Jó reggelt, Sepsiszék!

2021. január 5., kedd, Faluvilág

Sepsi vidéke, földje tele értékesített és értékesíthető gazdasági és szellemi kincsekkel, sokukról azonban megfeledkezünk. Pillantsunk rá a lepergett időszak gazdasági eredményeire, a megkezdett munkálatokra, de azokra is, melyeknek befejezése az új év első hónapjaira esedékes, illetve melyek egyelőre csak elképzelésekként léteznek. Sepsiszék falvaiban néztünk szét, és nem csak az eddigi megvalósításokat összegeztük, de a jobb évre, jövőre reményt adó terveket is.

  • Kökösben bővítik az ívóvízhálózatot. Albert Levente felvétele
    Kökösben bővítik az ívóvízhálózatot. Albert Levente felvétele

Előteremteni az anyagiakat

Sorakozzanak az eredmények, de a községépítésben lekésett lehetőségek is. Oltfej több polgármestere még hisz abban, hogy megvalósítható a földgáz meghirdetett bevezetése – nyugtáztuk Bács Csaba sepsibükszádi polgármesterrel folytatott beszélgetésünk közben –, hiszen alig egy dobásnyira halad itt át az erdélyi nagy földgázvezeték a Szeret völgye felé.

– Ha engedi a törvénykezés, hogy egyénileg is pályázhassunk, egymagunk is belevágnánk a bevezetésbe, mert ez az energiaforrás újabb helyi fejlesztésekre adhatna lehetőséget. Nálunk ugyan elég sok időt vett fel az infrastruktúra kiépítése, mégis készek lennénk lemondani a mellékutcák modernizálásáról és a betervezett biztonságos gyalogjáró kialakításáról is – hangsúlyozta Bács. Mint mondta, fontos lenne működőképessé tenni a fiatalság által rég várt langyos ásványvizes medencét is, amelyet az Olt lankáján mélyített le az országos ásványvíztársaság. A természetes termálvíz a földmelegség mutatója, s a langyos ásványvíznek számtalan másfajta felhasználási lehetősége is kínálkozna – tesszük hozzá mi.

Mikóújfalu még mindig a sok gondot okozó vízrendszer bajaival küzd. Fejleszteni kell a meglevő helyi hálózatot, de csatlakoztak a megyei önkormányzat hálózatbővítést célzó nagy volumenű projektjéhez is. A település szennyvízhálózatának kiépítésére is a közeljövőben kell majd újabb pénzforrásokat lehívni.

Demeter Ferenc polgármester bizakodóan tekint az elkövetkező évekre, tudja, hogy a közművesítés mellett az apróbb befektetések is fontosak, ugyanis azok a lakosság jobb, kényelmesebb életvitelét szolgálják. Utolsó találkozásunk alkalmával elmondta, hogy folyamatban van egy közösségi központ tervezése a jelenlegi sportpálya területén és környékén, ahol játszótér, futó-, valamint műfüves sportpálya kap helyet. Létrehoznának egy mozgásparkot is, ahol fitneszgépeket tudnának igénybe venni a fiatalok, a mozgásra vágyók, és számukra egy klubot is kialakítanának a sportpálya közelében felújított épületben. Tervében szerepel, hogy a régen palackozott Hunnia gyógyvízforrás vizét újra közkinccsé tegyék.

Málnás községben elsőrendű feladat Málnásfürdő szunnyadó természetes gyógytényezőinek értékesítése és a jeles múlttal rendelkező gyógyfürdő életre keltése. Ez a fejlesztés információink szerint hamarosan megkezdődik. Gáj Nándor, a tervek menedzsere, ismerője közölte, hogy a program magában foglalja az Olt Szálló felújítását, működésbe hozzák a mofettát, a már létező kezelőközpontot. Szotyori Angéla polgármester elmondta, hogy felújították a fürdőtelep ivóvíztartályát, egy, a helyhez kötődő család pénzadományából rendbe tették a lábáztató medencét, hamarosan kifüggesztik a gyógyforrások kémiai összetételét és gyógyjavallatait feltüntető jelzőtáblákat. Újévi örömhír, hogy sor került a Málnás községhez tartozó Zalánpatak közművesítésére is.

