Farsang és választás előtt Bölön

2020. február 18., kedd, Riport

Talpal már február, 22-ére farsangot terveznek Bölönben. Vigadozás közben azonban nem szabad megfeledkeznünk a hétköznapokról, de a történelmi település jelenéről, közeljövőjének alakulásáról sem.

  • Sikó Imre polgármester
    Sikó Imre polgármester

Hasznos visszapillantani

Erdővidék ismerőjeként követtem e községnek lassúbb, de eredményes előre való lépegetéseit. Természetjáróként is örvendtünk amikor a bő hozamú Darázs-forrás ivóvizét megkóstolta az egész község, elsőként a bölönpatakiak, hiszen ott haladt át a fővezeték. Ezt a pályázati pénzből kivitelezett hálózatot sikerült az évek során bővíteni, így méltányos áron – köbmétere 1,6 lejért – jut el az ivóvíz a község közel ezer háztartásába.

Csak a mifelénk meggyökerezett bürokrácia volt az akadálya, hogy a munkálatokat nem követhette azonnal a szenny­vízhálózat kialakítása. Változó módon rendelkezett e dologban a pályázatok kiírója, avagy éppen Gyulafehérvár tartott be. Jelenleg Bölön is tagja annak a megyei csoportosulásnak, amely a sepsiszentgyörgyi Közüzemek szakmai vezetése révén gondoskodik a hálózat tervezett szakszerű kiépítésén. A szükséges tervekkel rendelkezik a bölöni önkormányzat.

Sár és portenger volt a bölöni országút két oldalán, hogy a romák lakta Bölönpatakról ne is beszéljünk. A Bölönpatakot Bölönnel összekötő utat fakitermelést kiszolgáló traktorok egyengették. Középkorú férfiember mondta: „Csak az én életemben három községháza fungált Bölönben: egyiket menthetetlenül az árvíz vette fel, a főnökség átköltözött a kollektív irodáiba, végül a nagyapám kori huszárkaszárnyában kötöttek ki az írnokok!”

Sikó Imre polgármester segítségével megkíséreltük sorba rendezni a lepergett időszak eredményeinek határköveit.

– Aszfaltszőnyeg fut a Tana utcán fel Bölönpatak felé, hol kellett mégis járható köves utat építeni?
– Járhatóvá kellett tennünk a Hegyi utcát a Vár alatt, és egy eléggé hosszú szakaszt Bölönpatak felé, egészen a Buksa-féle pisztrangászatig. Ez ugyan erdőipari út, de több család települt oda, és fel akartuk javítani. A kavicsot mi vettük, a munkálatokat önerőből végezték, s mert a pisztrangászatot is érinti az út, a tulajdonos is belepótolt a sóder árába.

– A községi önkormányzat nem feledkezett meg rólunk – tájékoztatott kérésünkre Alexe Drăgan, egyike a községi tanács négy roma nemzetiségű képviselőjének, aki egyben a Roma Párt tagjainak legrégebbike. – Kiépült nálunk az ivóvízvezeték, van internetes ellátás, szociális központ és új iskola. Tervünkben szerepel az eléggé leromlott, de telekkönyvezett kultúrházunk felújítása, készülnek a tervek, de valamilyen jó rendeltetést kell találnunk neki, mert a kulturális rendezvényeket a szociális központban szoktuk megtartani, csak ott adott minden lehetőség. A szociális épület tetőterét is beépíttetnénk, mert egyelőre kihasználatlan. Rendszeresen látogatja betegeinket a beteggondozó csoport, hetente egyszer velük tart egy masszírozásban szakképzett munkatársuk is. Beszereztünk két mozgóvécét is, egyiket a bödönpataki iskolánál helyeztük el, a másikat pedig a bölöni községközponti iskolánál.

 

Nyakig a munkában

– Hamarosan elkezdődik a Bölöni Farkas Sándor nevét viselő központi emeletes iskola tetőterének beépítése. Bővítik az eredeti épületet, hét új osztályterem készül el belső mosdókkal. A pénz megvan rá, a közbeszerzés szakaszában vagyunk, két kivitelező cég is jelentkezett – tájékoztatott a polgármester. – A munkálatok végeztével vissza tudjuk szolgáltatni az unitárius egyháznak a tulajdonában lévő kultúrotthont és az egykori unitárius felekezeti iskola épületét, amelyet mindmáig béreltünk az egyházközségtől. Az újjászülető emeletes épület pedig elég tágas lesz a jelenlegi tanulólétszám befogadására. Három éve működik egy teljesen korszerű óvoda a régi polgármesteri hivatal udvarán, amelyben egy magyar és egy román vegyes csoport, illetve az előkészítő osztályok kaptak helyet.

