Szélcsendben Árapatakon

2021. január 19., kedd, Faluvilág

Nemcsak a fű nem nő ilyenkor, de a teljes gőzzel való indulásról sem lehet év elején különöset mondani, mert sok közösségi dolog kivitelezésére ismerni kellene a folyó évi költségvetést – szabadkozott Kovács László polgármester, akivel a havas januárban találkoztunk. Mély csend uralta Előpatakfürdőt és Árapatak községközpontot is. Községfejlesztés dolgában lassan haladnak előre az évek – éreztük, s a valamikori fürdő megújulására sajnos még sokáig kell várni.

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

A gyógyvízkincs a húzó,

és Előpatak megújulásának csak ez lehet a kulcsa, de az egykor kifogástalanul működő gyógy- és üdülőhelyen, ahol 1940 előtt fürdőorvosi szolgálat is létezett, még a közművesítés is jócskán várat magára. Az ivóvíz helyzetéről jobb nem is beszélni: a Falupatakából táplálkozó régi hálózat már a múlté, a helyi romatelep számára egy régi bő forrás vizét fogta fel az önkormányzat, ám ez a vezeték csak a meleg fürdőig tart. Előpatak minőségi ivóvízzel való ellátása egy, az egész községre szóló terv tárgya. A polgármester elmondta, hogy a rendszert a megyeközpont vízhálózatára fogják rákapcsolni, amely jelenleg csak a Pacéig tart. A Pacé és Előpatak község határa közötti szakasz kivitelezéséhez kérték és várják a megyei tanács anyagi támogatását, ugyanis a több kilométer hosszúságú vízvezetéket csak önerőből megoldani lehetetlen. E szakasznak a megépítését egyébként a városhoz tartozó Benedek-mező lakossága is igényelné.

Lehangoló képet mutat az egykori előpataki községháza épülete, amelyet lebontanak s az elkészült terv szerint eredeti formájában visszaépítenek. Ez családorvosi, valamint fogászati rendelőnek ad majd otthont. Túl vannak már a versenytárgyaláson, a tavasszal megkezdik a munkát. Jelenleg az eddig sikeresen működő ásványvizes kezelőközpont is szünetel a világjárvány miatt. Előpatakon, mint látható, egyelőre tökéletes a csend, munkálatok csak a tavasszal kezdődhetnek.

 

Jó hír a helyi földművelőknek

A terjedelmes és jelentős munkaerő-felesleggel rendelkező község gazdasági ereje szerény. Történelmi időket ért meg a jelenleg is jól működő Előpatak gyógyvízpalackozó üzeme, az biztosította a jó minőségű ásványvizet a gyógyfürdőnek is. Sajnos, profilt változtatott az elmúlt években sikeresen működő árapataki játékgyár is, jelenleg asztalosmunkpontként működik.

– Reményt fűzünk azonban a már 2015-től működő, nagybányai székhelyű Mercali cég helyi terjeszkedéséhez, ami talán lényegesen lendítene a községet sújtó munkanélküliségen – részletezte a polgármester. – Tudomásom szerint egy műmalmot szándékoznának építeni az Olt melletti jelenlegi munkapontjukon, s hihetetlen, de áldásos lenne azon elképzelésük is, hogy az itt lakó gazdákkal akarják megtermeltetni azt a kukoricamennyiséget, amelyet majd ez a malom dolgozna fel és értékesítene. A vállalkozás Románia egyik legnagyobb ilyen profilú cége, ami a mezőgazdasági és ipari vállalatok hasznosítható maradványtermékeit, a söripar, a cukorfeldolgozók kiszárította maláta-, melaszféleségeit dolgozza fel és értékesíti főleg állati takarmányként.

