Régi-új tervekkel Mikóújfaluban

2021. február 3., szerda, Riport

Községvezetőink évente kettős gondokkal küzdenek: keresik a már megkezdett munkálatok sikeres befejezésének lehetőségeit, ezek mellett újabb terveket, elképzeléseket dédelgetnek, és igyekeznek igazodni az éppen futó pályázati kiírásokhoz, beruházási lehetőségekhez. A község- és faluépítés gondjai mellett manapság általában az ad okot újabb aggodalmakra, ha a leendő kivitelezővel nem sikerül méltányos egyezségre jutni, emiatt hiába készülnek el időben a tervek, hiába áll rendelkezésre a pénzügyi fedezet, akár évekre is megtorpannak a munkálatok. Mikóújfaluban sincs ez másként, a lakosság kényelmét szolgáló közművek kiépítése kihívást jelent a községvezetésnek. Mindezek ellenére új tervekkel, elképzelésekkel lépnek az új esztendőbe: többek között multifunkcionális közösségi teret szeretnének kialakítani.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Kihívás a közművesítés

Több évtizedig látta el ivóvízzel Mikóújfalut az a hálózat, amelyet még a kollektív idejében építettek, s amely a Falupatakának felső szakaszából táplálkozott, de ahogy teltek az évek, sorozatos nehézségek adódtak, nehéz volt a rendszer fenntartása, javítgatása, nem beszélve arról, hogy esős időszakokban zavaros, ihatatlan lett a víz – ecsetelte Demeter Ferenc polgármester. Az elmúlt négy évben az ivóvízzel való ellátás volt a legnagyobb gond. „Nem volt mit tenni, építettünk egy új víztisztítót, új szűrőrendszert, sajnos, az sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, szűrőrendszere gyakran meghibásodott. A jelenlegi vízgyűjtő terület közelében található még egy források által táplált olyan vizesárok, melynek látszólag állandó a hozama, vize pedig esős időben is tisztább. Az említett szűrőházat megjavítottuk, de bebizonyosodott, hogy felszíni tartalékokból képtelenség minőségi vizet szolgáltatni. Ezt a jelenlegi rendszert a szakemberek szerint csak akkor lehetne hosszabb ideig tovább működtetni, ha a Kicsipatak völgyfőjében építenénk egy mesterséges vízgyűjtő és egyben ülepítőmedencét, amely letisztult vízzel látná el a meglévő hálózatot. Egyelőre nincs más lehetőség számunkra, mint önálló ivóvízrendszert építeni a község számára a megye egy részét behálózó mesterterv szerint, melynek menedzselését a sepsiszentgyörgyi közüzemek végzi.” Az első lépések meg is kezdődtek. A vízvezetési munkálatokban jártas és gyakorlott szakemberek csoportja megismerkedett az újfalusi adottságokkal, körvonalazódott egy olyan elképzelés, hogy az Olt Mikóújfalu felőli alluviális térszínére lemélyített, fúrt kutakból látnák el az új rendszert, amely kiterjedne a település peremi részeire is.

– A közművesítés bővítése is várat még magára Újfaluban. Mi a helyzet a szennyvízhálózat dolgában – kérdeztük a polgármestert –, hiszen létezik itt egy működő szennyvíztisztító állomás.

– A főút mentén húzódik egy régebben lerakott szennyvízvezeték, amelyet azóta leaszfaltoztak, mintegy száz kanálisfedő ennek a bizonyítéka. Nyomvonalát kutatjuk, hogy ahhoz lehessen igazítani az egész szennyvízrendszer bővítését. Pályázunk a Patak falurész szennyvízvezetékére a Nemzeti Befektetési Alapnál, nagy munkálat lesz, értéke 1,2 millió lej. A tisztítóállomás megújult, várunk egy csíkszeredai cégre, amely vállalta a létesítmény működésének teljes automatizálását. Adósok vagyunk az egész települést behálózó aszfaltozással, amit hátráltatott az utcahálózat telekkönyveztetése. A tervek elkészültek, ezt most akarjuk benyújtani szintén a Nemzeti Befektetési Alaphoz, és aztán elindulhat a közbeszerzés, hogy legalább jövőben kezdeni lehessen a munkálatokat.

