárok között. Az órarendjavaslatban szerepel, hogy a három fő tantárgyból – magyar, román és matematika – hetente legalább egyszer legyen egy százperces összevont óra, és ha az adott téma úgy kívánja, ez idő alatt egy másik szakos tanár is bekapcsolódhassék, hogy megvalósuljon az átjárhatóság, átfedés a különböző műveltségi területek között. Ha az oktatásnak lesznek plusz költségei, mert egy-két tanárnak a heti normáján felül is lesz órája, azt a szülők, a stepes mozgalom vállalja – szögezte le. Kérdésünkre Balázs Réka elmondta, nem kötelező, hogy az ide jelentkező diák stepes negyedikből érkezzék, más osztályból, iskolából is jöhetnek tanulók.

Egyelőre nem tudni, milyen döntés születik, annyi ellenben biztos, a térségünkben jelen lévő két alternatív oktatási módszer révén – a Waldorf, ahol jövő tanévtől teljes lesz a nyolcosztályos tagozat és a Step by Step – éppen az valósul meg, amit az új tantervek megkívánnak, vagyis a képességfejlesztés, ahol teret kap a kreativitás és a személyre szabott készséggyarapítás. Kár lenne ezektől a lehetőségektől megfosztani a gyermekeket.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye a koronavírus miatt elrendelt hatósági intézkedésekről?
eredmények
szavazatok száma 2052
szavazógép
2020-02-03: Közélet - Iochom István:

Felújított művelődési otthont adtak át (Kézdioroszfalu)

Kézdiszászfalu, Kézdisárfalva és Nyujtód után pénteken a felújított kézdioroszfalvi művelődési otthon ünnepélyes átadására is sor került. A városhoz tartozó négy település közül itt voltak a legtöbben, a felújított nagyterem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, illetve ünneplő polgárokkal. A rendezvényen a Fortyogó utca lakói is szép számban képviseltették magukat, hiszen ők is kézdi­oroszfalviaknak tekintik magukat.
2020-02-03: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

Rablók és remények között

Elképesztő visszaéléseket tárt fel a napokban a számvevőszék: óriásira duzzasztott béreket, pótlékokat és törvénytelen kifizetéseket találtak több központi intézménynél és minisztériumnál. A lista ismert: parfümök, italok, tízóraik beszerzése közpénzen, el nem végzett túlórák, illetve szolgáltatások díjazása és egyszerű pénzkidobások (a külügyminisztérium például 85 ezer lejt fizetett egy zöldövezet kialakításáért – decemberben), de helyi adók és iskolai költségvetések megdézsmálása is előfordult.