Gyarapodó Angyalos

2021. május 11., kedd, Faluvilág

A világjárvány nem tud mindent megakadályozni. Zöldül a határ, népesek a zöldségeskertek, a barom és a juh kint van a legelőn. Május Pünkösd hava. Aggódva várta a háziasszony Szent Gizella napját, földbe került alapélelmiszerük, a paszuly, tartani kell a fagyos szentektől, még inkább Orbántól (máj. 25). Mozgalmas a közélet, lesz új kultúrháza a falunak, folytatni fogják a közművesítést, javítani akarják a templomot körülölelő várfalat.

  • Angyaloson is beköszöntött a tavasz. Albert Levente felvétele
    Angyaloson is beköszöntött a tavasz. Albert Levente felvétele

Bartha Levente községi képviselőt és református egyházgondnokot a mindennapok történései felől kérdeztük.
– Az eltelt időszakban sikerült lebontani az egyházközség tulajdonában lévő kultúrotthon idő viselte épületét. Elvégeztük a ravatalozó körüli terület parkosítását és zöldövezet kialakítását, ahova termőföldet hozattunk és bevetettük fűmaggal, ugyancsak itt elkészült egy eléggé tágas parkolóhely is. Szombaton az egyházközség kezdeményezésére egész napig tartó tavaszi nagytakarítást rendeztünk a falu területén. Sorra került a falu feletti két történelmi fenyves takarítása is. Öröm volt látni, hogy ha közügyekről, közmunkáról van szó, az angyalosiak – fiatalok és idősebbek is –, folytatva a régi jó hagyományokat, szép számban megjelentek, s a helyiek mellett még a városból is jöttek Angyalos-barátok, akikkel együtt derekasan közmunkáztunk, a jelenlevők száma elérte a százat. A szemét konténerekkel való elhordásában a gidófalvi polgármesteri hivatal segített. Gondjaink között van évente, mint szombaton is, a temető takarítása, sajnos, növi fel a területet az akác, fokozatosan irtani szoktuk.

– Milyen halaszthatatlan idei munkálatokra lehet számítani?
– Folytatni kellene a faluban a szennyvízcsatorna építését, ami újabb anyagiakat igényel. A tervezet szerint két szivattyúállomást kell megépíteni a központban és a sportpálya övezetében, ami segíteni fogja, hogy a szenny­víz átjuthasson a gidófalvi községi ülepítőhöz. Ígéret hangzott el a megyei tanács részéről, hogy idén sor kerül a falu és a nagy műút közötti leromlott aszfaltozott útszakasz teljes felújítására, ugyanis ez megyei rangú út. Hétfőn az említett út menti fákat megnyesték, a bokrokat kivágták, és a sáncban heverő temérdek ágat a megyei útügy elhordatta és leadta a szemétgazdálkodási vállalatnak. Angyalos belterületén sok gondot okoz esők alkalmával a temető felől bejutó hordalék, amely elönti a központi területet – folytatta a Bartha Levente. – A községvezetéstől kértük egy 100 méter hosszúságú fedett vízlefolyó s két áteresz kialakítását, aminek kivitelezésére ígéretet kaptunk. Hasonló módon kértük néhány mellékutca (Brassai, Külső és Belső utca) burkolatának kavicsozását.

Tusa Róbert református lelkipásztortól, a 491 lelket számláló gyülekezet lelkipásztorától a leendő új kultúrotthon helyzete felől érdeklődtünk, aki elmondta, hogy a leromlott épület lebontásához a helybeli ifj. Váncsa Jenő gépi erőt biztosított, az épület többi alsóbb részét a hívek közmunkával takarították el.

– Sajnos, anyagából semmit sem lehet felhasználni. A maradékok elszállításánál is említett ifj. Váncsa Jenő segített. Az eltakarított területet át kell adnunk a felülépítési jogot gyakorló gidófalvi községi önkormányzatnak, a munkálat majdani finanszírozójának. Ugyancsak a községvezetés készítteti azt az előtanulmányt, amely szükséges pályázatuk benyújtásához. Híveim ragaszkodtak a régi református kultúrházhoz, és gyakran emlegetik, hogy régi színpadi függönye lehet, hogy a Székely Nemzeti Múzeumba jutott, hogy mi módon, arról nincs tudomásuk.

Hívei kérésére Tusa tiszteletes a függöny hollétéről érdeklődött, mi pedig megtudtuk, hogy a szóban forgó történelmi függöny valóban a múzeum biztos megőrzésében van. Tervezője és készítője az angyalosi származású képzőművész és grafikus, Bene József (1903–1986), aki a függönyön a Szent Anna-tó legendáját örökítette meg.

Az aranyos hintó elé befogott lányok arcmását helybeli asszonyokról és lányokról mintázta, a néhai tanítónő, Incze Manóné egy riportutunk alkalmával az arcmásukat adó személyek nevét is fel tudta sorolni. Befejezésül a lelkipásztor elmondta, hogy munkás év elé néz az angyalosi egyházközség, ugyanis még erre az évre tervezték a templomukat körülvevő várfal teljes tatarozását és cseréppel való lefedését is.

Kanyó Istvánnal, az angyalosi állattartó gazdák egyesületi elnökével virtuális legelőnézőre indultunk.
– Alaposan megcsappant a tehéntartó személyek száma nálunk – mondta. – Az összegyűlt tejet Csulak József csarnokos a Roby nevet viselő étfalvi feldolgozó üzembe szállítja.

– Kié a legelő? – kérdeztük.
– Az ugyan több magánbirtokos tulajdonában van a Pázsint nevű helyen, akik bérbe adták az egyesületnek, így mi fizetjük a bért. Esedékes lenne a legelő takarítása, amire pénzre volna szükség, s csak azután dőlne el, hogy mikor kerülhet sor annak műtrágyával való feljavítására. Jószágainkat villanypásztor őrzi, és beosztás alapján, sorban egy-egy állatgazda hajtja fel azokat reggel a legelőre, estefelé pedig hazaengedjük.

Angyalosnak jelentős juhállománya van, s a juhtartó gazdák idén Zátyi Zsoltra bízták a gondok intézését, bácsválasztásra pedig azért nem került sor, mert a bács az idén immár harmadik éve is vállalta az ezzel járó feladatokat. Legelőterületük a Kövecsessor, Hernyóalj, Ciba nevű részen terül el.

Nagy Barna mezőgazdász és magánvállalkozó saját és bérelt földterületen dolgozik Angyaloson.

– Milyen az angyalosi határ? – kérdeztük.
– Jelenleg még nincs gond – nyilatkozta. – Fontos, hogy majdnem minden – pityóka, répa, kukorica – a földben van. Kissé megkéstünk a korábbi kedvezőtlen időjárás matt, jelenleg még egy-két gazda dolgozik a határban. Sikert a mezőművelőnek, akik már csak a megfelelő időjárásra és hozzá Isten áldására várnak.

Hozzászólások
Szavazás
Készül-e ön nyaralni idén?eredmények
szavazatok száma 718
szavazógép
2021-05-11: Magazin - :

Ír stílusú cseh stout (Sörcsap – a székely sörkalauz)

Egy újabb remek cseh habos nedű, amely levetkőzve egykori nagyüzemiségét és mostanság a kézművesség köntösében öltözve hódít a sörkedvelők körében. Úgy gondolom, hogy ez nem is annyira nehéz feladat, hiszen ami jó, az jó.
2021-05-11: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Emlékkopja a kopjafaállítónak

Néhai Damó Gyula (1931–2019) kisborosnyói igazgató-tanító mint kiváló pedagógus, eseményszervező, az egykori, felette hasznos Pro Natura mozgalom résztvevője, szervezője is megérdemelne egy faragott kopját, kiemelten pedig a helybeli történelmi emlékpark alapítójaként is. Egy, a személyére emlékeztető emlékkopját állíttatott a múlt hét szombatján az említett parkban az Erdélyi Vitézi Rend, amelynek v. Damó Gyula tanító is tagja volt.