 

Demeter Ferenc polgármester

 

Új esztendő, új elképzelések

– Idén építünk egy műgyepes minifocipályát a jelenlegi sporttelepen – folytatta Demeter, és mutatta a már elkészült látványterveket –, annak közelében pedig egy többfunkciós közösségi teret. Azt szeretnénk, hogy a legzsengébb korú gyerekektől az idősebbekig mindenkinek tudjunk biztosítani ott valamilyen kikapcsolódást. A kicsiknek lesz játszótér, az anyukáknak sétálóhely. A tervezőcsapat kihasználta a hely adottságait, s ki lehet alakítani ott egy mutatós parkot. A kivitelezésre megvannak az anyagiak, de pályázni is szeretnénk. Fő, hogy egy ilyen parkra van helyi igény. A pálya mellett levő épületsor is megújult, ott a székhelye az önkéntes tűzoltócsapatunknak. Ebben az épületben kialakítunk egy ifjúsági klubot is, ahol helyet kapnak a fia­talok, a fúvósok. Hamarosan beindítunk még két pályázatot: a Fejér Ákos nevét viselő iskola új épületének tatarozására, a cseréptető újrafedésére, új osztályok kialakítására, de továbbra sem mond le az önkormányzat a község orvosi rendelőjének teljes felújításáról és átépítéséről. Ezekre a munkálatokra is elkészültek a tervezetek. Szeretnénk felújítani az óvoda épületét, a témát egyelőre egy tervezőcsapat tanulmányozza. Reméljük, hogy erre a tervünkre anyagi hozzájárulást kapunk a magyar kormány által támogatott óvo­daprogram részeként.

A községi tanácsnak vannak erdőrészei, melyeknek faanyagát az üzemterv alapján ki kell termelni. Úgy határoztak, hogy az így keletkezett jövedelemből telekkönyveztetik Száldobos, Kicsi patak és Nagypatak erdei útjait, mert szándékukban áll azokat is felújítani. S mert a farkas nem eszi meg a telet, az újfalusi községvezetés felkészült a hátralevő időszakra: a tavaly uniós pénzlapokból traktort, hóekét és útgyalut sikerült beszerezni, ebben az évben vásárolnának még egy traktorutánfutót, egy kotrógépet és a vízelvezető sáncok kiásására alkalmas kupát. Érthető, hogy sok elképzelésük nagyban függ az ez évi költségvetés mértékétől. Ha lesz pénz, talán megengedhetik maguknak, hogy bekerítsék és bővítsék a községi temetőt, annak közelében létrehozzanak egy parkolót. Javításra szorulna a ravatalozó tetőzete is, és egyik részében egy hűtőrendszerrel ellátott helyiséget is ki akarnak alakítani. Még mindig maradna tennivaló, mert új, tájba illő tetőzetet-arculatot akarnának adni a Bedő-borvízforrásnak, s rendezni szeretnék környékét. A forrásmentésben távolabbi céljuk lenne életre kelteni az egykoron híres és palackozott Hunnia-forrást is.

 

 

Fejér Ákos unokái

A Fejér Ákos nevét viselő mikóújfalusi iskola tanulói nagy érdeklődéssel és kitartással végezték az online oktatás követelte feladataikat, hamar megbarátkoztak a Google Classroom és a Meet programok használatával. Nagy Sándor, százötvenöt iskolás és óvodás igazgató-tanára elmondta, a távoktatásnak voltak műszaki akadályai is. Ilyen volt a felszerelés részleges hiánya, egyre több beérkezett táblagép azonnal javítást igényelt, a Telekomtól rendelt 50 tablet tetemes késéssel érkezett, a tanfelügyelőség részéről küldött eszközök egy része pedig már eleve hibás volt. Az anyagiak egy részét a községi tanács biztosította, amelyből tisztító- és fertőtlenítőszerekre is jutott. Tizenkét laptopból jutott minden osztálynak-osztályfőnöknek. A pedagógusközösségre nem panaszkodott, mind a 18 oktató szakképzett státusban dolgozik. Érezték-érzik továbbra is a községvezetés gondoskodását, az önkormányzat segítségével 14 osztályból 9-ben sikerült kicserélniük a padlót, a többi erre az esztendőre maradt.
 

Az IKÚ az élvonalban

Többször hallatott már magáról a helybeli fiatalok egyesülete, az IKÚ (Ifjúsági Klub Újfaluért). A részletek felől Demeter Norberttől, a kultúra helybeli mindenesétől érdeklődtünk.

A járvány ellenére is élénk és tevékeny az IKÚ – mondta. Az elmúlt esztendő, de főleg az év vége kihívásokkal volt tele. A járvány idején készséggel álltak a község időskorú rászorulói rendelkezésére, s mindent elvégeztek rendszeresen ott, ahol arra szükség volt: tűzifát hasogattak és behordták, kiváltották és hazaszállították az idősek gyógyszereit, bevásároltak és borvizet vittek annak, aki kérte, az ő segítségükkel jutottak el a karácsonyi szeretetcsomagok is a községben élő szépkorúakhoz.

Kihívás volt az advent és a karácsonyi ünnepek virtuális megszervezése. Advent vasárnapjaihoz külön-külön életes tematikát választottak, és a gyertyagyújtásokkal együtt videóra vették azt. Mindig megszólalt egy-egy világi vezető, a plébános és a református lelkipásztor. A verselő iskolásokat otthonukban keresték fel, hogy rögzíthessék szereplésüket. A zenét a helyi fúvószenekari tagokból alakult kvintett szolgáltatta. A filmet testvéröccse, Demeter Tamás vágta-szerkesztette egybe, ez volt a klub virtuális karácsonyi meglepetése. Idén egy helyi stílusú emlékkopját szándékozna elhelyezni a mikóújfalusi tanács Gábor Áron eresztevényi síremlékénél. Nem gond ez Újfaluban, mert itt is él egy olyan mester, akinek kedvenc foglalkozása a fafaragás. Bár itt a kőnek van elsőbbsége, a helybeli Nagy Lóránt mutatós faragott emlékeket készít, az ő keze munkáját dicséri az önkormányzat épülete előtt álló négy emlékkopja is. Közös terve a helybelieknek, hogy ha a vírushelyzet engedi, a fúvószenekarral egy közös magyarországi és budapesti turnét szervezzenek.

 

Simon Gábor plébános

 

Lelki kapaszkodónak harangszó

Mindkét egyházközségnek van egy-egy ipartörténeti értékkel bíró régi harangja. A hívő lelkek elmondták: „ilyen járványos időkben a harangszó gyógyír, imára, megnyugvásra hív, lelki kapaszkodó nekünk, az el-elcsüggedezőknek”. Népesebb az újfalusi katolikus egyházközség – tudtuk meg Simó Gábor plébánostól: ezerkétszáz az itteni hívek száma, száz körül ingadozik a zalánpataki filiáé. Az ingatlanok, a lelki élet otthonai mindig gondoskodnak tennivalóról. Tavaly 25 ezer lej költséggel kerítést építtettek, ebben a helyi önkormányzat jelentős összeggel segített, van még egy rövidebb szomszédos kertszakasz az óvoda felől, amelynek rendezését az iskola vezetősége vállalta fel.

Erre az esztendőre a helybeli református gyülekezet a lelkészi lak telkének bekerítésére igényelt támogatást – tájékoztatott tiszteletes Bálint Csongor helyi lelkipásztor.
A római katolikus templom lélekharangjának felirata is bizonyítja (PÁL PÉTER, MIHALI JÁNOS VET. M. ÜVEGTSÜRBEN EK. ANO 1750), hogy a Mikó Miklós alapította üveggyár már ebben az esztendőben itt működött, a református kistemplom harangján pedig ez a felirat áll: CURAVIT FIERI NICOLAUS MIKO DE BODOK 1768. A Mikók üveggyára a Nagy-patak völgyében épült fel, 1812-ben a gyárat és a munkásokat áttelepítették a mai faluhelyre, amelyet gróf Mikó Imre adományozott. Így lett a neve Mikóújfalu. Csehországból, Németországból, a Felvidékről és a román Ókirályság területéről is hozatott ide szakmunkásokat a gróf, a századforduló előtti esztendőkben megnyíló kőbányákhoz pedig olasz szakmunkások is érkeztek, így vált igazán tarka nemzetiségi mozaikká az itteni közösség, mely gyökereit őrizve ma már magyarként lakja a vidéket.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 356
szavazógép
2021-02-03: Magazin - :

Magyar és román rendező a Berlinale zsűrijében

Hat korábbi Aranymedve-díjas film rendezője, köztük Enyedi Ildikó és Adi­na Pintilie (Ne érints meg!) vesz részt az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijének munkájában – olvasható a rendezvény portálján.
2021-02-03: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Az ügyfelek bizalma (Magánvállakozás)

Sepsiszentgyörgyön az Olt utca egyik kis üzletébe belépve egy mindig képernyő előtt ülő férfi fogad. Ő Szabó István, a Gi Computers vezetője, aki több mint húsz éve forgalmaz számítógépeket, alkatrészeket és kiegészítőket. A személyes motivációkon, a vállalkozás által bejárt úton túl a helyi piac sajátosságairól is kérdeztük a szakembert.