A helyi eredmények egyike, hogy az önkormányzatnak sikerült újra beindítania A borvíz útja program keretében megépült kénes-gyógyvizes kezelőközpontot, ahol egy alkalmazott is dolgozik, és amely rangos rendezvényeknek ad otthont. Fontos lépés volt, mert a létező megyei szénsavas kezelőközpontok közül két egységnek (Oltszem, Málnásfürdő) már lakat van az ajtaján. Eredménynek tekintik azt is, hogy az önkormányzat tulajdonába kerültek az Olt lankáján lévő, az egykori kollektív gazdaság által létesített, mára már eléggé lehalászott halastavak. Feltöltötték vízzel, benépesítették, beindították, működtetésre, felügyeletre egy személyt ide is alkalmaztak. A közeli Brassó megyeiek megígérték, hogy bérleteket váltanak, s miként a gyógyfürdőnél is tették, ennek működését is segítik. Próbálnak emellett központi pénzalapokat is szerezni a tórendszer további korszerűsítésére.

Bölön belépett az ingyenes telekkönyveztetés második esztendejébe, több mint 2000 parcella telekkönyvét fogják megkapni a jelenlegi tulajdonosok. A telekkönyveztetést sikerült kiterjeszteni az erdő-, valamint a legelőterületek üzemtervezésére is. Utóbbiakhoz most szerzik be a jóváhagyásokat. Fontos előrelépés, hogy az elmúlt évek során sikerült egyesületbe tömöríteni a több mint 360 magánerdő-tulajdonost.

Újabb lehetőség mutatkozik a láthatáron, uniós alapokra pályázhatnak a rendezett tulajdonú erdészeti egyesületek, magánerdészetek, közbirtosságok stb. Erről tartanak közös, Erdővidék-szintű értekezletet február 25-én éppen az említett bölöni gyógyvizes kezelőközpontban, ahol a területalapú támogatásokról is szó lesz.
Az utóbbi időben bővült az egyébként jól működő otthoni beteggondozás Bölönben. Felhasználva a megyei munkaügy által kiírt pályázat lehetőségeit, Nagy Kinga személyében Kisgyörgy Ibolya mellé még egy munkatársat alkalmaztak. Ők ketten mintegy hetven nyilvántartott beteget látnak el. Bölönpatakon is van két olyan kapcsolattartó roma személy, akik figyelnek az ottani betegekre, és állandó kapcsolatot tartanak a bölöni családorvossal. Orvosi szolgálat működik a bölönpataki szociális központban is. Dr. Mátis Rozália bölöni családorvos hetente itt is elvégzi a legfontosabb orvosi teendőket. Újabb egészségügyi-orvosi felszereléseket kapott a községi orvosi rendelő, s ezekből a legszükségesebbeket Bölönpatakon is használni fogják. Eltökélt szándéka a községvezetésnek, hogy még egy személlyel bővítse az elkövetkezőkben a községi orvosi szolgálatot és megduplázza a népes Bölönpatakon a heti egy rendelést, ugyanis Bölön település összlakosságának felét Bölönpatak javarészt roma nemzetiségű lakosai teszik ki.

 

A jövő a jelenben gyökerezik

Gáj Rozikát, a község projektfelelősét arra kértük, szóljon a Bölönben régebb működő pályázati rendszerről, pontosabban az Integrált Helyi Fejlesztésről.

