Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2020. február 20., csütörtök, Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy az esztelneki születésű kézdivásárhelyi
id. NAGY BÉLA
szerető szíve életének 92., házasságának 68. évében 2020. február 18-án megszűnt dobogni.
Temetése 2020. február 21-én délután 2 órakor lesz a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóházból a felsőesztelneki temetőben.
A gyászoló család
947
Összetört szívvel tudatjuk, hogy a lisznyói
id. BAGOLY MIKLÓS
életének 76. évében hosszas szenvedés után 2020. február 19-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait február 21-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a lisznyói református
temetőben.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1608
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
IMRE PIROSKA
(szül. CSÁSZÁR)
életének 71. évében elhunyt.
Temetése 2020. február 21-én, pénteken 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4316253
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a középajtai
KURTA JULIANNA
(szül. BARABÁS)
életének 69. évében hosszas betegség után elhunyt.
Temetése 2020. február 21-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozóban, ezt követően a középajtai temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1609

Részvét
Megrendülten értesültünk egykori kolléganőnk,
GYERTYÁNOSI ARANKA haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
A Mikes Kelemen Elméleti
Líceum munkaközössége
4316264
A Benedek Elek Napközi Otthon munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki Domokos Zsuzsannának édesanyja elhunyta alkalmából.
4316250
Megrendülten értesültem WOLF EMIL haláláról. Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak.
Antal Sarolta
4316252

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik id. KÉSZ JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
1605
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett
halottunk, az uzoni
SZÉKELY ROZÁLIA temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot
helyeztek.
A gyászoló család
4316232

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk az illyefalvi id. LŐTE JÓZSEFRE halálának 21. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4316248
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a komollói
BENKŐ KÁLMÁNRA, valamint BENKŐ KÁLMÁNNÉ
VÁNCSA EDITRE haláluk 4., illetve 24. évfordulóján. Áldott és felejthetetlen emlékük szívünkben örökké élni fog.
Szeretteik
4316175
Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, ami a múltból megmaradt. Fájdalom és űr, a szív nem felejt, csak tűr és remél, hátha a múlt csodája egyszer visszatér. Fájó szívvel emlékezünk MIKLÓS VILMIKÁRA (szül. JUGA) halálának tizedik évfordulóján.
Szerettei
4316245
Fájó szívvel emlékezünk id. MÁTHÉ ZOLTÁNRA halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4316246
Búcsúzni sem tudtál, úgy elmentél tőlünk, mi azóta szívünkben fájdalommal élünk. Szemünkben könnyel, szívünkben fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a felejthetetlen, drága édesapára, a szemerjai id. PAPP DEZSŐRE halálának első évfordulóján. Emléke mindörökre szívünkben él.
Bánatos leánya és családja
4316251

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 107
szavazógép
2020-02-19: Közélet - Fekete Réka:

Hétfőig nem tanítanak a Székely Mikó Kollégiumban

Mivel szerdán az iskola teljes létszámának több mint ötöde hiányzott, hétfőig felfüggesztették az oktatást a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban. Háromszéken a felső légúti megbetegedés továbbra is hetente több mint háromezer embert érint, de súlyos eseteket nem jegyeztek, a tüdőgyulladás előfordulása nem magasabb az ilyen időszakban jegyzett átlagnál – tudtuk meg dr. Sántha Ferenc járványtani főorvostól.
2020-02-20: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Előadások Sepsiszentgyörgyön
IRODALOMTÖRTÉNETI ELŐADÁS. Dr. Reisinger János művészet- és irodalomtörténész Világszem sorozatának idei első előadására kerül sor ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében.