Elhalálozás

2021. április 23., péntek, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a zabolai születésű kilyéni
FEJÉR JÓZSEF
életének 82., házasságának 55. évében elhunyt.
Temetése 2021. április
24-én, szombaton 13 órakor lesz a kilyéni református
temetőben.
Részvétfogadás a
ravatalozóháznál pénteken 17–19 óráig és a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4601/b
Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a hidvégi
SZABÓ DÉNES
életének 82. évében rövid betegség után 2021. április 21-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2021. április 23-án, pénteken 14 órakor lesz a hidvégi régi református
temetőben.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
Búcsúznak szerettei
4321478
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KALA ROZÁLIA
életének 105. évében 2021. április 22-én elhunyt.
Felejthetetlen halottunk temetése április 24-én, szombaton 13 órakor lesz a római katolikus egyház szertartása szerint a sepsiszentgyörgyi római katolikus temetőben.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
1116482
Megrendülve tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, édesapa, testvér, élettárs, nagybácsi, keresztapa, jó barát,
D. LŐRINCZ JÓZSEF
2021. április 22-én váratlanul elhunyt.
Temetése 2021. április 25-én, vasárnap, 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös
 temetőben.
Részvétfogadás temetés előtt egy órával a temető
ravatalozójában.
Búcsúznak szerettei
du.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagytata, jó rokon, igaz barát,
id. GÖDRI MÁRTON
MARCIKA
életének 85. évében rövid szenvedés után hirtelen
elhunyt.
Temetése 2021. április 27-én, kedden 13 órakor lesz a
sepsiszentgyörgyi közös
temetőben.
A gyászoló család
1116483
A kommandói születésű
sepsiszentgyörgyi
KIS KOVÁCS SAROLTA
szíve életének 70. évében megszűnt dobogni.
Hamvai temetéséről szűk családi körben utólag
rendelkezünk.
A gyászoló család
4321488
Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, nem feledünk.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, testvér, keresztmama, jó rokon, barát és szomszéd, a gyimesközéploki születésű sepsiszentgyörgyi
BERDE MÁRIA
(szül. BERSZÁN),
a volt IAME tekercselő­részlegének dolgozója
életének 72., házasságának 49. évében rövid, de súlyos betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Temetése 2021. április 24-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozójából unitárius szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4321468
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagytata, a zaláni születésű sepsiszentgyörgyi
NAGY LÁSZLÓ
életének 73., házasságának 45. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetése 2021. április 23-án, pénteken 14 órakor lesz a zaláni temetőben.
A jelenlegi helyzetre való tekintettel a részvétfogadás elmarad.
A gyászoló család
4321477
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, vő és jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi
özv. PATAKI KÁROLY
életének 87. évében rövid
betegeskedés után elhunyt.
Temetése 2021. április 24-én 15 órakor lesz a közös temető ravatalozójából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4321484
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, rokon, szomszéd és jó barát, a barátosi születésű sepsiszentgyörgyi
HATHÁZI ROZÁLIA
(szül. SZAKÁCS)
szerető szíve életének 80. évében hosszú szenvedés után megszűnt dobogni.
Temetésére 2021. április 26-án 15 órakor kerül sor
az új szemerjai református temetőben.
A járványhelyzet miatt a részvétfogadás elmarad.
Aki szeretné, egy szál virággal áldozhat az emlékének.
A gyászoló család
1116484

Részvét
Megrendült szívvel
értesültünk kollégánk,
FEKETE MÁRTON ZSOLT
elhunytáról. Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Isten nyugtassa békében, emléke legyen áldott.
A Paccor Románia Kft.
munkaközössége
330
Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki barátunknak, Tartán Lászlónak és családjának TARTÁN JUDIT elvesztése miatt. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott.
Az Ambient Kft.
vezetősége és közössége
173515

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a sepsikőröspataki
id. SÁNTA LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és a nehéz
percekben mellettünk voltak.
A gyászoló család
4321473

