Véglegesítették az agrárköltségvetést

2021. március 9., kedd, Gazdakör

A költségvetési törvény elfogadásával véglegessé vált a mezőgazdaságra szánt keret is, a kormány szerint reális alapokra helyezték a büdzsét. Tavalyhoz képest nőtt a pénzkeret, 2020-ban 47,5 milliárd lejből, idén 64,3 milliárd lejből gazdálkodhat az agrárminisztérium. A növekedés az uniós újjáépítési és felzárkóztatási alapból lehívható összegnek köszönhető – az ország maga dönthet arról, hogy mire költi ezt a pénzt. Az agrártárca költségvetése a tervezett programok révén kielégíti a gazdák igényeit, másrészt az agráradminisztráció költségeit is biztosítja – mondotta érdeklődésünkre Könczei Csaba parlamenti képviselő, a képviselőház mezőgazdasági bizottságának tagja.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

A költségvetési vita során a leghevesebb szóváltás a tavaly tavaszi szárazság okozta károk megtérítése kapcsán robbant ki, a szociáldemokraták kérték, hogy módosítsák a költségvetést, különítsenek el erre is egymilliárd lejt. A szenátus és a képviselőház mezőgazdasági bizottságainak együttes ülésén 24 igen, 24 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasították a javaslatot. Tudni kell, hogy ilyen esetben a tartózkodás egyenértékű a nem szavazattal – számolt be Könczei.

Ő maga nemmel szavazott, több szempont alapján is. Elsősorban sokat nyomott a latban, hogy a háromszéki gazdák esetében nem releváns ez a kártérítés. Másrészt a kormánykoalíciós partnerek egyezsége szerint a módosító javaslatokat el kellett utasítani azért, hogy az ország költségvetése mielőbb alkalmazható legyen. Ha elfogadják a szociáldemokraták szárazságkárokra vonatkozó módosító javaslatát, az egész költségvetést újra kellett volna tárgyalni, ami hosszas procedúrát feltételez. Végül pedig az agrárminiszter ígéretet tett, hogy más forrásokból lesz pénz a kártérítésekre – magyarázta a képviselő.
 

Kedvező a stratégia

Könczei beszámolója szerint a mezőgazdasági minisztérium középtávú stratégiájában több olyan célkitűzés szerepel, melyek a háromszéki gazdákat is érintik. Szó van többek között az uniós alapok lehívásának ösztönzéséről a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok esetében is, a mezőgazdaság pénzügyi és fiskális fenntartásáról, a vidékfejlesztési folyamat felgyorsításáról. Tervezik az agráradminisztráció reformját, a hegyvidéki övezet fejlesztését és védelmét. Ösztönöznék a piacorientált gazdaszövetkezési formák létrejöttét. Folytatnák a meglévő öntözőrendszerek korszerűsítését, újak létesítését. Támogatást kapnának az elismert gazdacsoportok, továbbra is támogatnák a mezőgazdaságban elhasznált gázolaj luxusadójának megtérítését, fizetnék a területalapú és az átmeneti támogatásokat. Ugyanakkor hangsúlyt fektetnek a mezőgazdaságban az adócsalás visszaszorítására.

Az ágazati politikák keretében külön programot szánnak az öntözési infrastruktúra felújítására és bővítésére. Továbbra is lépéseket tesznek a bio- és hagyományos termékek előállításának ösztönzésére, támogatják a mezőgazdasági és vidékfejlesztési kutatást. A báznai és mangalica sertésfajták esetében is lesz fejlesztési program.
 

Esedékes támogatások

Könczei Csaba beszámolt a Közösségi Agrár Politika keretében folyósított közvetlen kifizetésekről is.

Az egységes területalapú támogatás (a SAPS) megmarad. Ugyanígy az országos átmeneti támogatások a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatban is folytatódnak. A klímát és környezetet óvó mezőgazdasági gyakorlat – az úgynevezett zöldítés – támogatása is megmarad. Szintén folytatódik a visszaosztott támogatási rendszer, a szubvenciót legtöbb harminc hektár felületig folyósítják. Az intézkedés célja a mezőgazdasági területek összevonása, öt hektárnál nagyobb területet megdolgozó farmok létesítése.

A fiatal gazdák – 40. életévüket be nem töltöttek – a területlapú támogatások keretében külön kifizetést kapnak. A termeléshez kötött támogatások a növénytermesztési szektorban többek között a gabonák, olajos magvak, burgonya, száraz takarmányok, cukorrépa esetében igényelhetők. Az állattenyésztők a juh-, kecske-, szarvasmarha- és növendékhús, valamint a tej és tejtermékek után kaphatnak termeléshez kötött támogatást. A kistermelők legtöbb 1250 euró értékben kaphatnak támogatást a saját vagy bérelt területek után – ha nem csökkentik megművelt területeik nagyságát 2015-höz képest.

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 1806
szavazógép
2021-03-09: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Meglepő fordulatok Rétyen

Hosszabb idő távlatából lehet igazán megtapasztalni, milyen utat tettek meg a Feketeügy menti községhez tartozó falvak és Komolló településrész a rohanó időben. Közelebb kell férni a településtörténethez, esetünkben Réty nyugalmazott családorvosa, dr. Nagy Lajos monográfiájához. „Figyeltem, hogy melyek azok a múltban gyökerező hagyományok, szokások és megtartóerők, amelyeknek köszönhetően a rétyiek – a székelység részeként – századokon át mostoha körülmények között is megmaradtak magyarnak” – írta a szerző. Tizenöt esztendő pergett le Nagy Lajos könyvének megjelenésétől, egy-egy riport, akárcsak a soron következő, pillanatfelvétel a helyi változásokról.
2021-03-09: Gazdakör - Incze Péter:

Változnak a trágyatárolási szabályozások

Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter néhány napja hasznos információkat közölt az állattenyésztők és azon gazdák számára, akik pályázni szeretnének a kétéves átmeneti időszakban. A miniszter bejelentése szerint hamarosan kész lesz a jó mezőgazdasági gyakorlatok frissített leírása, amely a természetes és a műtrágyával való helyes bánásmódot szabályozza miniszteri rendelettel. Tánczos Barna reméli, hogy az új előírásrendszer jobban kedvez majd a gazdáknak, mint a korábbi szabályozás. Tánczos várja, hogy a rendelkezést a mezőgazdasági miniszter is kedvezően véleményezze és aláírja.