Elhalálozás

2020. november 2., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás
Megpihent szíved, szemed álomba merült. Felszállt lelked, angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz. Igaz, nem látunk, de tudjuk, hogy fentről mindig
ránk mosolyogsz.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, keresztmama, sógornő, közeli és távoli rokon és ismerős, a kézdivásárhelyi
özv. SZIMA ISTVÁNNÉ
szül. BITAI BORBÁLA
életének 78., özvegységének 10. évében 2020. október 30-án türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2020. november 2-án 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi új református
ravatalozóházból.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
1229
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
KALÁKA ANNA
életének 91. évében elhunyt.
Temetése 2020. november 2-án 13 órakor lesz
a sepsiszentgyörgyi
katolikus temetőben.
Részvétfogadás 12 órától
a ravatalozóházban.
Emlékét örökre megőrizzük.
A gyászoló család
4319312
Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa,
nagyapa, testvér, sógor,
jó szomszéd, a bodoki
BÉRES ANDRÁS
szíve életének 78., házasságának 54. évében hosszas, türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.
Temetése 2020. november 2-án, hétfőn 14 órakor lesz
a bodoki ravatalozóháztól
a helyi temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1116080
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, szeretett édesanya, anyós, nagy­mama,
rokon és ismerős,
a sepsibükszádi
GERGELY (FEJÉR) ZELMA
tanító néni
életének 84. évében eltávozott szerettei köréből.
Drága halottunk földi maradványait 2020. november 3-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsibükszádi katolikus temetőben.
A gyászoló család
1116081
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a csíkbánkfalvi születésű
BENE SÁNDOR
volt szabó
türelemmel viselt,
hosszú betegség után ­életének 64. évében ­csendesen elhunyt.
Drága halottunkat 2020. november 2-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás 14 órától.
A gyászoló család
1116078
Részvét
Kovászna Város ­Önkormányzata őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki Ferencz Botond
önkormányzati képviselő úrnak édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Emléke legyen áldott, ­pihenése csendes.
814
Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
SZŐGYÖR ILONA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4319267
Megemlékezés
„Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek...” Fájó szívvel emlékezünk BADI IMRÉRE halálának 8. évfordulóján.
Szerettei
1116079
Az élet csendesen megy tovább, de az emlékek elkísérnek egy életen át. Kegyelettel és szeretettel emlékezünk az illyefalvi CSEREI PIROSKÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1116072
Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. De te számunkra sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Soha el nem múló ­szeretettel emlékezünk LAKATOS ERZSÉBETRE ­halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen, csendes emléke áldott.
Szerető családja
1116075
Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk a zágoni születésű sepsiszentgyörgyi
id. KOVÁCS JÓZSEFRE ­halálának ötödik év­fordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4319274
Örök emlékét érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a sepsiszentgyörgyi VERES ÁGOTÁRA (GOTIRA, szül. GÁSPÁR) ­halálnak 19, évfordulóján.
Özvegye, Jóska, lánya, Zita, unokája, Lehel
4319299
Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozzuk vissza. Tudjuk jól, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Könnyes szemmel emlékezünk a szotyori születésű sepsiszentgyörgyi DOMBORA MARGITRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos özvegye, veje,
egyetlen leánya
és unokái: Kincső és Zsanett
4319302
Hosszú évek telnek-múlnak, az emlékek 11 év után felújulnak. Rád emlékezünk, KÖNCZEI VERONIKA, a sepsiszentgyörgyi feleség, szülő és nagymama. Az egyetlen vigasz, mi tovább kísér, az emlékek s a mosolyod, mely szívünkben él.
Szerettei
4319307
Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, könnyű ide bejutni, de nincs kijárat. Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét, fejünkbe bekúszik egy borús emlék. Fájó szívvel emlékezünk a gidófalvi születésű sepsiszentgyörgyi SZÁSZ DEZSŐRE, aki november 2-án tíz éve hagyott itt. Mindig fájó szívvel emlékezik anyósod, apósod és sógorod, Csaba. Nyugodj békében.
4319309
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz. Kegyetlen volt a sors, túl korán elvett mellőlünk, de jóságos szíved emléke örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk BALHUI ATTILA ­RÓBERTRE (EFRÉMRE), aki hat hónapja eltávozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos özvegye, leánya, édesanyja, testvérei
és azok családja
4319310

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 570
szavazógép
2020-11-02: Nyílttér - :

Út az ismeretlenbe

Miután több éven át táncot oktattam az árkosi gyermekeknek, fiataloknak, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy 2019-ben, az ÁRISZ (Árkosi Ifjúsági Szervezet) megalakulásakor engem választottak elnöküknek az ifjak. Elvállaltam, annál is inkább, mert a nagyszüleim révén mindig is árkosinak tartottam magam, 2012 óta a családommal is itt élek.
2020-11-02: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Kérvényezhető a fűtéspótlék
Legtöbb öt hónapra igényelhető ebben az évben is a fűtéstámogatás, a kéréseket a közösségfejlesztési igazgatóság Erege utcai irodájában nyújthatják be a sepsiszentgyörgyiek.