Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2020. február 21., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás
Elérkezett a búcsú ideje...
SZURKOS ANNA EMŐKE
(szül. HARALY)
hamvait február 29-én, szombaton 9.30 órakor ­helyezzük örök nyugalomra a katolikus egyház szertartása szerint Budapesten a Rákoskeresztúri Evangélikus Templom urnatemetőjében.
Szívünkben élsz!
A gyászoló család
4385/b


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a középajtai
KURTA JULIANNA
(szül. BARABÁS)
életének 69. évében hosszas betegség után elhunyt.
Temetése 2020. február 21-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozóból, ezt követően a középajtai temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1609


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BENEDEK JÁNOSNÉ
BARTHA MARGARETA
életének 84. évében elhunyt.
Temetése 2020. február 22-én, szombaton 13 órakor lesz Nagyborosnyón a lányától,
a tömbházból.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4316274


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon, jó szomszéd,
özv. MÁTHÉ MÁRIA
(szül. DEMETER)
65 éves korában elhunyt.
Temetése 2020. február
22-én, szombaton 13.30-kor lesz a sepsiszentgyörgyi
közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4316280


Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, DEMETER KLÁRA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4316282


Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik a középajtai AMBRUS MIKLÓS temetésén részt vettek és segítő kezet nyújtottak, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4316277


Megemlékezés
Te a jóságot két kezeddel szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Csak az idő múlik, a fájdalom szívünkben örökre megmarad. Szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. VASS FERENCRE halálának hatodik hetében. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4316287


Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk, az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk
ifj. ­FERENCZ ÁRPÁDRA halálának kilencedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4316291


Van fájdalom, mely a földön marad, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kálnoki BÁLINT SÁNDORRA halálának 22. évfordulóján. Szelíd mosolya és halk szava szívünkben él.
Szerető leánya és családja
4316292


Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó férjre és édesapára, a bardoci BEDŐ ISTVÁN SÁNDORRA halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye és gyermekei
20391


Jóságát, szeretetét szívünkben őrizve emlékezünk a bardoci BEDŐ ISTVÁN ­SÁNDORRA halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
20389


Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a ma egy éve elhunyt BÁLINT ÜNIGE ­tanárnőre. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
20392


Jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a baróti születésű COROIAN LÁSZLÓRA halálának kilencedik évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
Szerető családja
4316266


Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak szívem súgta halkan, Isten veletek. Fájó szívvel emlékezünk
a komollói
id. SYLVESTER SÁNDORRA
halálának hetedik év­fordulóján.
Szerettei
4316240


Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a fotosmartonosi POPOVICS KÁROLYRA ­halálának nyolcadik évfor­dulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4316243


Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesapára, az erősdi születésű illyefalvi
IMRE JÓZSEFRE halálának 15. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerettei
4316247


Ez a nap az emlékezés napja, ma érted imádkozunk halkan és zokogva. Csak egy emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az, hogy itt éltél köztünk és velünk lehettél. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
id. BARTOS SÁNDORRA halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4316256


Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára,
EGYED ANNÁRA halálának ötödik évfordulóján.
Özvegye, gyermekei
és azok családja
4316272


Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a lisznyói születésű VARGA MARGITRA elhunytának 40. napján. Megemlékezés a lisznyói román templomban vasárnap 10 órától. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos szerettei
4316275


Kimegyünk a temetőbe, könnyek peregnek le egy kőre. Ez a kő nem fed mást, mint egy szerető édesapát. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökkön örökké emlékezünk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentkirályi id. KEREKES KÁROLYRA halálának első évfordulóján. Nyugodjék békében.
Szerettei
4316279

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 105
szavazógép
2020-02-21: Nyílttér - :

A betegek világnapjára

Ritka az a család, ahol nincs akár akut, akár krónikus betegség (szív, cukor, daganat stb.). Sürgősségi munkám során alkalmam volt közelebbről megismerni a családok hozzáállását a betegekhez. Vannak, ahol még az unoka is ismeri a nagyszülő betegségét, folyamatosan napirenden áll vele, és jó érzés, hogy törődnek egymással a családtagok.
2020-02-21: Közélet - :

Elfogadták Barót költségvetését

Minden város, község életében kiemelt fontosságú a költségvetési tervezet megvitatása és annak elfogadása – nincs ez másként Baróton sem, ahol a tanácsosi testület szinte teljes létszámban ült össze szerdán, és egyöntetű szavazattal fogadta el a 2020-as esztendő költségvetését. Az idei büdzsé az elmúlt évekhez képest jóval stabilabb, sokkal kiszámíthatóbb tervezést enged, jut pénz a fizetésekre, a működési költségek fedezésére, és nem utolsósorban adott a lehetőség a fejlesztésekre, újabb tervekre is.