– Melyek a község év eleji gondjai?
– Most még csend van – jött a felelet. – Az idén épül egy kétcsoportos új óvoda Hetében, s a nyáron lesznek új építkezések is. A pénz megvan, de harmadik éve keresünk vállalkozót a község három kultúrotthonának felújítására. Egy 500 ezer eurós pályázat erre a fedezet. Van még egy másik nyertes, 200 ezer eurós pályázatunk az árapataki családorvosi rendelő felújítására, nagyon remélem, hogy ebben az évben sikerül. Árapatakon, ahol aszfalt van az úttesten, tervünkben szerepel mindkét oldalon a gyalogjárók és a vízlefolyó sáncok kiépítése, ez az idei költségvetés függvénye. Jó volna, ha sikerülne az idén, ha nem, jövőre marad, miként a fürdőtelep csatornahálózatának dolga is a jövő zenéje. Igyekszünk, hogy arányosan tudjunk valamit megvalósíthatni minden hozzánk tartozó településen. Előpatak után Hete következik, ahol idén új óvoda épül, Erősdön felújítjuk a kultúrházat, s elkészítettük az Erősd és Botfalu közötti sokat emlegetett, meggyengült Olt-híd megvalósíthatósági tanulmányát, ugyanis ez a híd Kovászna megyéhez tartozik. Sajnos, sokba fog kerülni, és eléggé kicsi rajta a forgalom.

 

Kovács László négy falu polgármestere

 

Ötszáz táblagép nem volt elég

a községi iskolahálózat azon tanulóinak, akik azt koruknál fogva kezelni tudnák – derült ki a Romulus Cioflec központi iskola igazgató-tanárával, Dulló Szilárddal folytatott beszélgetésünkből, aki elmondta, hogy az említett 500 táblagépet a megyei tanfelügyelőségtől kapták, és látogatásunk után még száz gépet kapott a hetei I–IV. osztályos roma iskola nyolc laptopot pedig a pedagógusok. Sajnos, a gépek minősége gyenge, a meghibásodottak javítása gondot okoz. Tavaly internetes vezetéket szereltek a legfontosabb helyekre, a központban, Hetében és Erősdön is működik a kábel nélküli hálózat. A községben rohamosan emelkedik a gyermeklétszám a népes roma közösségnek köszönhetően. Kérdésünkre a polgármesteri hivatal nyilvántartója elmondta, hogy csak 2020-ban százkilencven újszülött gyereket jegyeztek be községszinten.

– Az iskolahálózat tanulólétszáma jelenleg meghaladta az 1150-et – folytatta Dulló Szilárd. – Két osztályból áll a magyar anyanyelvű tagozat. A gyerekek többnyire vegyes házasságban születettek, ha magyarul akarnak tanulni, két csoportunk van, amelyből egyben mind a két nyelven folyik az oktatás-előkészítés. Sajnos, az osztálytermek száma közel sem elég, pedig már tavaly beüzemeltük az udvaron levő új épület osztálytermeit is. A tanítás emiatt két váltásban – délelőtt-délután – történik, még több osztályteremre lenne szükség ahhoz, hogy mindenütt csak délelőtt taníthassunk. A legkevesebb gondunk az előpataki I–VIII. osztályos iskolában van, ahol a régi és az új épületben elegendő az osztálytermek száma.

– Bővítésre szorul a hetei I–IV. osztályos roma iskola is?
– Itt két óvodás csoport működik, a többiek teremhiány miatt két váltásban tanulnak zsúfolt osztálytermekben. Rohamosan nő a tanulólétszám, szükség lenne itt is az elkövetkezőkben még néhány osztályteremre, egyelőre itt idén épül egy kétcsoportos óvoda, túl vagyunk már annak a versenytárgyalásán, s tavaly itt is sikerült felépíteni egy új illemehelyet-kézmosót.

– Nyakunkon még a tél, van-e elegendő tűzifa a raktáron, hogy ha február elején beindulna a tanítás, legyenek megfelelő körülmények?
– Minden rosszban van valami jó is – felelte az igazgató –, az online tanítási időszakban sok tűzifát spóroltunk, így jócskán van raktáron.