Megemlékezés
Fájó szívvel és soha elé nem múló szeretettel emlékezünk a zágoni születésű DIMA SÁNDORNÉ SINKA ERZSÉBETRE (Cicikére) halálának első évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4321489
Fájó szívvel emlékezünk a rétyi özv. CSŐSZ ISTVÁNNÉ VARGA MARGITRA halálának hatodik hetében. Szívünkben mindig élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4321494
Csendben állok, emlékezem, nem halt ő meg, még mindig él nekem, messze ment, ahol el nem érhetem. Élete úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléke szívünkben örökre megmarad. Szomorú szívvel emlékezem a kovásznai EGYED FERENCRE, aki hat hónapja távozott el.
Gyászoló testvére
20560
Április 24-én egy éve, hogy szerettünk, néhai UGRON ÉVA távozott közülünk a földi létből. Szeretettel emlékezünk rád. Emlékeinkben és szívünkben mindig élsz.
Családtagjaid
és közeli barátaid
1116481
Egy októberi reggelen életed véget ért, / bánatot hagyva ránk, örökre elmentél. / Voltak még terveid, nem készültél menni, / családod körében akartál még élni. / Hívott az úr, el kellett indulni, / időt nem hagyott rá, hogy el tudjál búcsúzni. / Sírva gondolunk mindennap mosolygó arcodra, / életkedvet adó biztatásaidra. / Legyél boldog ott, ahová értél, / mert te nem haltál meg, csak pihenni mentél. / Nehéz az életet élni nélküled / és ne fogni mindig a te kicsi kezed. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / szívünkből szeretünk s nem felejtünk téged. Örök hiányát érezve és szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a hat hónapja elhunyt sepsiszentgyörgyi SZÉKELY KLÁRÁRA. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos gyermekei,
Attila és Marika családjukkal és a hozzátartozói
4321430
Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, / Rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem. / Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent, / Hol uralkodik a hit, békesség és szeretet. / Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, / Mi örökké szeretünk és nem feledünk téged. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentkirályi
id. DUMITRU JÁNOSRA
halálának első évfordulóján.
Nyugodjon békében,
emléke legyen áldott.
Szerettei
4321426
Szomorú szívvel emlékezünk dr. ANGHI JÓZSEFNÉ
CSISZÁR ANNA LUJZA
főgyógyszerészre halálának első évfordulóján.
Az 1963-ban végzett mikós véndiákok nevében Rozinka Zsuzsanna
4321442
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért úgy küzdöttél. A jó Isten áldja drága jó szíved, angyalok simogassák dolgos két kezed. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
SZAKÁCS GYÖRGYRE halálának hatodik hónapjában.
Szerettei
4321452
Te a jóságodat két marokkal szórtad, / Önzetlenül adtál jónak és rossznak. / Mindig egy célod volt, a családért élni, / Ezt a halál tudta csak széttépni. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk DUKA ÁGNESRE (Ácika nénire) halálának 6. és férjére, DUKA PÁLRA halálának második évfordulóján. Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, nem feledünk!
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4321460
Hat hete már, hogy minket örökre itt hagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, mindig fájó emlék marad. Szomorú szívvel emlékezünk a szentiváni születésű
BENKŐ GIZELLÁRA (szül. MAKSAI) halálának hatodik hetében. Emléke legyen áldott, nyugalma békés.
Idős szülei, fia, leánya, veje, menye, három testvére és családjuk, két unokája
4321453
Jóságát, szeretetét szívünkben őrizve emlékezünk a szentivánlaborfalvi
NAGY GÉZÁNÉ VERES
ROZÁLIÁRA halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4321476
Kegyelettel emlékezünk a gondos édesanyára, szerető nagymamára, dédmamára, a bölöni özv. SIKÓ ENDRÉNÉ BÍRÓ BORBÁLÁRA halálának második évfordulóján. Bár életében sok megpróbáltatás, veszteség érte, mégis megmaradt derűs, családját összetartó, szerethető lénynek. Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy köztünk élt. Felejthetetlen, kedves emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei
4321481

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 684
szavazógép
2021-04-23: Kultúra - :

Egy képzeletgazdag alkotó távozására

Modernkori magyar képzőművészetünk kiváló grafikus-illusztrátora, a lírai könyedség konok, sok esetben könyörtelen valóságábrázoló művésze, Gyulai Líviusz távozott köreinkből. A lezárt, értékteremtésben bővelkedő életmű generációk képi látásmódját határozta meg.
2021-04-23: Sport - :

Majdnem döntős a Sepsi-SIC (Női kosárlabda, Nemzeti Liga)

Felemásra sikeredett a háromszéki csapatok szereplése a női kosárlabda Nemzeti Liga rájátszásának tegnapi játéknapján, miután a Kézdivásárhelyi SE akadozó játékkal 79–70-re kapott ki a Bukaresti Rapidtól, a megyeszékhelyi Sepsi-SIC viszont magabiztos játékkal, egy újabb bajnoki címre hajtó csapathoz méltóan 96–31 arányú, fölényes diadalt aratott a Brassói Olimpia ellen.