Elhalálozás

2020. szeptember 29., kedd, Elhalálozás

„Ha el is mentem, mindig itt leszek, csendben, titkon,
észrevétlen.”
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó feleség, testvér, meny, unokatestvér, közeli és távoli rokon, a baróti
JÓZSA BERNÁTNÉ
szül. KOMSA MÁRIA
MAGDOLNA
életének 69., boldog házasságának 28. évében hosszas betegség után 2020. szeptember 26-án csendesen távozott szerettei köréből.
Szerettünket 2020. szeptember 30-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a baróti ravatalozóháztól a római katolikus egyház szertartása szerint a baróti temetőben.
Részvétfogadás 2020. szep­tember 29-én 17 és 19 óra között, valamint a temetés napján 13 órától.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
20426
A Jóisten akaratát elfogadva, szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága feleség, édesanya, testvér, rokon és jó barát, a sepsiszentgyörgyi
PREZSMER IMOLA
óvónő
életének 69. évében elhunyt.
„Arcán mosoly suhant át: és mosolya nyomán, halkan fényesedni kezdtek a csillagok.”
Temetése 2020. szeptember 30-án 13 órai kezdettel lesz a szemerjai új református
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt fél órával.
Köszönetet mondunk érte, ha drága halottunkat egy szál fehér virággal búcsúztatják. Lelkét kísérjék az angyalok.
A gyászoló család
1115996
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága, szeretett édesapa, nagytata, gyermek, testvér, unokatestvér, keresztapa, a sepsiszentgyörgyi
KISS CSABA,
az Electrica volt dolgozója
életének 58. évében 2020. szeptember 27-én türelemmel viselt, rövid betegség után eltávozott szerettei köréből.
Drága halottunkat szeptember 29-én 15 órakor kísérjük utolsó útjára az új református temetőben.
„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni, mert elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnunk élni nélküled.”
Bánatos gyászoló családja
4477/b
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, vő, rokon és jó barát, a gelencei születésű sepsiszentgyörgyi
CSEH ISTVÁN
életének 76. évében elhunyt.
Temetése 2020. szeptember 29-én lesz 15 órakor a közös temetőben.
Pihenése legyen csendes.
A gyászoló család
4318855
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagyborosnyói
születésű
özv. KOVÁCS ALIZ
(szül. GERENDI)
életének 82. évében hosszas betegség után csendesen elhunyt.
Temetése 2020. szeptember 29-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös
temetőben.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
4318862

Részvét
„…énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is”. (1Korinthus 14,15)
Őszinte részvéttel búcsúzik PREZSMER IMOLÁTÓL – a Cantus Firmus Vegyes Kar alapító tagjától – a Kónya Ádám Művelődési Ház vezetősége, munkaközössége, a Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint a Magyar Férfidalárda. Mély együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában. Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
H.

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
özv. CSÁSZÁR BÉLÁNÉ HODOR ERZSÉBET temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
1187
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az árkosi özv. OLÁH JÓZSEF temetésén részt vettek, részvétet nyilvánítottak, utolsó útjára elkísérték. Külön köszönet az Opra, Sánta és a Kolcza családnak önzetlen segítségükért.
Gyászoló hozzátartozói
4318856

Megemlékezés
Rövid volt a földi életed, elmúlt a nevetésed. Szomorú napon annyi minden foszlott széjjel. Az idő nem hoz gyógyulást, marad az emlék és a néma gyász. Fájó szívvel emlékezünk a komollói DOMBORA PÉTER ISTVÁNRA halálának 13. évfordulóján. Csak az tudja, mi a fájdalom, kinek gyermekét fedi a sírhalom. Elmentél, mint egy lenyugvó nap, de szívünkben élsz és ott maradsz örökre.
Bánatos hozzátartozói
4318835
Kegyelettel és tisztelettel
emlékezünk
id. DOMOKOS BÉLÁRA
halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4318854
27-én volt hat hónapja, hogy elmentél tőlünk és örök álomra tértél. Utolsó perceidnél ágyad mellett ülve, elérzékenyülve fogtam a kezed. Mély fájdalommal emlékezünk az orbaiteleki születésű
sepsiszentgyörgyi
JÓZSA ANDRÁS volt ISAMA-gépkocsivezetőre. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott. Soha nem feledünk!
Özvegye, nevelt lánya,
Mónika és családja, elhunyt, nevelt fiának lánya és családja
4318858
Szomorú szívvel, Isten akaratában megnyugodva emlékezünk a tíz éve elhunyt
KALA LÁSZLÓRA.
Szerettei
4318859
Egy csendes őszi éjjelen hirtelen elmentél. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emlékedet. Fájó szívvel emlékezünk a zágoni születésű barátosi KÁDÁR GYULÁRA halálának második évfordulóján. Nyugodjon csendesen.
Szerető családja
4318865
Kegyetlen volt a sors, elrabolt tőlünk. Örök hiányát érezve, jóságos szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk az illyefalvi BRANDER KAROLINÁRA (szül. BÖLÖNI) halálának ötödik évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4318866

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 676
szavazógép
2020-09-29: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
CZEGŐ ZOLTÁN költő, író Haragos harangok című legújabb verseskötetét ma 13 órakor mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Sugás kerthelyiségben. A kapuk nyitva.
2020-09-29: Sport - Tibodi Ferenc:

Negyedik helyezés magyar bajnokiról (Motokrossz)

Az ozsdolai Ördög Zoltán negyedik helyezéssel tért haza Magyarországról, ahol vasárnap az ötfordulós ifjúsági motokrosszbajnokság utolsó előtti állomásán versenyzett. A viadalnak a Pest megyei Bugyi község adott otthont.