– Amint már régebben jeleztük, a bölöni hivatal és az iskola partnerként vesz részt egy pályázatban, melynek fő lebonyolítója a bukaresti Amfiteatrum Alapítvány. A projekt 2018-ban indult, három év a futamideje. Ennek köszönhetően 2018 óta délutáni oktatásban részesül 150 diák, 40 felnőtt pedig a második esély programban vesz részt. Tavaly két környezetvédelmi eseményt szerveztünk. Első alkalommal Bölönpatakon történt általános takarítás, a másodikon gyümölcsfacsemetéket ültettünk a polgármesteri hivatal kertjébe. Kirándulásokon, kétnapos workshopokon vettek részt. A felnőttek egy része Szászfehér­egyházára és Polovragira kirándult, a gyermekek Bukarestbe és Kolozsvárra. Ezek a kirándulások idén is folytatódnak, a gyermekeknek többnapos tábort szervezünk nyári időszakra. Március folyamán meghirdetik az ún. üzleti tervek versenyét, melynek alapján 35 új kisvállalkozás jöhet létre Bölön községben. Vállalkozásonként 105 000 lej támogatást ír elő a projekt, a verseny nyitott a célcsoport minden tagja számára, aki megfelel az előírt feltételeknek. Ugyanebben a programban ötvenöt ház kerül felújításra. A közbeszerzési procedúra ebben a hónapban indul, és reményeink szerint áprilisban már a munkálatokat is elkezdheti a nyertes cég. Az ötvenöt kedvezményezett közül 25-en idősek (64 év fölöttiek), kiválasztásuk során főként a család szociális helyzetét, a ház állapotát vette figyelembe a bizottság. Az Integrált Helyi Fejlesztési projekt részeként szereztük be a helybeli orvosi rendelő hordozható EKG-készülékét, egy szakszerű vérnyomásmérőt és egy defibrillátort.

Több elképzelés létezik még, melyek a községfejlesztést szolgálnák. Volt szó már arról, hogy a bölöni önkormányzat pályázati pénzekből és önerőből felújíttatta az egykori székely határőr huszárszázad XVIII. század végén épült bölöni kaszárnyáját és oda helyezte át székhelyét. A lehetőségekhez mérten a felújított épület környékét szándékoznak ebben az esztendőben rendezni-szépíteni, parkosítani. Parkolóhelyeket alakítanak ki, idomkövekkel rakják ki majd a teret.

Sikó Imre elmondta, hogy negyven esztendeje dolgozik a helyi közigazgatásban, alkalma volt tapasztalatot szerezni. Szándékában van megpályázni a következő polgármesteri mandátumot is, erre felkérte a megyevezetés és a február 12-én megtartott községi választmányi gyűlés is, határidőn belül ő volt az egyedüli jelentkező.

 

Nappali farsang Bölönben

Jövő hét szombatján – február 22-én – megszólal ismét az étfalvi rezesek muzsikája Bölönben. Évszázados hagyományát tartja ébren a település, útjára indul a bölöni nappali farsangi lovas felvonulás. A rendezvényt a fiatalság, a Bölöni Ifjúsági és Kulturális Egyesület szervezi – tájékoztatott Akácsos Zsolt, a Kék Virág Táncegyüttes vezetője. Az ő érdeme is, hogy visszahozta az egykori farsangok reguláit, s ha veszély fenyegeti a hagyományt, körömszakadtáig védelmezi azt. Olykor két napot is tart a vigadalom a községben. Ebben az évben is így lesz, mert február 21-én 19 órai kezdettel műsoros farsangi estet tartanak a kultúrotthonban, ahol fellép a balatonszentgyörgyi Kis-Balaton vendég táncegyüttes, a sepsiszentgyörgyi Zöld fenyő néptánccsoport, valamint a helybeli Kék Virág és a Kék Virágocskák néptánccsoport. A nemrég elröppent esztendőben a táncegyüttest 20 ezer lejjel támogatta saját pályázati alapjaiból az önkormányzat, erre a segítségre a fiatalok ebben az évben is számítanak.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 246
szavazógép
2020-02-18: Gazdakör - :

Digitális eszköztár

2018 novemberében indult el a FAIRshare elnevezésű projekt, amelyet a Horizont2020 keretprogramjának részeként támogatott az Európai Unió. A projekt fő célja, hogy felkészítse a gazdálkodókat a digitális korszakra, fejlessze a szaktanácsadók kapacitását azzal, hogy lehetővé teszi számukra a meglévő digitális eszközök elérését, kipróbálását, digitális megoldások beépítését tanácsadási folyamataikba.
2020-02-18: Magazin - :

Vetítik Szabó István új filmjét

Szabó István új filmje, a Zárójelentés nyitja a Magyar Filmdíj 2020 – Magyar Mozgókép Szemlét február 25-én Budapesten a Corvin moziban. A filmet pénteken levetítették Debrecenben, majd közönségtalálkozót tartottak.