Elhalálozás

2020. augusztus 28., péntek, Elhalálozás

Fájdalommal tele szívvel, mély szomorúsággal tudatjuk, hogy drága Ica mama, édesanya, nagymama,
dédmama,
KÖNTÉS ILONA
volt MÁTHÉ GYÖRGYNÉ,
az egykori Nemzeti Bank
könyvelési osztályának
vezetője
életének 91. évében elhunyt.
Utolsó útjára 2020. augusztus 31-én 13 órakor kísérjük a vártemplomi református temetőbe.
Áldott emlékét örökre
szívünkbe zárjuk.
Szerettei
1752
Kimondhatatlan fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy a szeretett gyermek, élettárs, édesapa, testvér, rokon
és jó barát,
id. FERENCZ ZOLTÁN
életének 55. évében
2020. augusztus 27-én
hirtelen elhunyt.
Utolsó útjára 2020. augusztus 29-én 14 órakor kísérjük az uzoni református
ravatalozóháztól.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4318493
„Amikor Isten látta, / hogy az út túl hosszú, / a domb túl meredek, / a légzés túl nehéz lett, / átölelt és mondta: gyere haza. / Küzdöttél, de már nem lehet, / Csend ölel át és szeretet. / Csak az hal meg, kit felednek, / Örökké él, kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi)
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, vej, keresztapa, sógor, barát és jó szomszéd, a csíkszépvízi születésű
MIHÁLY JENŐ
életének 75., házasságának 51. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2020. augusztus 28-án 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi vártemplom református temetőjében
szűk családi körben.
Nyugalma legyen csendes.
A gyászoló család
4318492

Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kökösi
id. VAJDA GYULÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4318494
Az idő nem hoz gyógyulást, marad az emlék és a néma gyász. Én azóta a templomot és a temetőt járom, mert megnyugvást a lelkemnek csak ott találok. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára és dédire, a nyujtódi
MÁTHÉ LAJOSRA halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
Szerető családja
1153
„Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Számomra sohasem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét áldd meg, Atyám, és én köszönöm, hogy ő lehetett az én édesanyám. Csillag volt, mert szívből szeretett, és én is úgy szerettem, ahogy csak lehetett.”
Fájó szívvel emlékezem
drága jó édesanyámra,
BORDÁS ÉVÁRA
(szül. HAJDU) halálának ötödik évfordulóján.
Legyen békés álmod,
mint a csillagok világa,
ezt kívánom neked
az örök éjszakára.
Leánya
4318365
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára,
TÁMPA ANNÁRA (szül. GIRÁNCSI), aki hat hete
búcsú nélkül távozott
szerettei köréből.
Jóságát és szeretetét szívünkben őrizzük.
Szerettei
4318461
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
id. MIHÁLY ISTVÁNRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Jóságát és szeretetét lelkünkben őrizzük.
Bánatos édesanyja
és a gyászoló család
4318477
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
ZOLTÁNI SÁNDORRA halálának 10. évfordulóján.
Szerettei
4318486
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet, bennünk él a múlt,
egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el
nem vehet.
Fájó szívvel emlékezünk a bardoci TÓKOS ÁGNESRE (Ágicára) halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
20430
Halálának 23. évfordulóján fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk MÁTHÉ ISTVÁNNÉ BITAI ARANKÁRA. Jóságának, szeretetének emlékét lelkünkben hordozzuk életünk minden pillanatában.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Nyugodjék békében.
Szeretett hozzátartozói
4318387
Csak az idő múlik, feledni nem lehet. Szívünkben örök fájdalommal és szeretettel emlékezünk a bölöni
ifj. LÉTA ÁRPÁDRA, akit 34, valamint szüleimre,
LÉTA BORBÁLÁRA és
id. LÉTA ÁRPÁDRA, akiket három éve kísértünk utolsó útjukra.
Mariska és Viki
4318441
„Az örök elválás fájdalmával” emlékezünk a szárazajtai születésű
GECSE ISTVÁNNÉ
VÁRHEGYI JULIANNÁRA halálának 33., valamint
GECSE ISTVÁNRA halálának 25. évfordulóján. Áldott legyen felejthetetlen emlékük.
Szeretteik
4318452

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye az iskolakezdésről?eredmények
szavazatok száma 1039
szavazógép
2020-08-28: Magazin - Kisgyörgy Zoltán:

Elhunyt az erdélyi tömzsi sárkány felfedezője

Fiatal kutatót veszített el nemrég az erdélyi tudományosság, Vremir Mátyást (1970–2020), aki az egyik legtitokzatosabb tudományágat művelte, az őslénykutatást, s azon belül is egy kevésbé ismert témával foglalkozott, az erdélyi dinoszauruszok érdekfeszítő világával.
2020-08-28: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Zene
KAMARAZENE-KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban ma a 18 órakor kezdődő esti szentmise után, 18.30-tól hegedű-, orgona- és kamarazene-koncert lesz. Hegedűn játszik Kósza Ágnes Franciaországban élő, sepsiszentgyörgyi származású hegedűművész, valamint az őt kísérő Sepsi-Art kvartett: Miklós Jácinta, Miklós Katalin, Simon Gellért
és Lőfi Gellért.