– Mi a helyzet az erősdi elemi iskolában?
– Itt két összevont román anyanyelvű osztályunk van: az előkészítő az elsővel, valamint egy összevont a II–III.-kal és IV.-kel. Egy összevont óvodai csoport működik. Sajnos, gyerekhiány miatt itt megszűnt a magyar anyanyelvű tanítás, a magyar gyermekek sorsa a szülőkre van bízva. Jó állapotban van az épület, tavaly építettünk itt is egy modernnek mondható illemhelyet és kézmosót. De továbbra is küzdünk a tanerőhiánnyal, főleg tanítónőkre lenne szükség, a központi iskolában számtan szakos tanárra. Olyan pedagógusunk is van, aki normáján felül vállalt órát, amit órabérrendszerrel fizetünk. Hatvan pedagógus dolgozik nálunk, 70 százalékuk ingázik, a jó tanulók zöme igényli az online oktatást.

 

Tabletgép osztás Árapatakon

 

Hit és értékmentés

A 180 lélekszámú árapataki református egyházközség lelkipásztora, Fülöp-Gál László tiszteletes bizakodón mondta, hogy az évszázados gyülekezet maradékai őrzik a hitet hagyományos és kalákás szellemben.

– Székely Imre tevékeny gondnokunkkal és családjával részt veszek minden fontos munkálatban, új tetőt kapott a lelkészi lak udvarán a melléképület, a Bethlen Gábor Alaptól nyert pályázati pénzből tataroztuk a lelkészi lakást, hasonló alapból szándékoznánk ebben az évben felújítani műemlék jellegű templomunk tetőzetét. Élő és remélő lelkületű a gyülekezet, kiemelten tevékeny a nőszövetség. A mintegy húsz gyermek a parókián részesül vallásoktatásban, szerepelnek a sátoros ünnepeken, magyar napokon, presbiterek vasárnapján. Olvasóink nemrég láthatták azt a kis filmet is, amely a székföldi magyarság életét mutatta be.

Örömmel újságolta az árapataki asszonynép, hogy védik és őrzik a keresztszemes varrottas hagyományát, a tojásírás tudományát, s igyekeznek átadni a fiatalabb generációnak is. Volt alkalmunk látni a helyben lakó Dénes Balázs fiatalember és édesapja régiséggyűjteményét (fotó), összeszedtek mindent, ami érték, nemcsak tárgyi, hanem szellemi is (családi szájhagyomány, világháborús események), de megtekintésre érdemesek a Dénes-portán az élő kincsek is: színes fácánok, galambok, papagájok, kanárimadarak, görög teknősök. Dénes Balázs, az árapataki Dénes família egyik ágának tagja készséggel jótékonykodik, szívesen kiszolgálja az öregeket, segít kivenni azok gyógyszereit is.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4439
szavazógép
2021-01-19: Magazin - :

A Delirium Tremens és a rózsaszín elefánt (Sörcsap – a székely sörkalauz)

Sokan és sokszor dicsérték a rózsaszín elefánttal fémjelzett sört, s még annál többet is vadásztam rá, amíg végül tudtam venni egy üveggel belőle. Az általam megkóstolt Delirium Tremensre egy brassói bevásárló körút alkalmával tettem szert, ám most alkalomadtán már Sepsiszentgyörgyön is lehet kapni.
2021-01-19: Gazdakör - Bokor Gábor:

Prioritás lesz a vízgazdálkodás

Adrian Oros mezőgazdasági miniszter ismertette azokat az összegeket, amelyekre a 2021–2022-es átmeneti időszakban számíthatnak a gazdák. Eszerint a két év alatt 6,61 milliárd euró fizethető ki a mezőgazdasági termelőknek, mint fogalmazott, ezek „új pénzek régi intézkedésekre”. Ezt az összeget az ország költségvetéséből származó pénzekkel egészítik ki – fűzte hozzá. Oros nem rejtette véka alá: ha górcső alá veszik a hazai mezőgazdaság helyzetét, az egyik megoldandó probléma „a szubvenciók vadászata”.