Önfeladás vagy erős érdekképviselet

2020. szeptember 4., péntek, Nyílttér

A romániai választási kampány túltesz egy balkáni ócskapiacon. Nincs ideológia, erkölcsi tartás, nemzeti büszkeség, csak elvakult hatalmi harc, útszéli mocskolódás, pénzlenyúlás, szervezett lopás, irányított, tudatos néphülyítés, szélsőséges nacionalista hőzöngés, a magyar közösség elleni nemtelen támadások a jellemzők. Ilyenek az ország vezetői, ilyenek lesznek minden szinten a képviselőink.

A felelőtlenség, gyávaság, a szégyenteljes, közveszélyessé váló taktikázás, játszadozás az ország és polgárainak sorsával, a mérhetetlen hatalomvágy és a gátlástalan cinizmus a mindenkori román vezetés fő jellemzői.

Nekünk, magyaroknak azt szánják, hogy végleg elvesszünk, felmorzsolódjunk a román tengerben, a globalizálódó Európában. Ha még tovább folyik a magyar–magyar versengés, senki nem fog nyerni. Mindannyian veszíteni fogunk.  Szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy azt tehetsz, amit akarsz, hanem azt, hogy jogod van azt tenni, amit kell. Mindhárom magyar párt vezetőinek, ha felelősnek érzik magukat az erdélyi magyarokért, sürgősen tárgyalóasztalhoz kell ülniük. A sértődöttség, a nemzeti demagógia ideje már rég lejárt. Cselekedni kell közösen, összefogva, mert a román gőzhenger nagyon elindult. Egy nemzetet meg lehet alázni, országát meg lehet csonkítani, de végleg elpusztítani nem lehet. A magyarság minden torzsalkodás, belső harc, esetenként a legközönségesebb gyűlölködés közepette sem veszítette el teljesen józanságát és önvédelmi ösztönét. Képes összezárni, új nemzeti egységet felmutatni – ehhez azonban nem pártoskodó, szájtépő megélhetési politikusokra van szükség, hanem értelmes, józan gondolkodású vezetőkre. Szűnjenek meg a szekértáborok! A román államhatalom által működtetett úthengerrel szemben egyenként nem tudunk érvényesülni. El fog tiporni mindannyiunkat, ha nem leszünk képesek arra, hogy egymillió magyart felsorakoztassunk egy közös ügy mögé.

Egy új erdélyi magyar egység megvalósítása érdekében 2020-ban a romániai magyarságnak ki kell törnie az űzött vad szerepéből, amelybe több oldalról is igyekeznek belekényszeríteni, és bíznia kell saját erejében, saját múltjában, jelenében és mindabban, amit az 1989-es romániai rendszerváltás után elért. Amit elrontottunk, azt még ma újra lehet és kell is kezdeni. Vissza kell menni addig a pontig, ahol letértünk a jó útról. Újra egységbe kell rendezni sorainkat. Minden magyar egyformán fontos, függetlenül politikai hovatartozásától. Nem versenyezni kell, hanem egységesen fellépni minden fórumon. A magyarokat nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos, jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni, mert csak így hozzuk ki egymásból a jót a rossz helyett. Érezzük végre, hogy minden magyar felelős minden magyarért! Lehetünk elégedetlenek vagy elégedettek, de legjobb lenne józanul, tárgyilagosan szétnézni, leülni, megbeszélni, amit magunk körül látunk, és aztán együtt továbbmenni. Tegyük ezt a Széchenyi által megjelölt úton, a közös építés, az összefogás, a megmaradás útján, mert rab nemzetnek lehet, öngyilkos nemzetnek azonban nincs és nem is lesz soha feltámadása. Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. Éppen ezért fogjuk meg újra egymás kezét, és menjünk el mind szavazni. Válasszunk minden szinten egy erős, profi magyar érdekképviseletet.

Zsigmond Sándor, Sepsikőröspatak

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesznek-e újabb szigorítások a koronavírus-járvány miatt Romániában?
eredmények
szavazatok száma 92
szavazógép
2020-09-04: Nyílttér - :

Az önkormányzati munka nem amatőr színjátszás

Nem ám, ezt én is aláírom, az RMDSZ vezérkara tényleg nem amatőr színjátszó csoport. Évtizedek óta profi módon játssza a romániai magyarságot képviselő önzetlen, sőt, altruista szervezet szerepét parlamenti képviselőnek született színész, frissen felkent jogtudorok, avagy szocio-, polito- és más lógusok ádáz tevékenysége által, no meg szükség esetén akár néhány ezer regáti ősmagyar voks segítségével, s ekképp immár 30 éve aktívan részt vehet e kies haza nemzeti húsos­kondérja körüli tolongásban. 
2020-09-04: Közélet - :

Cserecsapat készül /X/

Interjú Bálint Józseffel, az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltjével a megyei tanácselnöki tisztségre (II.)