Református hírnökSék Gusztáv: A békesség

2020. február 27., csütörtök, Vélemény

Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet.
A feladat egyszerűnek látszott,
s ő nyomban neki is látott.

Rajzolt tengert, széltől mentesen,
rajta egy hajót, mely állt csöndesen.
Utasa, mint lusta álomba merült...
s a kép összegyűrve a szemétre került.
Nem békesség volt a papíron,
hanem szélcsend és unalom.
Aztán újabb rajzba kezdett,
s egy szundító öreg bácsit festett.
De békességet nem ábrázolt ez sem,
nekiállt hát, hogy tovább keressen.
Rajzolt virágot, csöndes téli tájat,
békésen legelésző birkanyájat...
A papírkosár lassan tele lett,
s közben be is esteledett.
Ám az este sem volt békés,
messziről hallatszott a mennydörgés.
Vihar közeledett, az ég rengett,
a festő az ablaknál töprengett.
Nézte a szélben sodródó leveleket,
a villámokat, mik átjárták az eget.
A ház előtti tölgy recsegve hajlongott,
kövér esőcseppek verték az ablakot.
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen,
Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.
Tekintete ekkor ismét a fára esett,
s ott meglátta, amit egész nap keresett.
A fa egyik vastag benső ágán,
úgy a fának szíve táján,
a viharról szinte mit sem sejtve,
ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve.
Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég.
Ez hát az igazi békesség.
– Uram, te megmutattad békességedet! –
szólt a festő, és nem tévedett.
Csodálatos isteni békesség ez,
mit a viharban alvó madár jelképez.
A világ legyen bármily nyugtalan,
ha szívünkben Isten békessége van.
Ő minden gondot vállára vesz,
s bennünket szabaddá, békéssé tesz.
Az Ő békessége tökéletes,
minden félelemtől mentes.
Nekünk szánja ezt a békességet,
s tőlünk csak egyet kér: engedelmességet.
Ámen.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?








eredmények
szavazatok száma 1594
szavazógép
2020-02-27: Vélemény - :

Békesség néktek! (Református hírnök)

Békesség Istentől! – szép és aktuális köszönés, mellyel a reformátusok üdvözölni szokták egymást. Aktuális, hiszen a világunk tele van békétlenséggel. Sok a háború, az egyet nem értés, bosszantjuk, háborgatjuk egymást. Az ember számára manapság talán ez az egyik nagy hiánycikk: a békesség, a lelki nyugalom.
2020-02-27: Történelmünk - :

Márton Áron püspökké szentelése

Február 22-én Gyulafehérváron püspökké szentelték az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére a Ferenc pápa által kinevezett új érseket, Kovács Gergelyt. A főpásztor beiktatásán jeles elődje, Márton Áron püspök beköszöntő beszédéből idézett: „meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén”. Az érsek példaképének tartja Márton Áront, s címerét is elődje jelképéből ihletődve állította össze. Mai Történelmünk rovatunkban Márton Áron 1938. február 12-i püspökké szentelését idézzük fel a korabeli sajtó, a Brassói Lapok, az Ellenzék és a Keleti Újság tudósításaira támaszkodva.