Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elég volt, elnök úr!

2020. május 8., péntek, Nyílttér

Na ugye, hogy Iohannis román államfő is tud magyarul! Milyen jól beszéli a nyelvet, milyen szépen köszöntötte a barátait: Jó napot kívánok, Peszede, jó napot, Ciolacu! Tulajdonképpen a köszönés a tisztelet kifejezése rendes emberek között, de ha nem igazi érzésből jön, hanem rosszindulatból vagy csúfondárosságból, az már ellenségeskedést, lenézést, lekezelést jelez, a gyalázkodás szándékát rejti.

Az SZDP által vezetett román képviselőház a már többszöri elutasítás után nemrég hallgatólagosan – anélkül, hogy megvitatta vagy értelmezte volna – elfogadta a Székelyföld autonómiájára vonatkozó tervezetet. Ez lenne évtizedesnél is hosszabb küzdelmünk számára az első biztató jel? Klaus Iohannis, e románnál is románabb egyéniség (civilben szász ivadék, akinek őseit az 1200-as, 1300-as években II. András – Endre – magyar királyunk telepítette Erdélybe, megmentve őket a németországi pusztulástól) sietett a cáfolattal: mai európai államfőhöz nem illő és nem méltó, civilizálatlan kirohanásával olyannyira megalázta a székelyeket és velük a több mint 1,2 milliós romániai magyarságot, hogy ez már a tűrhetetlenség határán van. Azt, hogy az SZDP el akarja adni Erdélyt a magyaroknak (nem tudom, a belső vagy a külső magyarokra gondolt-e), csak egy tudatlan, félrevezetett ember mondhatja. Talán összetéveszti a Székelyföldet Erdéllyel? De az már a maximális butaság-surmóságon is túllép, hogy azt kérdezte, mit ígért (titokban) Orbán Viktor magyar miniszterelnök cserébe. Ennek még lehet nem várt következménye is!

Klaus Iohannis úgy lett államelnök, hogy a székelység is nagymértékben támogatta – abban a reményben, hogy ő, aki szintén nemzeti kisebbségből jön, több jogot és szabadságot tud majd kivívni a más nemzeti kisebbségek számára. Hát ez nem jött be, sőt, nagyot csalódtunk, de ez még egyszer nem fog előfordulni.

Azt is kijelentette összeráncolt homlokkal, hogy amíg ő lesz az államfő, addig nem lesz székelyföldi autonómia. Hát ez is gyalázatos dolog. De ne ezzel foglalkozzon, elnök úr, hanem azt intézze el valahogy, hogy a napszámban dolgozó 4–5 millió román állampolgárt hazahozza külföldről, adjon nekik munkát és megélhetést itthon, ha tud. Mert a hazai ipar Németországba költözött, a mezőgazdaság (főként az Erdélyen kívüli országrészekben) partra vetett halként tátog, az egészségügy betegágyon fekszik, az oktatásügy évente háromszor bukik, a pénzügy a Világbankban kucorog. Nézze meg a világ, de főként Európa statisztikai mutatóit és benne a Románia által elfoglalt helyeket, és ezen törje a fejét, ne az autonómiát ellenezze, mert az más országokban jól bevált!

Ez az olcsó népszerűséghajhászás azonban nem fog beválni, még választási évben sem, mert csak összezavarja a pártokat és a választókat is. Már sokan jóllaktunk az elnök úrral, és nem csak mi, székelyek, hanem a „drága románok” egy része is.

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 156
szavazógép
2020-05-08: Nyílttér - Puskás Attila:

Az erdélyi szászok területi autonómiája

A magyar királyok által Erdélybe telepített szászok autonómiáját évszázadokon keresztül II. András (1205–1235) kiváltságlevele biztosította. Az 1224-ben kibocsátott dokumentum Andreanum néven ismert. Eredetije ugyan nem maradt fenn, de hiteles másolatát I. Károly magyar király (1308–1342) szöveghűen elkészíttette.
2020-05-08: Nyílttér - Albert Levente:

Pontot teszünk az i-re (Mesélő képek)

Úgy indult el a három munkás a sepsiszentgyörgyi IMASA kapujából, hogy innen kezdődően nem néz se jobbra, se balra. Irány a söröző, ha van sör hallal, mert árukapcsolások időszakát éltük. Az állott halat el sem vette senki, maradjon a következőnek, toldották meg a köszönömöt.