Elhalálozás

2021. április 8., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a zágoni, majd
sepsiszentgyörgyi
id. DEÁK BÉLA
gépkocsivezető
életének 84. évében hosszas betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2021. április 10-én, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a zágoni ravatalozóháztól a katolikus temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, nem feledünk.
Búcsúznak családtagjai
4321263
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon és jó szomszéd, a csíkbánkfalvi születésű
sepsiszentgyörgyi
BALLA ANDRÁS
szíve életének 80., házasságának 57. évében 2021. április 7-én megszűnt dobogni.
Temetése április 9-én,
pénteken 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi vártemplomi temetőben katolikus
szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírnál.
Búcsúzzunk egy szál virággal.
Emléke legyen áldott.
A gyászoló család
4321271
Mélyen megrendülve,
fájdalmas szívvel és lélekkel, de Isten bölcs rendelését
elfogadva, benne
megnyugodva tudatjuk, hogy
KÖMIVES ISTVÁN,
az uzoni református
egyházközség presbitere és a művelődési élet lelkes
fellendítője, szervezője
életének 57. évében Isten hitével megáldva hirtelen elhunyt.
Földi porait 2021. április 8-án, csütörtökön 16 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni református temetőben.
Emlékét hálás szeretettel őrizzük.
Özvegye, fia, leánya
és a gyászoló szerettei
4321273
Részvét
A Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki és vigasztalódást kíván
Veres Györgynek édesapja, VERES GYULA elhunyta alkalmából. Nyugodjék békében!
4592/b
A sepsiszentgyörgyi Ady Endre Gimnázium és a Napsugár Napközi Otthon és Bölcsőde munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki Virág Klára óvónőnek férje, VIRÁG
 ISTVÁN elhunyta ­alkalmából.
4321272
Megrendülten értesültünk egykori osztályfőnökünk és tanárunk, FÁM ERIKA haláláról. Személyiségét, tanítását, biztató szavait szívünkben őrizzük. Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
A Székely Mikó Kollégium 2006-ban végzett XII. D
osztálya és Szonda Kinga társ-osztályfőnök
1116442
Az uzoni óvoda Méhecske csoportjának szülői közössége őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki Kőmíves Mária óvónőnek szeretett férje elvesztése miatt érzett fájdalmában.
1116441
Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak
vitéz SZABÓ LAJOS
elhunyta alkalmából.
Zajzon Ilona
4321276
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. HORVÁTH LÁSZLÓ ­temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4321267
Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, az uzoni
BUKUR ELENA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1116440
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az árkosi születésű BODOR ANNA MÁRIA, Csöpi (szül. RÉTYI) temetésén részt vettek, segítő kezet nyújtottak, sírjára virágot helyeztek és a nehéz órákban részvétükkel támogattak.
A gyászoló család
4321266
Megemlékezés
Nem vársz már minket ragyogó szemeddel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, szereteted örök, emléked áldott, számunkra élni fogsz és ragyogsz, mint a csillagok! SZŐCS ABÁRA emlékezünk örök szeretettel halálának első évfordulóján.
Szerető családja
4321275
Te a jóságodat két marokkal szórtad, / Önzetlenül adtál jónak és rossznak. / Mindig egy célod volt, a családért élni, / Ezt a halál tudta csak széttépni. / Oly szomorú nélküled élni, / Téged mindenütt hiába keresni. / Téged várni, ki nem jön többé, / Szeretni fogunk mindörökké. Fájó szívvel emlékezünk a kovásznai születésű sepsikőröspataki
KISS MAGDOLNÁRA ­halálának negyedik év­fordulóján.
Szerettei
4321254
Fájó szívvel emlékezünk az ojtozi születésű sepsiszentgyörgyi (szépmezői)
HAJDÁR HAJNALRA
(szül. BOKOR) halálának harmadik évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4321255

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 633
szavazógép
2021-04-07: Közélet - Fekete Réka:

Szaporodnak a súlyos esetek a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban is

A koronavírus járvány több mint egy éve alatt országos szinten soha nem szorult annyi fertőzött beteg lélegeztetőgépre, mint napjainkban, ez alól Háromszék legnagyobb kórháza sem kivétel, jelenleg négyen vannak intubálva a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív osztályán. Az intézmény szerdai közleménye szerint hetvenöt új koronavírussal fertőzött beteget és tizenhárom gyanús esetet látnak el, mindkét csoportban van egy-egy kilenc év alatti gyermek is.
2021-04-08: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Színház
ÁPRILISBAN ONLINE NÉZHETŐ A MŰSOR. Mivel a jelenlegi járványhelyzet nem ad lehetőséget a közönséggel való élő találkozásra, újra a virtuális térbe költözik a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Április folyamán minden pénteken és szombaton egy újabb rész látható a Műsor című, színészeket bemutató beszélgetőműsorból, amelyet 17 órától kezdődően egy napon át tesznek elérhetővé a színház Facebook-oldalán.