Elhalálozás

2020. május 21., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, a sepsikőröspataki születésű sepsiszentgyörgyi
özv. ÁDÁM VERONA
(szül. IMRE),
a volt cigarettagyár ­alkalmazottja
88 éves korában 2020. május 20-án elhunyt.
Temetése 2020. május 22-én, pénteken 15 órakor lesz a katolikus temető ravatalozóházából.
A gyászoló család
4317201
Részvét
Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak a komollói id. NIKULA LÁSZLÓ ­elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében, emléke legyen áldott.
A Turoczki család Rétyről
4428/b
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak
CSEH PIROSKA elhunyta
miatti fájdalmában.
A Sepsi Református ­Egyházmegye
du.
Megemlékezés
Kit szívünkben őrzünk, nem hal meg soha, kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökre őrizzük drága emlékedet. Fájdalommal emlékezünk az oroszfalvi
id. SIMON LÁSZLÓRA ­halálának első évfordulóján. Nyugodjál békében.
Szerető családja
1049
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, testvérre, nagytatára, rokonra és barátra, a kézdivásárhelyi
SÁNDOR ISTVÁNRA,
akit egy éve, május 21-én a kegyetlen halál hirtelen elragadott Amerikában. Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, drága emléked szívünkben örökre megmarad. Voltak terveid, nem készültél menni, szeretted volna látni unokáidat felnőni. Áldott legyen a föld örök álmod felett,
nyugodj békében.
Halálodba soha bele nem nyugvó szerető családod
1050
Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a földben legyenek csendesek, Isten őrködjön pihenésed felett. Fájó szívvel emlékezem a három éve elhunyt szotyori DEMETER FERENCRE.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló özvegye
4317120
Szívünk minden szeretetével és melegével emlékezünk DERZSI EDÉRE
halálának ötödik évfordulóján. Hiánya épp annyira fáj, mint az első napokban. Gondolatainkban, érzéseinkben örökké jelen van és marad.
Szerettei
4317140
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Fájó szívvel
emlékezünk az uzoni
ZANFIR ANNÁRA
halálának második
év­fordulóján.
Szerettei
4317160
Halálának tizedik évfordulóján szeretettel emlékezünk ORBÁN ÁRPÁDRA.
 Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
400
Fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki
id. GERGELY SÁNDORRA,
aki hat éve távozott közülünk.
Szerető családja
4317172
Az én időm hamarabb lejárt, mint szerettem volna, bocsássatok meg, nem tehetek róla. Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom csak az, hogy nem lehetek köztetek. Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a felejthetetlen, drága gyermekre,
 PREZSMER BÉLUKÁRA halálának 34. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerető szülei és testvére
4317176
Hat hete kísértük utolsó útjára a baróti születésű sepsiszentgyörgyi, 75 éves
id. OLÁH MIHÁLYT.
Búcsú nélkül hagyott itt minket. Nyugodjék békében, emléke szívünkben örökké élni fog. Búcsúzik
bánatos felesége, három gyermeke családjukkal együtt, húga, Aranka, sógornői és a gyászoló rokonság
4317177
Elmentél tőlünk egy májusi napon, azóta tiéd a csend, a nyugalom. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem tudunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre és édesapára, az eresztevényi
id. NAGY JÓZSEFRE,
akit hét éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Bánatos özvegye, lánya, fia
és szerettei
4317192
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el.” (Shakespeare)
Kegyelettel és soha nem múló szeretettel emlékezünk
SZIGETI JÁNOSRA
halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4317197
Kegyelettel emlékezünk a hat hónapja elhunyt
GECSE JÓZSEFRE.
Emlékét örökre őrizzük.
Szerettei
4317200

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1908
szavazógép
2020-05-21: Család - :

Gyermekeink

2020-05-21: Közélet - Fekete Réka:

Indul a járóbeteg-rendelés, később a beutalás is

Fokozatosan, lépésről lépésre szervezi újra a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a betegellátás korábbi menetét: június 1-jétől megnyitják a járóbeteg-rendelőt és sürgősségi, illetve korábban időzített műtétek, kezelések, beutalások is lesznek, de az intézmény továbbra sem szűnik meg az új típusú koronavírus által fertőzött betegeket ellátó kórházként működni. Tegnapi online sajtótájékoztatóján dr. Roșu Mátyás orvos igazgató és András-Nagy Róbert menedzser ismertette a következő időszakra való felkészülés legfontosabb lépéseit.