Vargyasi emlékmentő

2021. január 12., kedd, Emlékezet

Van úgy, hogy csak szükségmegoldásnak tűnnek cintermeink kőtárai. Egy-egy ide mentett régi sírkő emlékeztet ugyan, de már elvesztette azt a szerepét, hogy mutassa is, hol nyugszanak porai annak a személyiségnek, akiknek már csak a nevét őrzi a porladni is kész homokkő.

  • Barabás István felvétele
    Barabás István felvétele

A régi kőfaragók készítette, figyelemre méltó jelrendszerrel rendelkező szimbólumos-virágmintás faragott fej­párnák a haskövek (tumbák) sorsára jutnak, egyre ritkábbak a sírkőfaragó mesterek is, rég nem működnek falusi kőbányáink, s a cementes-mozaikos jelenkori, gyorsabban pusztuló sírköveken új, olykor szegényes szimbólumok jelennek meg.

A vargyasi népes unitárius eklézsia 19. századi lelkészének és emberöltőket oktató-nevelő kántortanítójának közelebbi rokonai már nem élnek ugyan a faluban, de emléküket még őrzik az idős ma élők, a kései rokonok, hagyatékukat pedig nyomtatott könyvek, s így síremlékük megőrzése-gondozása több, mint kötelesség. Kálnoki Kiss Sándor (szül. 1936) Budapesten élő nyugalmazott mérnök vaskos kötetben mentette meg két dédnagyapja, Kisgyörgy Sándor (1845–1935) unitárius esperes-lelkész és Kálnoki Kiss Tamás (1846–1909) rektor-tanító családjának hagyatékát és emlékét, melyet népes közönség előtt 2017 nyarán mutattak be Vargyason példaadó cselekedet gyanánt, leckeféleként sok-sok jelenlevő számára. Kálnoki Kiss Sándor kettős dédunoka látván, hogy a két dédapa születése között csupán húsz nap telt el, eltervezte születésük 175. évfordulójának megünneplését. Tette ezt azért is, mert az esperes-lelkész mindig a közösségért dolgozó, családját együtt tartó, hivatását magas szinten 41 évig gyakorló papként végezte.

Az elmúlt nyáron mindkettőjük sír­emléke és sírhantja megújult (felvételünk), melyeket évente a helybeli unitárius ifjúsági egylet tagjai is gondoztak. A két síremléket áttelelő örökzölddel ültette be Barabás István baróti kertész.

Az ősök után való kutakodás a két család származási törzsfájának összeállítását eredményezte, s a könyvbemutatón a dédapák minden fellelhető élő leszármazottja megjelent a vargyasi kántori lak tanácstermében. Az ilyen emlékezések és családi találkozók nemzetségeink és nemzetünk megmaradásának egyre fontosabb megtartóerői. A családi fórumon megismerkedtek egymással a kései rokonok, fiatalok, gyerekek, élő kapcsolat alakult ki, ami azóta is működik.

A vérségi kapcsolatot még a világjárvány sem tudta megakadályozni, ugyanis 2020. december 27-én, vasárnap amolyan családtörténeti születésnapról emlékeztek meg a vargyasi unitárius templomban. Az egykori lelkész és tanító már a kollégiumi időkből barátságot ápolt, s lettek a népes gyülekezett irányítói-gondozói. Ilkei Árpád helyi unitárius lelkész Lukács evangéliumának (2,19) soraira építette szószéki beszédét, és elmondta annak üzenetét a járvány miatt megcsappant lélekszámú híveknek: hogy az első karácsony után, amikor a pásztorok visszamentek nyájaikhoz, a napkeleti bölcsek is hazatértek, a betlehemi csillag fénye is behalványult a többi csillag közé, Mária mindazt, amit látott és hallott, nem feledte el, hanem szívében forgatta.

A megszakíthatatlan családi kötelék tanúbizonyságaként marosvásárhelyi kései leszármazottak is részt vettek az istentiszteleten, s abban az ősi lelkészi lakban fogadta őket a papi család, amely Kisgyörgy Sándor esperes-lelkésznek is hajléka volt.

Akik nem lehettek jelen, az Erdővidék TV kisfilmjén követhetik az emlékező istentiszteletet (szerkesztő, operatőr: Székely Blanka).

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 121
szavazógép
2021-01-12: Emlékezet - :

Lázadó Krisztus Székelyvéckéről (Visky Árpád emlékére)

„Négy sovány nyárfa hegedül. / Jaj, hová legyen az ember, / ha sokadmagával van egyedül?
(Szőcs Kálmán: Csöndes kiáltvány)
Ma harmincöt éve, 1986. január 12-én városunk, Sepsiszentgyörgy Őrkő melletti elhagyott erdejében holtan találták Visky Árpád színművészt, az erdélyi színjátszás már éltében legendás alakját, felakasztva egy fára. Érdekes módon egy éppen arra járó milicista bukkant rá, zsebében egy fecnit „találva”, rajta a következő sorokkal: „Anna-Márta, Virág és Zita! Az ÁBC sorrendjében!!! Nekem csak ti voltatok és más senki!!! Bocsássatok meg tettemért. Nem tehettem másként! Édesapátok és a Férjed.”
2021-01-12: Gazdakör - Bokor Gábor:

Igényelhető a gázolaj-támogatás

Folyó év február 1-jéig iktathatják a jogosultak az október 1. – december 31. között (2020 negyedik negyedéve) mezőgazdasági célokra elfogyasztott gázolajra a támogatási kéréseket. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) megyei hivatalaihoz az igénylést személyesen a gazda vagy általa meghatalmazott személy (a személyazonosságija felmutatása mellett) adhatja le – tudtuk meg az APIA közleményéből.