Elhalálozás

2020. november 18., szerda, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a mikóújfalusi
SALA MÁRTON
(Tibi)
79 éves korában
betegségben elhunyt.
Temetése 2020. november 19-én 13 órakor lesz a mikóújfalusi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás november 18-án 17 és 18 óra között a ravatalozóháznál.
A gyászoló család
4319532
Te számunkra sosem leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága testvér, sógornő, nagynéni, keresztmama, rokon, barát és jó szomszéd,
HATHÁZI ÉVA
életének 81. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2020. november 18-án 14 órakor lesz a teleki református temetőben.
Részvétfogadás a sírnál.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4319520
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, feleség, testvér és rokon, a sepsiszentgyörgyi
TAMÁS NOÉMI
(szül. BALLA)
életének 44. évében betegség után elhunyt.
Temetése 2020. november 18-án 15 órakor lesz a közös temetőben.
A gyászoló család
4319502
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sohasem leszel halott, élni fogsz, mint a csillagok.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon, szomszéd, ismerős,
özv. SZÁSZ ANDRÁSNÉ
IVASCU VASILICA
szerető szíve életének 89.
évében 2020. november
16-án megszűnt dobogni.
Temetése november 19-én 14 órakor lesz az uzoni református ravatalozóháztól a helyi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4319531
„Mikor a lelkemet roskadozva vittem, csöndesen és
 váratlanul átölelt az Isten.”
Megrendülten és fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a drága férj, apa, após,
nagyapa, dédnagyapa,
a sepsiszentgyörgyi
PÉTER ZOLTÁN
visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Földi maradványait 2020. november 19-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a régi szemerjai temetőben.
Részvétfogadás 12 órától
a sírnál.
A gyászoló család
1116112
Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes
szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya, nagymama,
testvér, jó szomszéd és
ismerős, a szotyori születésű sepsiszentgyörgyi
GERGELY EDIT
életének 59. évében
hirtelen elhunyt.
Temetése 2020. november 19-én 15 órakor lesz a vártemplomi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt fél órával a sírhelynél.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4319533
Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna még élni, de a halál könyörtelen volt, el kellett menni. Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rólam szóltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, anyós,
testvér, a szászrégeni
születésű sepsiszentgyörgyi
DÁVID RÓZÁLIA
életének 64., házasságának 43. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta
 lelkét Teremtőjének.
Temetése 2020. november 19-én 15 órakor lesz az új szemerjai temetőben.
Részvétfogadás 14 órától
a sírnál.
Emléke szívünkben örökké él.
A gyászoló család
4319512

Részvét
Szomorúan értesültünk
szeretett szomszédunk,
id. KOPACZ PÉTER haláláról. Lakóközösségünk érdekében végzett önzetlen munkája példaadó volt. Együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában.
A Testvériség utcai 1-es tömbház B lépcsőházának lakói
4505/b
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Sala Enikőnek édesapja, SALA TIBOR elhunytakor.
A mikóújfalusi Fejér Ákos Általános Iskola munkaközössége
4506/b
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak
id. ÜTŐ ISTVÁN
elhunyta alkalmából.
Az 1962-ben érettségizett
évfolyamtársai
4319523

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az étfalvi
SÉRA JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család
4319514

Megemlékezés
Könnyes szemmel vezet sírodhoz utunk, feledni téged sosem tudunk. Hiába takar sírhalom, s borul rád a temető csendje, te akkor is itt élsz belül, a bánatos szívünkben. Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emléked. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, szíved emléke itt marad közöttünk. Drága férjem, édesapánk, hallod még hangunkat? Most, hogy mi már többé a tiédet nem halljuk. Szívünk egy darabját elvitted magaddal, nem vigasztalsz nyugtató szavakkal. Drága férjem, édesapánk, hol vagy? Hol keressünk? Miért nem maradtál még, hogy szerethessünk? Elhagytál minket egyetlen délelőtt, nem bátorít többé egyetlen jó szavad. Nézz le ránk majd néha, drága Édesapánk, vigyázó szemeddel keresd Édesanyánk. Ha a mi szívünk így fáj, hogy fájhat az övé, hogy nem fonod többé karjaidat köré. Édesapánk, tudod, hogy mily bánatot hagytál, hogy Édesanyánk szíve milyen mélyen fáj? Nem mosolyogsz többé, nem csókolod arcát. Nincs ki enyhítené örökös fájdalmát. Az arcunkról töröljük a könnyek nyomait, szívünk fáj, mert hiányzik valaki. Valaki, aki nem jöhet többé, de kedves emléke szívünkben élni fog örökké. Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára és dédtatára, a málnási
id. INCZE NAGY JENŐRE,
akit három éve kísértünk
utolsó útjára.
Halálába soha bele nem
nyugvó, összetört szívű
özvegye, három gyermeke
és azok családja
Nyugodj békében,
drága férjem és édesapánk.
4319470
Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és nekünk ez nagyon fáj. Hiába borul ránk a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk a maksai id. LÁZÁR BENEDEKRE, aki hat éve eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott.
Szerettei
4319497
Bocsáss meg, ha valamit
hibáztunk, nem tudtunk
megmenteni, pedig próbáltuk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk angyalok
simogassák fejed.
Könnyes szemmel emlékezünk
id. ORBÁN ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319516
Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a
drága jó férjre, édesapára, nagytatára, a komollói
id. NIKULA LÁSZLÓRA
halálának hatodik hónapjában.
Bánatos szerettei
4319517

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 569
szavazógép
2020-11-18: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Harmincéves a Háromszék Táncegyüttes
A Háromszék Táncegyüttes idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. A járványügyi helyzetre való tekintettel virtuális térben tartják meg az ünnepi programsorozatot.
2020-11-18: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Hétköznapi ütemben Málnáson

A járványügyi piros forgatókönyv sem bénította meg a hármas település életét, a község lakóinak és vezetőinek hétköznapjait nem csupán a koronavírus határozza meg. A málnásiak igényt tartanának a földgáz bevezetésére, Málnásfürdő a beígért teljes megújhodásra vár, Zalánpatakon pedig folyik az ingyenes telekkönyvezés és közművesítik a falut. A község minden gyermeke jó ideje várja azokat az eszközöket, táblagépeket, melyek zökkenőmentesebbé tennék a távoktatást, s remélik, hogy a mikulás vagy az angyal majd meghozza.