Elhalálozás

2020. október 9., péntek, Elhalálozás

„Mert ahová te mégy, oda megyek én is, és ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. […] Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is.” (Ruth 1:14-17)
Mélyen megrendülve
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, rokon, barát, ismerős,
a sepsiszentgyörgyi
id. KISPÁL MÁRIA
életének 74. évében elhunyt.
Drága halottunkat 2020. október 10-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra, a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Isten ölelje át!
A gyászoló család
4319017
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsimagyarósi
id. MÁRKOS LAJOS
türelemmel viselt betegség után életének 90. évében
elhunyt.
Temetése és búcsúztatása
2020. október 10-én,
szombaton 14 órakor lesz
a sepsimagyarósi
temetőben a sírnál.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4319028
„Lehullt egy csillag, mely
mindig fénylett és életünk nélküle szegényebb lett.”
Megtört szívvel, Isten
akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, nagy­mama, anyós és ismerős,
LÁSZLÓ GIZELLA
(szül. ILLYÉS)
szíve életének 82., házasságának 63. évében súlyos betegség után megszűnt dobogni.
Felejthetetlen halottunkat 2020. október 10-én,
 szombaton 15 órakor
helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi református
családi sírban evangélikus
szertartás szerint.
A gyászoló család
4319026
Megrendült szívvel értesítjük mindazokat akik ismertek
és szerették, hogy 85 éves korában hosszan tartó és méltósággal viselt betegség után meghalt
MOLNÁR GIZELLA
színművésznő.
Temetése 2020. október 12-én 15 órakor lesz megtartva a sepsiszentgyörgyi közös
temető ravatalozójától
katolikus szertartás szerint.
Nyugodj békében!
Búcsúzunk tőled,
drága Gizi mama,
 két unokája és menye.
4481/b
Fájó szívvel tudatjuk rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, hogy a zágoni születésű nagyborosnyói
id. SZÉKELY LÁSZLÓ
életének 85. esztendejében visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetésére 2020. október 9-én, pénteken 13 órától
kerül sor Sepsiszentgyörgyön a szemerjai régi
református temetőben.
Részvétfogadás egy órával a gyászszertartás
megkezdése előtt.
A gyászoló család
1116008
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bácsfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
FINTA RUDOLF
életének 80. évében
csendesen elhunyt.
Temetése 2020. október 10-én, szombaton 12.30 órától lesz az ortodox temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt fél órával.
A gyászoló család kérésére a koszorúkra áldozott összeget adományként felajánlhatják az egyház részére.
A gyászoló család
4319010
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
ȚUȚUI DUMITRU
szerető szíve életének 84. évében megszűnt dobogni.
Temetése 2020. október 9-én 15 órakor lesz
a sepsiszentgyörgyi közös
temetőben.
A gyászoló család
du.

Részvét
Az ANCMRR-MAI Kovászna megyei fiókja nevében őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a nagy műveltségű, kiemelkedő erkölcsű és magas szakmai ismeretekkel rendelkező
kollégánk és barátunk,
ȚUȚUI DUMITRU nyugállományba vonult tűzszerész, az ACMRR-MAI alapító tagja elvesztése miatt érzett
fájdalmában.
Ivan Nicolae
nyug. mérnök-ezredes
1116013
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Oláh-Székely Ágnesnek és családjának édesapja elhunyta
alkalmából.
A Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatósága és munkaközössége
4319014
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Oláh-Székely Ágnes tanítónőnek édesapja,
id. SZÉKELY LÁSZLÓ
elhunyta alkalmából.
A Mikes Kelemen
Elméleti Líceum I. B osztályos tanulói és szülői közössége
4319029

