Nyárutó havában Málnás községben

2020. szeptember 1., kedd, Faluvilág

Munkás hónap a mindennapi ember számára augusztus is. Az az új kenyér ünnepe ebben az esztendőben az aratás végét jelentette, de a mező tele van bőséggel: még zöld a kukorica, a krumpli a földben van, a répafélék, a cékla és a konyhakerti gyökérnövények egy része az esőt várja, hasonlóképpen a sarjú is. Az elégedetlenséget váltsa fel a nyugalom – mondták a málnási gazdák, az időjárás okozta bajok régen is a mezei munka nyavalyái voltak. „Minden jóért mi az ünnepeken adunk hálát. Még frissek a Szent István-napi virágok Újfaluban, és nálunk még két ünnep lesz: Kisboldogasszony szeptember 8-án Zalánpatakon, templombúcsú Málnáson Szent Mihály tiszteletére.”

  • Cserepeznek Málnáson: A szerző felvétele
    Cserepeznek Málnáson: A szerző felvétele

Mozgásban találtuk a községközpontot

Vírus ide, vírus oda, a község minden településén zajlik az élet. Málnáson a kultúrotthon tetejét cserepezték, a fürdőn utat újítottak, Zalánpatakon készültek a búcsúra.

Szotyori Angéla polgármester a közelgő helyhatósági választásra gondolva összegezte négy esztendő megvalósításait, ezeket röviden sorjázzuk, hiszen riportjainkban részletesen szóltunk mindenről.

– Sok mindent sikerült közmunkával kivitelezni, s a lakosság meggyőződött, hogy nem minden a pénzen múlik. Folyik az utcahálózat telekkönyveztetése, tizenhárom utcát befejeztek s a leghosszabbat sikerült leaszfaltozni. A kavicsozott utcák burkolatát feljavítottuk, hangsúlyt fektettünk arra a szakaszra, amely áthalad a Baróti-hegység gerincén és összeköt Zalánpatakkal. Telekkönyveztettük a községi legelőt, ahonnan tűzifával látjuk el a közületeket. Készül Málnás település általános területrendezési és helyi stratégiai fejlesztési terve. Felújítottuk a kultúrotthon épületét, berendezését is  hamarosan befejezzük. Az ivóvíz- és a szennyvízhálózaton lényeges javításokat végeztettünk, megjavíttattuk a víztartályt. Időszerű lenne létrehozni az önkéntes tűzoltóegységet, szertárunk, autónk ugyan nincsen, de kaptunk felszerelést, védőruhákat, sisakokat testvértelepüléseinktől. Tervezzük, hogy megalakítjuk a beteggondozó szolgálatot, felvettük a kapcsolatot a Diakóniával.

Pályáznánk egy sportbázis létrehozására a málnási sportpályán. Sikerült korszerűsíteni a közvilágítási hálózatot, kigyúltak a takarékos égők minden településünkön.

A polgármester asszony sajnálta, hogy a járvány közbejötte miatt időlegesen megszakadtak a személyes kapcsolatok a testvértelepülésekkel (Málnás és Alsóörs között, Málnásfürdő Ősi és Kéthely, Zalánpatak és Kaposgyarmat között) online módon azonban tovább éltetik ezeket. Nem vehettek részt az alsóörsi augusztus 20-i ünnepségeken, és a málnási tanulók a balatoni vakációzásról maradtak le.

 

Műút épül Málnásfürdőn át

 

Messze van még az alagút vége

Úgy tűnt, hogy Málnásfürdő felélesztésének folyamata elindul. Alakul az infrastruktúra is, a víz- és a csatornahálózat után megkezdték a fürdőtelepen áthaladó megyei rangú út korszerűsítését. Régi álom volt ez – mondogatták a helybeliek. Már elkészült a 12-es számú országútról az aszfaltozott letérő a fürdő felé.

– A Brassó megyei Moravi cég nyerte meg a munkálatokat – tudtuk meg Nagy István bodoki vállalkozótól, aki alvállalkozóként az útszakasz aszfaltozásra való előkészítését végzi. –  Szélesítjük és alapozzuk az országút két oldalán húzódó padkákat egészen Málnásfürdő északi kijáratáig, a mikóújfalusi letérőig, az út két oldalán felszíni vizeket elvezető sáncokat alakítunk ki. Ellenkező irányból, a Hatod felől a brassói cég jó ütemben halad és igazán minőségi munkát végez.

– Málnásfürdő újjáépítése szempontjából igen jelentős az Olt hotel-komplexum teljes felújítása – fejtette ki Gáj Nándor, a megyei művészeti népiskola igazgatója, aki felvállalta a munkálat előkészítésével kapcsolatos teendőket, ugyanis az intézmény tevékenységi körében ott van a vendéglátópari és turisztikai szakemberek képzése is. – Végre megindultak a munkálatok. Elsőként a romosodott, régi Mókus villa lebontásával kezdjük, ennek a helyén épül meg a központi parkoló. Végső szakaszában van már a fürdő felújításáról szóló terv is. A formaságok kivitelezése eléggé sok időt vesz fel, a málnási önkormányzatnak, de nekünk is egy sor hivatalos tulajdonjogi procedúra véglegesítésével kellett megküzdenünk. Hamarosan megnyitjuk a málnásfürdői mofettát is. A 60 férőhelyet biztosító Olt Hotel modernizálása az egész gyógyhely beindításának a feltétele, beleértve A borvíz útja program részeként megépült kezelőbázist is. Málnásfürdő ugyanis nem szerepel az ország gyógyfürdőinek lajstromában, mert a jelenlegi törvények szerint erre csak az a fürdőhely jogosult, ahol legalább száz szálláshely létezik. Nagyon fontos befektetés tehát a hotel felújítása, korszerűsítik az ebédlőrészlegét is, kialakítanak egy sok férőhelyes konferenciatermet, a munkálatok egy részének összértéke eléri a 21 millió lejt.

Málnásfürdő központjában működik a Baumeister cég modern panziója. Id. Fekete Mihály társtulajdonostól megtudtuk, hogy vásárlás útján birtokukba került az egykori gyermekpreventórium épülete is az azt övező szabad területtel, amelynek az elkövetkező években való rendbetétele kapcsolódik a helyi gyógy­turizmust szolgáló elképzelésekhez. Körvonalazódnak tehát azok az intézkedések, gaz­dasági jellegű és pénzt hozó prog­ramok, amelyek Málnásfürdő újjáépítését kívánják szolgálni.

Szotyori Angéla azt is elmondta, hogy önerőből szeretnék felújítani a szabadtéri nedves mofetta és lábáztató medencét, de sikerült modernizálniuk, jól felszerelniük a kultúrotthont is. Azonban ez egy tömbház földszinti részén található, az ott zajló rendezvények zavarhatják a lakókat, így a községi tanács tervbe vette, hogy megvásárolja azt a közvetlen közelben levő tágasabb épületet (egy oxigéngyártó cég egykori ingatlanát), amelyben lehetséges egy többfunkciós közösségi ház kialakítása.

 

Kánikulában friss borvizet

 

Málnásfürdő ad helyet a megye első borvízmúzeumának

Az említett épületben kaphatna helyet egy már sokszor emlegetett hasznos létesítmény: Kovászna megye legelső borvízmúzeuma. Egy ilyen állandó jellegű kiállítás idegenforgalmi látnivaló is lenne az ide érkezők számára, itt lehetne megőrizni azokat a tárgyi emlékeket, fotókat, térképeket, borvizes palackokat, érdekes borvízcímkéket, kancsókat, emlékpoharakat stb., amelyek a hely borvízkincsére emlékeztetnék a jövő turistáit. Jó néhány szakember, hidrogeológus és támogató vállalná a kiállítás veszendő anyagának összegyűjtését.

Málnásfürdőn önálló óvoda, elemi iskola működik, amelyek magyar állami támogatásból, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség által lebonyolított fejlesztési program segítségével valósulhattak meg. Nem került sor Málnásfürdőn az ivókúrára alkalmas ásványvízforrások felújítására, takarítására, fertőtlenítésére, amelyek – kivéve a gyógyfürdőket és a mofettát – gyógyhellyé tették-teszik a települést. A napokban az önkormányzat megkapta a jelenleg működő borvízforrásokról szóló kémiai és orvosi javallatokat, s felvállalta, hogy kivitelezi és elhelyezi azokat a forrásokhoz.

 

Ünnepre készülnek Zalánpatakon. Fotó: Szotyori Angéla

 

Kisboldogasszony oltalmában

A természeti adottságokat és az épített örökséget őrző Zalánpatakon is körvonalazódtak a helyi turisztikai jellegű fejlesztések és azok bővítésének jövőbeni ötletei. Falunapok és majálisok hiányában az egész falu a szeptember 8-i, Kisboldogasszony-napi templombúcsú szabadtéri megtartására készül – tájékoztatott Simó Gábor mikóújfalusi atya. Megszerveztek egy ünnep előtti takarítást a Bugyogófürdő és a mofetta környékén, mert ilyen alkalmakkor az ide érkezők is meg szokták tekinteni a Zalánpataki feredőt. Felfrissültek a megkopott feliratok és útjelző táblák (képünk), de felújították a néhai Préda Piroska rímekbe szedett köszöntőszavait tartalmazó táblát is, amely az ide érkezőknek szól: „Óh, mily nagy ajándék ilyen helyen lakni, / Ahol a természet sóhaját hallani. / Csend borul a tájra, nincsen zaj és lárma, / Megtöri a csendet patak csobogása.”

Tagadhatatlan, hogy az utóbbi években új lendületet vett a település fejlesztése. Köszönhető ez gróf Kálnoky Tibornak, az egykori üveghuta alapítói utódjának és Károly angol hercegnek is, de a helyiek is jelentősen hozzájárulnak mindehhez. Zalánpatak épített és szellemi-néprajzi örökségét Préda Barna (sz. 1992) helytörténész és turisztikai egyetemet végzett szakember foglalta össze sikeres és egyben szórakoztató dokumentumkötetében (2016). Elmondta, élete célja Zalánpatak turisztikai jellegű fejlesztése. Falumúzeumot létesített családja telkén, s ott őrzi a Karácsony család adományaként az egykor itt működő üveggyár megmaradt termékeinek és üvegtöredékei­nek java részét. Biztos helyre kerültek a tárgyak, a település létrejöttének bizonyítékai, amelyeket feltáró ásatásokkal mentett meg néhai Karácsony Zoltán és e sorok írója még a régi rendszer idején. Préda Barna jövőbeni elképzeléseinek nincsen határa: szeretné tanulmányozni és visszaállítani a mezei és út menti fa- és kőkereszteket, s létrehozni egy olyan modern üvegfúvó műhelyt, amely a mai ember számára gyártaná az egykori huta termékeit. Üröm is keveredik a Kisboldogasszony-napi örömbe: sajnos, igencsak elromlott a Szárazajta felőli út, és a jelenleg csak javaslat formájában létező infrastruktúra (ivóvíz és csatornázás) hiánya akadályozza a pénzt hozó falusi turizmus beindítását, miképpen itt is szükség lenne a környék borvízforrásainak felújítására, rendezésére, feliratozására, ami már rég várat magára.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4348
szavazógép
2020-09-01: Magazin - :

Véget ért a kisvárdai színházi fesztivál

Szombaton véget ért a Magyar Színházak XXXII. Kisvárdai Fesztiválja, és átadták az idei rendezvény díjait: Kárp György, a marosvásárhelyi Spectrum Színház színésze és Boráros Imre, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja életműdíjban részesült.
2020-09-01: Gazdakör - Incze Péter:

Új pályázati kiírás várható (Vidékfejlesztés)

A vidékfejlesztési ügynökség megyei kirendeltségétől kaptuk az információt, hogy az országos ügynökség honlapján (www.afir.info) a múlt hét elején közvitára bocsátották egy újabb típusú támogatás pályázati eligazító füzetét. Az érdekeltek észrevételeiket, javaslataikat szeptember 4-ig juttathatják el a relatii.publice@afir.info e-mail-címre.