Bod Péter TanítóképzőRendhagyó kicsengetés a református templomban

2020. június 29., hétfő, Közélet

Pénteken ballagott el a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző tanító- és óvónőképző, illetve filológiaszakos osztályának hatvan végzőse, akik a rendkívüli helyzetre való tekintettel nem az iskola udvarán, hanem a főtéri református templomban vettek búcsút iskolájuktól. A rendhagyó ballagást kisszámú szülő, hozzátartozó, pedagógus, lelkész és meghívott – elsősorban a gyakorló intézmények, a Vackor Napközi Otthon és a Molnár Józsiás-iskola képviselői – jelenlétében, iskolatársak nélkül, a járványmegelőző előírások szigorú figyelembevételével tartották meg.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

A végzősök népviseletben, osztályfőnökeikkel az élen a Gaudeamus igitur akkordjaira vonultak be a templomba és foglaltak helyet a számukra kijelölt padsorokban.

„Mindannyian tudják, tudjátok, mivel az élesztő kifogyott a boltokból, elég sokáig kellett érlelnünk a kovászt: az alkalmas időt, hogy nekifoghassunk ünnepünk forgatókönyvének megdagasztásához, s közben fűtöttük kemencénket – gondolataink, szeretetünk, aggódásunk tüzével, hogy ropogósra megsüthessük nektek, s minden veszély, tiltás ellenére mégiscsak becsempésszük tarisznyátokba a nagy útravalót: búcsúszavaink, áldásunk pogácsáit” – mondta bevezetőként Deák Magdolna magyartanár, aki az egybegyűlteket is köszöntötte, majd felkérte Farkas Alajost, a kantai Szentháromság római katolikus templom segédlelkészét, hogy nyújtsa át a végzősöknek az első útravalót. „Merjetek kockáztatni az életben, legyetek világosság, fény, só, kovász, akiket érdemes követni, mert szükség van értékes emberekre” – tanácsolta a segédlelkész. Őt követően Len Csaba igazgató osztotta meg ünnepi gondolatait a végzősökkel. „Ha néhanapján úgy érzitek, hogy emlékeitek megfakulnak, töltekezni szeretnétek a közösen átélt évek emlékeiből, ne feledjétek, mindaddig, amíg állnak ezek a falak, és élet lengi be az iskolát, a Bod Péter Tanítóképző visszavár” – mondotta Len Csaba.

Az önkormányzat üzenetét Szigethy Kálmán helyi tanácstag, az iskola vezető tanácsának tagja tolmácsolta. Az iskola szülői bizottsága részéről Kocsis Mónika szólt az egybegyűltekhez.

Az 53 tizenegyedikes nevében Buna Blanka Boróka által írt búcsúbeszédet Jakab Boglárka és Takács Boglárka olvasta fel. Ezután Maradjon tied mindörökre címmel rendhagyó műsor következett, amelyet Szent István király intelmeiből, valamint Bod Péter, Kölcsey Ferenc, Dsida Jenő és Fekete Vince írásaiból állítottak össze. Felcsendült benne Péter Szabó Szilvia Tiszta szívvel című dala Len Rita és Gligor Judit tanárnők előadásában, Gligor Zoltán zenetanár és Len Csaba igazgató zenei kíséretében, majd Beder Imre tiszteletes áldást osztott a jelenlevőkre.

A díjátadóra a rendkívüli helyzet miatt biztonsági keretek között a ballagást megelőzően az iskolában került sor, a templomban Czira Ágnes és Tuzson Erika Tünde osztályfőnökök a tanulmányi eredményeket ismertették. Évfolyamelsőként Paizs Karola végzett 9,74-es általánossal, a B-osztály legjobb tanulója pedig Czirják Lea Orsolya lett. A polgármesteri hivatal különdíját Paizs Karola, míg a Rotary Klubét Kicsi Kincső Krisztina vette át. Rajtuk kívül számos különdíjat és elismerő oklevelet adtak át. A ballagási ünnepséget a végzősök búcsúelőadása zárta. Kicsi Kincső Kriszta szavalata után Furus Zsolt mondott búcsúbeszédet, azt követően pedig a XII. A-osztály közös éneklése, az Ismerős Arcok Nélküled című dala csendült fel, majd a Gaudeamus igitur akkordjaira a végzősök kivonultak a templomból. A tizenegyedik osztályosok online búcsúműsorát délután a tanítóképző hivatalos Facebook-oldalán lehetett megtekinteni.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1205
szavazógép
2020-06-29: Közélet - Bokor Gábor:

Csupán bérceken járjatok (Ballagás a Kőrösi-líceumban)

Szombaton ballagtak a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum végzősei, 63 diák mondott búcsút az iskolának. A magyar nyelvű természettudományi szakon végzett XII. B-sek, illetve a filológiás XII. C-sek számára a belvárosi református templom udvarán, a román nyelvű XII. A-osztálynak (természettudományi szak) a líceum udvarán szervezték meg az ünnepséget. Utóbbiak egy-egy hozzátartozó jelenlétében ballaghattak, a magyar végzősök mellett több családtag, ismerős is ott lehetett.
2020-06-29: Közélet - Hecser László:

Könnyekkel búcsúztak a diákok

A ballagási ünnepség minden diák számára életre szóló élmény. Búcsút venni az iskolától, a tanároktól és azoktól, akikkel legalább négy éven át szoros kapcsolatban éltek, akikkel a szó szoros értelmében társak voltak – nem könnyű. Az idei kicsengetés még emlékezetesebbé, még maradandóbbá vált a Baróti Szabó Dávid Középiskola diákjai számára: az ünnepeltek egymástól tisztes távolságban sorakoztak az udvaron, a tanári kar távolról figyelte a búcsúzókat; a szülők utcára szorulva, a kerítés mellől próbálták követni az eseményeket. A koronavírus-járvány miatt kényszerültek nem szokványos módon megszervezni a ballagást, ám ezt senki sem bánta: fő, hogy megtarthatták, díszbe öltözötten köszönhettek el az alma matertől.