Megemlékezés
Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulunk élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek. Szívünkben fájdalommal,
kegyelettel emlékezünk
DAMÓ GYULÁRA, aki egy éve pihen a kisborosnyói temetőben, ahol csend és nyugalom veszi körül. A mi szeretetünk pedig őrzi drága emlékét.
Szerettei
4318987
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
FEHÉR JÁNOSRA, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára a szemeriai református temetőben. Akik ismerték, áldozzanak egy percet emlékének. Áldott legyen a föld, ahol örök álmát alussza. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4319024
Nézd fenn az égen, hogy ragyognak a csillagok, hullnak könnyeim, tudod, hogy fáj nagyon. Ha itt lennél kérdeznéd, mi bajom, csak annyit mondanék, hiányzol nagyon. Fájó szívvel emlékezem 2020. október 9-én a kovásznai BARTHA ALBERTRE
halálának 16. évfordulóján.
Bánatos lánya
20474
Már két éve üres a ház nélküled, elviselni sokkal nehezebb, mint képzeled. A halál nem jelent feledést és véget, amíg élnek, akik szeretnek téged. Fájó szívvel emlékezünk október 10-én a nagyajtai
FEKETE SÁNDORRA
halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Bánatos özvegye,
gyermekei és sógornője
4318982
„Olyan üres és árva lett a ház, hiányozni fogsz egy életen át.” Halálának hatodik hónapjában fájó szívvel emlékezünk a kisborosnyói
RÁKOSI BÉLÁRA, akit az idén húsvétkor helyeztünk örök nyugalomra. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos özvegye, leányai, fiai, azok családja és unokái
4319005
Örök hiányát érezve, jóságát szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk
id. MADÁR JÓZSEFRE halálának kilencedik évfordulóján.
Özvegye, gyermekei
és unokái
4319012
Fájó szívvel emlékezek a gidófalvi FICZ IBOLYÁRA
halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye
4319000
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó édesapánkra, SZERBULY JÓZSEFRE és drága jó édesanyánkra,
SZERBULY ERZSÉBETRE
(szül. BARDÓCZI) haláluk 30., valamint 26. évfordulóján. Emlékük legyen áldott,
pihenésük csendes.
Szeretteik
4318968
Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen napként az égen nektek ragyogok. Ha szép idő van, s kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, inkább a szép dolgokon kacagjatok. Ha telihold van, az értetek ragyog, s azt jelenti, hogy boldog vagyok. Ha hullócsillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem. Én is imát mondok majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok. Szívünk soha el nem múló szeretetével emlékezünk a drága jó gyermekre, a sepsiszentgyörgyi születésű uzoni
 ifj. KISS JÁNOSRA, akit ma hat éve 33 évesen ragadott magával a kegyetlen halál szerettei köréből. Fájdalommal gondolunk rá.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos szülei
4319006
Fájó szívvel emlékezünk
MEZEI IRÉNRE (szül. ILYÉS), akit hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Bánatos hozzátartozói
4318989
Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak, lelkedre odafenn az angyalok vigyáznak. Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád. Ma lehajtott fejjel, némán emlékszünk rád, KISS JÁNOSRA, hat éve kísértünk utolsó utadra.
Szeretteid
4319001
Jóságod, szereteted örökké él, de sajnos, ajkad már hallgat, nem beszél. Szerettél élni, sokat küzdöttél, hogy családod boldog legyen, hiányt soha ne szenvedjen. Annyi erő, kitartás volt benned, sokan csodálták is magasztos küzdelmed. Mindent elértél, mit célul kitűztél, de a sors gyakran rosszul ítél, jót nem kímél. Életutad dicső volt, könnyeink az emlékekben mindig téged kutatnak, érted a virágok is a sírodon bús harmatkönnyeket hullatnak. Fájó szívvel emlékezünk a lisznyói
PRÁZSMÁRI PIROSKÁRA halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Bánatos özvegye, két leánya és azok családja
4318995

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 571
szavazógép
2020-10-09: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Őszi vásár Sepsiszentgyörgyön
A város főterén idén tizedik alkalommal rendezik meg az Őszi vásárt október 9. és 11. között. A termény- és kézműves vásár mindhárom napon 11 és 20 óra között zajlik.
2020-10-09: Sport - :

Itthon játszik a Sepsi OSK II., idegenben a KSE (Labdarúgás)

A Sepsi OSK II. ma 15 órától hazai környezetben játszik az Astra Giurgiu II. ellen, míg a Kézdivásárhelyi SE szombaton 15 órától a Plopeni vendége lesz a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában.