Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2020. május 22., péntek, Elhalálozás

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a sepsibodoki születésű
sepsiszentgyörgyi
SZILÁGYI JÓZSEF
életének 76., házasságának 42. évében hosszú betegség után csendesen elhunyt.
Temetése 2020. május 24-én, vasárnap 13 órakor lesz a szemerjai új temetőben.
Jósága és szeretete szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4317219
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, keresztmama, jó szomszéd, rokon, ismerős,
özv. VUJKUJ GYULÁNÉ
MÁRK LUJZA
életének 95., özvegységének 17. évében csendesen
elhunyt.
Temetése 2020. május
22-én, pénteken 14 órakor lesz a szentivánlaborfalvi ravatalozóból a helyi temetőben.
A gyászoló család
4317227

Részvét
Őszinte részvétemet, együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak CSEH PIROSKA néni elhunyta miatti fájdalmukban. Nyugodjék békében.
Özvegy Földes Sára
4317232
Vigasztalódást kívánok a
gyászoló családnak
ÁDÁM VERONKA néni elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjék békében. Emléke legyen áldott.
Az Ádám család
4317234

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a komollói id. NIKULA LÁSZLÓ elhunytakor mellettünk álltak.
Szerettei
4317226

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk a berecki ifj. FEJÉR BÉLÁRA, aki hat hete távozott szerettei köréből. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Bánatos szülei, testvérei
és azok családja
1052
Az évek múlnak, nem hoznak gyógyulást, szívünkben marad a fájdalom, szeretet, emlék és néma gyász. Fájó szívvel emlékezünk dr. BARTÓK BOTONDRA halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Felesége és lánya, Gabici
20406
Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rá, hiányzik közülünk, és ez nagyon fáj. Múlik az idő, a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. Fájó szívvel emlékezünk a pákéi BALÁZS LEVENTÉRE halálának hatodik hónapjában. Emléke örökké élni fog.
A gyászoló család
4317141
Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Szomorú szívvel emlékezünk CSILLAG TIBORRA halálának nyolcadik évfordulóján.
Bánatos szerettei
4317182
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs köztünk már. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a földben legyenek csendesek, Isten őrködjön pihenésed felett. Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki id. PÁNTI ALBERTRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4317184
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Fájó szívvel emlékezünk az angyalosi BOTOS PIROSKÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4317209
Elmentél tőlünk egy májusi napon, azóta tiéd a csend, a nyugalom. Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi RÉTYI FERENCRE halálának kilencedik évfordulóján.
Szerettei
4317187
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk JANCSÓ DEZSŐ SÁNDORRA halálának első évfordulóján.
Szerető családja
4317198
Az idő múlik, feledni nem tudok. Fájó lélekkel, a viszontlátás reményében emlékezem egyetlen gyermekemre, a sepsiszentgyörgyi FÜLÖP ATTILÁRA halálának harmadik évfordulóján. Halálába soha bele nem nyugvó
édesanyja
4317210
Fájó szívvel emlékezünk a kilyéni születésű sepsiszentgyörgyi SZÉKELY LAJOSRA halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4317212
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KÁDÁR LÁSZLÓRA halálának 17. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Özvegye és szerettei
4317216
„Elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre megmaradsz.” Nem foghatjuk két kezed, nem simogathatjuk őszülő fejed, nem tekint ránk csillogó szemed, nem halljuk megnyugtató szavad. Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki BÁLINT MATILDRA halálának második évfordulóján. Amíg éltél, nagyon szerettünk, amíg élünk, el nem feledünk.
Szerető lánya, veje, unokája és felesége, testvére és családja, valamint Dórika
4317228
Tudjuk jól, hogy egyszer menni kell, de az elvesztés fájdalma örökre megmarad. Így emlékezünk hatodik éve dr. DOBAI DÉNES volt torjai családorvosra.
Szerettei
4317158

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy őszig zárva maradnak az iskolák?eredmények
szavazatok száma 2131
szavazógép
2020-05-22: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Nyugdíjpénztári ügyintézés
A nyugdíjazáshoz szükséges eredeti iratokat, a csatolt kéréseket munkanapokon 8.30 és 12.30 óra között lehet leadni személyesen, de a dokumentumok postai úton is továbbíthatók átvételi igazolással (confirmare de primire) vagy elhelyezhetők az intézmény postafiókjában. Cím: Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 14. szám, telefon: 0267 310 535.
2020-05-22: Kultúra - :

Rodostói pestisjárványok Mikes Kelemen leveleiben

Akár ma is elhangozhatna a mondat, hogy „nem kell a házból kimenni, otthon kell ülni”, csakhogy éppen Mikes Kelemen írta le háromszáz évvel ezelőtt. A Törökországi levelekben a fejedelem hű íródeákja olyan egészségi tanácsokat adott a képzelt zágoni nénjének, amelyeket ma mindennap látni a tévében. No de mit csinál egy száműzött, amikor száműzetése helyéről is száműzetésbe kell mennie – a pestis elől? Unatkozik, imádkozik, kevesebbszer ír, és reméli, hogy minél hamarabb véget ér a karantén.