Bodok község fejlesztési kérdéseiről nemrég számoltunk be lapunk oldalain, de fontosnak tartjuk újólag elmondani a bodoki tanulságot, miszerint akinek volt-van kitartása és akarata, aki idejében pályázik, az a településfejlesztésben is sikeres. Erre bizonyosság a bodoki községfejlesztési módszer. Fodor István polgármester elmondta, csak engedélyekre várnak, hogy a tavasszal megkezdhessék az oltszemi Mikó-kastély felújítását, s ha a járvány engedi, nemzetközi és országos fogathajtó versenyt terveznek saját pályájukon.

 

Oltfej kapujában

Gidófalva, Sepsikőröspatak és Árkos életéből kiemeltük azokat a különleges megvalósításokat, melyeket az önkormányzatok nem kis munkával elértek, s melyeknek falujáró riporterként szemtanúi voltunk.

A gidófalviak szerint az aszfaltozás viszi el a pálmát. Egy réteg aszfalt borítja Étfalvazoltán főútját egészen a bodoki községhatárig. Fotosban is befejezték az aszfaltozást, 2021-re maradt a gyalogjárók-vízlefolyók kiépítése, a fotosi iskola udvarán levő közösségi ház használatba adása. 2021-ben lehetőséget keresnek az ikerfalu bekötőútjának és a martonosi Délremenő további aszfaltozására. Étfalván ravatalozót terveznek, Angyaloson megkezdik a régi kultúrház lebontását, helyébe újat építenek.

Sepsikőröspatakon folytatják a megkezdett szennyvízcsatorna építését, a vadonatúj óvodában folyik a bebútorozás, tatarozzák a polgármesteri hivatalt. Kisgyörgy Sándor községvezető elmondta, hogy kivitelező került a központi iskola, a községközponti és a kálnoki kultúrotthonok felújítására, bővítik az ivóvízhálózatot Kálnokon, két-két híd épül a két településen, javítják a Nagypatak menti erdei utat.

 

Elkészült az új óvoda Kőröspatakon

 

Árkoson huszonkét kisebb utca aszfaltozása fogja szépíteni a faluképet, lehetőség adódik egy rég óhajtott iskolai tornaterem építésére, és immár takarékos égők világítják meg a falu utcáit.

– A kormányon levő érdekképviselettől kérünk segítséget, hogy a két szomszédos település tulajdonába vehesse a per alatt levő Bánya-tavat és környékét – mondta Máthé Árpád polgármester. Az új év ajándéka lesz az árkosiak számára a nemzeti összetartozás jelképe, az avatás alkalmas pillanatára váró új turulmadaras emlékmű.

A kistérségi településfejlesztés Maksa és Réty önkormányzatának stratégiája. Az elszigeteltségből kitörni óhajtó Sepsibesenyőn folytatják az új ivóvízhálózat kiépítését, de még mindig adósság a Besenyői-tó északi partvidékének közművesítése. Deszke János maksai polgármester önállóan szeretne ivóvízre pályázni, s ha az meglesz, felújítják a már létező csatornahálózatot is. Kultúrotthon hiányában hosszú időre bérbe vették az egyházi tulajdonú egykori kultúrházat, számítva arra, hogy a járvány elülte után feléled a hagyományos közművelődés is, új családorvost is hívott a polgármester, felújították az orvosi rendelőt és lakást. 2021-ben ravatalozót építenek Eresztevényben.

Réty község egyike az élvonalbeli településeknek. Elkészült tizenhat vasbeton oszlop, amelyek fenntartják majd a Feketeügyön áthajló bitai új nagy hidat – tájékoztatott Dombora Lehel polgármester –, új gyalogjáró és vízlefolyó övezi faluhosszat a településen áthaladó műutat, és végre tető alá került Réty ravatalozója. Birtokba veheti a község a tavaly befejezett korszerű művelődési otthont, aszfalt borítja már az Egerpatak és Szacsva közötti utat, gyűl a pénz a szacsvai műemlék templom felújítására-restaurálására. Ivóvizet kap az elkövetkezőkben Egerpatak és Szacsva, előbbiben megkezdik ebben az évben a ravatalozó építését.

 

Réty 2021

 

Lépett az Alvég

Sok hidat építettek Háromszéken az elmúlt évben, ilyen az Olton áthajló illyefalvi is, s megyei rangra emelkedett az az út, amely a hídon át összeköti a községet a 12-es országúttal. Illyefalván a múlt év utolsó napjaiban állították ki az építési engedélyt egy pallószerű átkelőre, amelyen veszély nélkül lesz megközelíthető az iskola, anélkül, hogy igénybe kellene venni a főúton levő nagy hidat – tájékoztatott Fodor Imre polgármester. Bővítenék az ivóvízhálózatot, s bár megépült a szenny­vízhálózat ülepítője, a lakosság várja a hálózatok teljes kiépítését.

Boltozatos termével, virágos-stukkós faldíszítményeivel és árkádos kőtornácával a reneszánsz formavilágát idézi a lakatlan Bornemissza-kúria, mely történelmi emlékhely, udvarán hangzott el 1881. június 5-én Jókai Mór híres választókerületi képviselő programbeszéde. Romladozik az aldobolyi Hollaky-kúria XVII–XVIII. századi erődített építménye is, boltozatos teremsora, rozettás mestergerendái, falfestményei mentésre szorulnak. Mindkettő meghaladja az önkormányzat anyagi lehetőségeit.

Kökösnek és Kökösbácsteleknek épül az infrastruktúrája, bővíteni fogják a vízhálózatot, földbe került a csatorna egy része. Tavaszra elkészül a központi iskola bővítése, tornaterme, ott kezdik majd a gyermekek az új tanévet.

– Ebben az évben javítani fogjuk a bácsteleki kultúrházat és az iskola épületét – tette hozzá SilviuTăraș polgármester.

Sok új ide telepedett vállalkozás erősíti a község gazasági erejét – vettük számba a közelmúltban ide telepedett cégeket a községvezetővel.

 

Ráduly István, Uzon község polgármestere

 

Az Alvég jelentős települése a nagyközségnek számító Uzon, lám, a földgáz bevezetésének ügyében is elsőként rajtoltak. Az utóbbi öt esztendőben összesen 29 pályázatot nyert a polgármesteri hivatal. Ebből 16 objektumot sikerült megvalósítaniuk, és 13 programról az év utolsó napjaiban tudta meg az önkormányzat, hogy nyertesek. A felsoroltak értéke eléri a 22 millió eurót.

– Lesz, amivel foglalkoznunk majd hosszú időn keresztül. A csapat jó, a megyei támogatás is célba talált, jó évet zártunk – vonta le a következtetést Ráduly István polgármester.

Hamarosan elkészül a Pünkösti-kúria, amely történelmi emlékhely, felújították a bikfalvi faluházát. A közeljövőben új óvodát építenek Uzonban, szabadidőparkot alakítanak ki, felélesztik a Feketeügy holtágát, híd és út épül a Feketeügy szent­iváni szakaszán, s arra törekednek, hogy Bikfalva az Erdélyi Értéktár része lehessen, hungarikumként pedig az Unesco szellemi kulturális örökségének is.

Derűlátásra ad okot az, hogy autópálya fog áthaladni megyénken, hogy a megyevezetés megkezdte a Hatodon áthaladó út felújítását, járható lesz a Hammas-hágón átvivő országút Bodzaforduló felé. Lapunk e bizakodó hangulatú riporttal kíván sikeres új esztendőt olvasóinak.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 325
szavazógép
2021-01-05: Magazin - :

Több mint ötszáz új fajt azonosítottak

Tavaly 503 új fajt azonosítottak a londoni Természettudományi Múzeum kutatói – írta a The Guardian online kiadásában. Az új élőlények között a pillangóktól a majmokig a legkülönfélébb fajok találhatók. Felfedeztek például egy mianmari majomfajt, egy ganajtúrófélét Új-Guineában és egy új hínárfajt a Falkland-szigeteken.
2021-01-05: Gazdakör - Bokor Gábor:

Rossz évet zártak a gabonatermelők

Ha nem is kitűnő, de elfogadható volt a tavalyi mezőgazdasági év – legalábbis Háromszéken. A termés mennyisége, minősége szempontjából mindenképp, az árral viszont nem minden esetben elégedettek a termelők. Országos viszonylatban egészen más a helyzet. 2020-ban az utóbbi fél évszázad legnagyobb szárazságával szembesültek a farmerek – főként a déli, délkeleti és északkeleti megyékben. A bajra rátett a koronavírus-járvány, újabb veszteségeket okozva a mezőgazdaságban. Mindez nem csak az agrárágazatot érintette, a bruttó hazai terméken is látszik a visszaesés – ami 2021-ban is vissza fog ütni, nemcsak a mezőgazdaságra, hanem a fogyasztók zsebére nézve is.