Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2020. február 13., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a tamásfalvi születésű zágoni
TARCZALI IRMA
(szül. CSÁSZÁR)
76 éves korában elhunyt.
Temetése 2020. február 14-én, pénteken 14 órakor lesz a zágoni ravatalozóháztól.
Részvétfogadás csütörtökön 16–18 óráig és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4316139
„Nem haltam meg, csak
álmodni mentem, / Nem hagytam itt senkit, csak
előrementem.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető testvér, nagybácsi, sógor, rokon és jó szomszéd, a sepsikőröspataki
MARHÁT JÓZSEF
életének 78. évében
csendesen elpihent.
Drága halottunk földi maradványait 2020. február 13-án 15 órakor helyezzük örök
nyugalomra a sepsikőrös­pataki ravatalozóháztól.
Részvétfogadás február 12-én 17 és 19 óra között, valamint a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1593
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon,
SINKA ANNA
életének 79. évében elhunyt.
Temetése 2020. február 14-én, pénteken 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4316131
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, keresztapa, sógor, rokon, a kilyéni születésű
KONDOR GÁBOR
életének 90., házasságának 63. évében csendesen
elhunyt.
Temetése 2020. február 15-én, szombaton 14 órától lesz a kilyéni ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes.
A gyászoló család
1594
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
HESS JOHANN
(János)
életének 87. évében elhunyt.
A temetési szertartás 2020. február 14-én, pénteken 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóban.
Kérjük, koszorú helyett virágot hozzanak, mivel utolsó kívánságának megfelelően hamvasztjuk.
A gyászoló család
4316134
Részvét
Megrendülten értesültünk kollégánk és barátunk, NĂDEJDE IOAN nyugalmazott rendőr ezredes haláláról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében.
Ivan Nicolae nyug. ezredes,
a Kovásznai BM ANCMR elnöke
4316122
Köszönet
Köszönjük mindazoknak, akik TÖRÖK ANTAL
temetésén részt vettek, együttérzésüket fejezték ki és segítséget nyújtottak, enyhítve ezáltal a gyász nehéz pillanatait.
A gyászoló család
4316133
Megemlékezés
Soha el nem múló ­szeretettel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
BERTÓK MIHÁLYRA halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4379/b
A búcsúszó, amit nem tudtál kimondani, elmaradt, de végtelen szereteted, amíg élünk, szívünkben megmarad. Fájó szívvel emlékezünk az egerpataki id. SZABÓ ­MIHÁLYRA halálának nyolcadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4316137
Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a ma tíz éve elhunyt bodoki születésű ANTAL ­ÁRPÁDRA, a drága édesapára, férjre. Emlékét örökre
 szívünkbe zártuk.
172693
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, a zágoni SZABÓ ALBERTNÉ KORÉH ETELKÁRA, az 1984-es Los Angeles-i olimpiai aranyérmes tornászbajnok, Szabó Kati édesanyjára, aki ma tizenöt éve adta vissza lelkét Teremtőjének. Szeretete, gondoskodása, segítőkészsége, Istenbe vetett hite ezen a napon itt, a Földön megszűnt. Pihenése legyen békés,
emléke áldott.
Gyermekei
1556
Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, MÁTYÁS SÁNDORRA és nejére, IDÁRA haláluk első évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4316106
Kegyelettel emlékezünk a komollói DIMÉNY ANDRÁSRA halálának huszadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4316101
A temető kapuja szélesre van tárva, útját naponta sok-sok ember járja. Van, ki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, ki bánatot szomorú szívében. Pár éve már ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben mégsem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod. Szívünkben hordozzuk örök emléked. Fájó szívvel emlékezünk VERESS GYÖRGYRE halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
1595
Te voltál nekünk a biztató remény, nehéz napjainkban is az utat mutató fény. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Tudjuk, hogy csodára hiába várunk, nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk! Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a bölöni TANA (OPRA) GÉZÁNÉ
szül. KEREKES ERZSÉBETRE, aki ma hat hónapja távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyermekei és azok családja
4316117
Fájó szívvel emlékezünk PORTIK JÁNOSRA halálának hetedik évfordulóján.
Lánya és veje
4316119
Kegyelettel emlékezünk a hét éve elhunyt
dr. BORSAY LÁSZLÓNÉ ­LŐRINCZ ILONÁRA.
Tünde és Bence
4316121
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi MADÁR ERZSÉBETRE halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Emléke mindörökké szívünkben él.
Özvegye, Gábor
és bánatos szerettei
4316123

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 250
szavazógép
2020-02-13: Család - :

A bükkfatapló és a nyírfatapló 3.

Valószínűleg egyik legősibb, bár ritkán, de ma is előforduló felhasználása a bükkfataplónak a tűzcsiholás. Például Korondon ezt napjainkban is megteszik, sőt, ún. tűzkiütő felszerelést is készítenek.
2020-02-13: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Házasság hete Háromszéken
A február 9–16. között zajló rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, s hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Az idei mottó: Csapatjáték szerelemmel.