Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Református hírnökBékesség néktek!

2020. február 27., csütörtök, Vélemény

Békesség Istentől! – szép és aktuális köszönés, mellyel a reformátusok üdvözölni szokták egymást. Aktuális, hiszen a világunk tele van békétlenséggel. Sok a háború, az egyet nem értés, bosszantjuk, háborgatjuk egymást. Az ember számára manapság talán ez az egyik nagy hiánycikk: a békesség, a lelki nyugalom.

Keresgéljük is a békességet eleget. Keressük az anyagi jólétben. Úgy gondoljuk, hogy ha végre sikerül megvenni az új autót, házat, vagy végre sikerül törleszteni az adósságot, ha sikerül a főnököt, igazgatót rávenni a fizetés­emelésre, akkor majd békességünk lesz.

Sokszor az egészségünk megőrzésében keressük. Csak egészség legyen, a többi nem számít – hányszor mondogatjuk ezt. Ezért próbálunk egészségesebben étkezni, méregtelenítő kúrákat tartani, mozogni-sportolni.

És van olyan is, hogy a békességet a családi harmóniában, az élettársunkkal való kapcsolatban keressük. Hogy egyetértés legyen, összhang. És többé-kevésbé sikerül is, mert odafigyelünk egymásra, hogy minden jól alakuljon.

De jaj, milyen rosszulesik, amikor a fizetésemelés mégsem jön össze. Vagy ha anyagilag minden rendben, akkor jön egy betegség, pedig mi mindent megtettünk, minden vitamint beszedtünk. De rosszulesik, amikor a férjünkkel-feleségünkkel mégis összezörrenünk, mert mosogatás nincs csörömpölés nélkül. Vagy más esemény borzolja fel a mindennapjainkat. És rájövünk, hogy a békességet vagy nem jó helyen kerestük, vagy ha rátaláltunk is egy rövid időre, máris elveszítettük, mert lám: nyugtalan a lelkünk, félelemtől rándul görcsbe a szívünk.

De hát mi is a békesség tulajdonképpen? A magyar értelmező kéziszótár három vonatkozásban magyarázza: ellenségeskedéstől, zavargástól mentes nyugalmas állapot, élet; népek, országok egymás közötti viszály nélküli kapcsolata, fegyveres erőszak, háborúskodás nélküli viszony; nyugodt kedélyállapot, zavar, ingerültség vagy izgalom nélküli lét. Mindezeket hallva, szinte homlokunkra csapunk, hogy hát ezért nincs békességünk. Mert van elég viszálykodás a személyes életünkben, van elég háborúskodás a világban, és a lelkünkben is dúl egy-két vihar, amit nem tudunk lecsendesíteni. Mindannyian éreztük már, igaz, hogy mennyire bénító érzés a félelem, a nyugtalanság.

Jézus egyszer, búcsúzásképpen a következő bátorító szavakat mondta a tanítványoknak, és ma így próbál belénk is lelket verni: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja.” (Jn 14,27)

Másról van tehát itt szó, mint az értelmező kéziszótár magyarázatáról. Olyan békességről beszél Jézus, amit nem találunk meg a földi dolgokban. Olyan békességet, olyan külső-belső rendezettséget ad át a mi számunkra, amit valóban csak ő adhat, ami az ő ajándéka, és amit nem vehet el tőlünk semmi és senki. Jézus megtanít minket arra, hogyan emelkedjünk felül a körülményeken. Hogyan lássuk meg a nehézségekben, betegségekben, hiányban és háborgattatásban is a békét, a szeretetet, a kegyelmet.

Az én békességemet hagyom nektek – vajon hogyan fogadjuk mi ezt? Konkrétan miként tapasztalhatjuk meg? Úgy, hogy ráhangolódunk az Úristen akaratára: belé kapaszkodunk, hozzá fohászkodunk, tőle kérünk útmutatást, benne reménykedünk.

Ha ezt megtesszük, áradni fog az isteni béke az életünkbe. Akkor majd megtapasztalhatjuk, hogy hiába zúgnak viharok az életünkben, hiába csapnak össze fejünk felett a hullámok, hiába küszködnek sokan azon, hogy felháborítsanak bennünket, lelkünk mélyén mégis szent béke honol. Akkor kinyílik a jövő, távlatot nyer az élet, akkor örülni tudunk annak, ami még pillanatnyilag és emberileg nem látszik örvendetesnek. Bizonyára ez az isteni béke honolt azoknak a szívében is, akik máglyahalált haltak Krisztusért úgy, hogy közben fájdalmaikat leküzdve képesek voltak dicséretet énekelni az Úrnak. Ez a béke vezette hitünk hőseit, anyaszentegyházunk nagyjait. És ugyanez az isteni béke kísérhet el bennünket is a mindennapokban, ha mi nyitott szívvel elfogadjuk azt.

Marosi Tünde

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy őszig zárva maradnak az iskolák?eredmények
szavazatok száma 2349
szavazógép
2020-02-27: Vélemény - :

Valami készül Uzonban (Református hírnök)

Többéves hagyomány hozza lázba a közösséget minden év farsangi időszakában. Az uzoniak mulatozni, bálozni készülnek pénteken a helyi művelődési otthonban. De nem akárhogyan! A táncot, szórakozást megelőzi a kíváncsian várt színdarab, amit kemény munka, illetve idő- és energiabefektetés árán visz színpadra az egy hónapra amatőr színészbőrbe bújt csapat. Arról, hogy mire is készülnek épp az uzoni református egyházközségben, Ungváriné Szakács Judit tiszteletes asszonyt és Szabó Margit iskolaigazgatónőt kérdeztük.
2020-02-27: Vélemény - :

Sék Gusztáv: A békesség (Református hírnök)

Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet.
A feladat egyszerűnek látszott,
s ő nyomban neki is látott.