Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

A furfangos szegény ember

2020. február 8., szombat, Kiscimbora

(Magyar népmese)
Élt egyszer egy szegény ember, akinek volt hét gyermeke. Olyan étkesek voltak, hogy azt sem tudták, merre hajtsák a fejüket ennivalóért. Akármi előkerült, egy pillanatra megették. Úgy elkeseredett a szegény ember emiatt, hogy egyszer azt mondta:

  • Bodó Johanna rajza
    Bodó Johanna rajza

– Bár az ördög már elvinne közülük valamerre engemet.
Ahogy ezt szólta, már elő is bukkant Jupiter, az ördög. Ahajt megmarkolta a szegény embert, s kezdte húzni a földön.
– Ej – azt mondja a szegény ember –, hát így menyünk?
– Így – azt mondja –, s másként hogy akarsz?
– Hát a két lábamon – felelte a szegény ember.

Avval az ördög mindjárt felállította két lábra. Hát a szegény ember csak megszökte magát, s úgy megfutamodott, hogy meg sem állott az erdőig. Ott hamar elrejtőzött egy odvas fába.
– Már kereshet, amíg megunja – mondta halkan a szegény ember.
De már arra szólott is Ju­piter:
– Itt vagyok, te, mert nem mentődsz meg tőlem, s akárhol megkaplak.

Ej, gondolta magában a szegény ember, hogy ennek biza fele sem tréfa. Rágondolt a hét gyermekre. Mindjárt mondta:
– Hallod, Jupiter, én mennék is veled szívesen, de legalább a hét gyermeket el kell hozzuk.
– Hát hozzuk el – hagyta jóvá az ördög.

Ahajt szépen visszafordultak, magukhoz vették a hét gyermeket, s együtt indultak el a pokolba. Délre már ott is voltak. Azt mondja a szegény ember, amikor megérkeztek:
– Na, Jupiter, ha idehoztál, most ételt hozz, mert éhesek a gyermekek.
Nekifogott Jupiter, s hordta mindennap az ételt, de akármit hozott, szempercek alatt minden odalett. Három nap múlva már azt sem tudta, hogy mihez fogjon.
– Ej, te szegény ember, hát örökké így hordtad te is az ételt? – kérdezte az ördög.
– Így biza, s látod, ezért voltam elkeseredve.

A hét gyermek örvendett, jól ettek, ittak, vígan voltak.
A negyedik napon Jupiter ismét elment ételért. Azt mondja akkor a szegény ember a fiainak:
– Na, gyermekek, most ágat hordunk össze, csinálunk egy nagy seprűt, s a helyet kitakarítjuk.
Úgy is lett, mindjárt elkészült a seprű, s nekifogtak a nagytakarításnak. Olyan port csaptak, hogy látni is alig lehetett. Egyszer jön Jupiter, hát a nagy porban elkezd prüsszenteni, köhögni: annyira fojtotta a por, hogy azt sem tudta, merre legyen el.

– Mit csináltatok, te szegény ember? – kérdezte.
– Itt né – azt mondja –, mert annyi a szemét, hogy tíz évig sem lehet eltakarítani – felelte a szegény ember.
Na, de úgy megijedett az ördög a tíz poros esztendőtől, hogy rögtön mondta:
– Azonnal hagyjátok abba, s inkább eltakarodjatok még a helyszínről is!

– Mi eltakarodunk, de csak olyanformán, hogy legalább tíz szekér ennivalót adjál – felelte a szegény ember.
Nem volt mit tenni, mindjárt elment az ördög, s hol kölcsön, hol másként, de csakugyan összeszedett tíz szekér ennivalót. Akkor a szegény embert meg a hét fiát kivezette a pokolból s útnak eresztette. Megszabadultak így egymástól: a szegény ember is az ördögtől, az ördög is a hét gyermektől.

(Ráduly János gyűjtése)

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 258
szavazógép
2020-02-08: Irodalom - :

Hegedűs Imre János regénye: Az ötödik kerék 22. (Moyses Márton élete és tűzhalála)

Ebben az eufóriás delíriumban állt a felvételiztetőbizottság elé Moyses Márton, ez segítette abban, hogy tudását okosan, higgadtan, mégis tűzzel adja elő, nem volt kétséges a siker. Kezébe nyomták a dékáni hivatalban a leckekönyvet, ez volt az egyetemi polgárjog jele, s behurcolkodott a Józsa Béla diákotthon nagy hodályába, egy negyvenszemélyes hálóterembe. A néptanácsi ösztöndíj jóvoltából hajlék volt a feje fölött, és szerény kosztot is kapott naponta háromszor.
2020-02-08: Kiscimbora - :

Az iregi kakasok

(Magyar népmese)
Hol volt, hol nem volt, Üregen innen, Dorogon túl, volt egyszer egy bíró Iregen. Az iregi bírónak volt egy kisfia meg egy kis kakasa. Hogy, hogy nem, ez a kis kakas talált egyszer a szemétdombon egy fületlen gombot.