Emlékkopja a kopjafaállítónak

2021. május 11., kedd, Faluvilág

Néhai Damó Gyula (1931–2019) kisborosnyói igazgató-tanító mint kiváló pedagógus, eseményszervező, az egykori, felette hasznos Pro Natura mozgalom résztvevője, szervezője is megérdemelne egy faragott kopját, kiemelten pedig a helybeli történelmi emlékpark alapítójaként is. Egy, a személyére emlékeztető emlékkopját állíttatott a múlt hét szombatján az említett parkban az Erdélyi Vitézi Rend, amelynek v. Damó Gyula tanító is tagja volt.

  • Kopjafa-leleplezők: Damó Irma és Ferencz Botond.  Dobolyi László felvétele
    Kopjafa-leleplezők: Damó Irma és Ferencz Botond. Dobolyi László felvétele

Az emlékállítókat, emlékezőket és Damó Gyula családját Székely Róbert helyi református lelkipásztor köszöntötte, kiemelte az emlékpark megálmodójának meghatározó személyiségét, aki nemcsak számos emberöltő népnevelője, hanem a helyi egyházközség tevékeny tagja is volt, s aki értékeiben és üzenetében gazdag emlékparkot hagyott ránk és szeretett falujára. „Az ideérkezőket mindig személyesen fogadta, két éve történt sajnálatos halála után most mi, az összegyűltek tisztelettel emlékezünk személyére, aki a költő Vörösmarty szavaival élve hű volt nemzetéhez, hazájához, szülőhelyéhez, Kisborosnyóhoz – emelte ki a lelkész. – Most már a mi feladatunk, hogy vigyázzunk erre a helyre, erre az örökségre, amit szeretnénk majd tovább is adni az utánunk jövőknek.”

A kissé metsző tavaszi szélben tartotta emlékkopja-avató beszédét v. dr. Székely Zsolt, az Erdélyi Vitézi Rend törzskapitánya. Beszédét egy Deák Ferenc-idézettel kezdte: „Csak az vész el, amiről a nemzet végleg lemondott.” „Vitéz Damó Gyula (…) ebben a csodálatos környezetben látta meg a napvilágot, itt cseperedett fel és itt szívta magába először az édes anyaföld fenséges illatát. Itt sajátította el nemzetünk legnagyobb kincsét, édes anyanyelvünket. Az elemi osztályok után a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban formálódott, és a legszebb, legnemesebb pályát választotta: nemzete, szülőfaluja néptanítója lett” – idézzük dr. Székely Zsolt szavait. „Az a nemzedék, amelyet ő képviselt, már sajnos meggyérült, pedig nagyon hiányzik. Nagy szükség lenne napjainkban is azokra a néptanítókra, akik mindenre megtanították a nebulókat, a hegedű húrjaival és a csemetét oltó bicskával is megismertették a székely-magyar gyerekeket. Ezek a fogalmak egy sajátos eszmeiséget képviselnek, amit Damó tanító bácsi képviselt, már a múlté. A mai cseperedők-serdülők nem barátai az olvasásnak, kevésbé tudják értékelni édes anyanyelvünket, s azt, hogy mit jelent a nemzeti öntudat, az édes anyaföld. A rendszerváltás előtt, az akkori körülmények közt, Damó tanító bácsi oktatói, nevelői munkáján kívül Pro Natura-táborokat szervezett, megtanította diákjait a természet szeretetére, megismertette velük Székelyföld és egész Erdély szépségeit, de ezen túlmenően még az emlékezetes gólyaszámlálás élvonalába is beletartozott. V. Damó Gyula a mai napon méltó helyet kap Kisborosnyó nagy szülötteinek sorában (…).

A rendszerváltás utáni években, nyugdíjazása után létrehozta ezt a csodálatos emlékparkot, amely egyedi a Kárpát-medencében, és amely egy nyitott történelemkönyv, nemzetünk méltó tükre. Fáradthatatlan kitartással gyűjtötte össze a nemzet hőseinek, történelmünk nagyjainak emlékeit, és hirdette azok ránk hagyott üzenetét.”

Helyszűke miatt mi még pontosan felsorolni sem tudjuk azt a sok látnivalót, amit a Háromszéki Panteon nyújt. Millenniumi hársak alatt látható a helyi hősök turulmadaras emlékműve (2002), előtte az erdélyi fejedelmek faragott kopjái. Lokálpatrióta Kör alakult (2003), hogy annak égisze alatt dolgozhasson együtt annak elnöke, Damó Gyula azokkal, akik nemes munkájában önzetlenül segítették. Kevés az olyan háromszéki faragómester, aki nemet tudott volna mondani, amikor Damó Gyula felkérte egy-egy kopja megfaragására. A faragott jelek, emlékkövek, emléktáblák, élő emlékfák – nem túlzás – csokorba kötik nemzetünk tetteit, múltját és jelenét, vesztett csatáit és jeles személyiségeit, maga a park pedig turisztikai-idegenforgalmi látnivaló, helye lehet iskolásaink szemléletes történelemóráinak. „Gyula tanító bácsi” személyes ajándéka volt még az emlékpark bejárati székely kapuja is. Az emlékkopját faragója, Ferencz Botond és Damó Irma tanítónő, Damó Gyula felesége leplezte le, a kopjának való tölgyfa adományozójának, v. Kanyó Albertnek, v. Ferencz Botondnak, valamint a munkálatoknál tevékenykedőknek pedig dr. Székely Zsolt mondott köszönetet. A vitézi rend, a család és a jelenlevők elhelyezték a kegyelet virágait. Damó Gyula unokája, Buzsi Máté Juhász Gyula Sors című versét mondta el, Damó Irma pedig megelőlegezett köszönetét fejezte ki a helybeli egyházközség lelkipásztorának, Székely Róbertnek és Bartha Árpád gondoknak, akik vállalták az emlékpark további gondozását.

Hozzászólások
Szavazás
Készül-e ön nyaralni idén?eredmények
szavazatok száma 718
szavazógép
2021-05-11: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Gyarapodó Angyalos

A világjárvány nem tud mindent megakadályozni. Zöldül a határ, népesek a zöldségeskertek, a barom és a juh kint van a legelőn. Május Pünkösd hava. Aggódva várta a háziasszony Szent Gizella napját, földbe került alapélelmiszerük, a paszuly, tartani kell a fagyos szentektől, még inkább Orbántól (máj. 25). Mozgalmas a közélet, lesz új kultúrháza a falunak, folytatni fogják a közművesítést, javítani akarják a templomot körülölelő várfalat.
2021-05-11: Gazdakör - :

Jó hír a méhészeknek

A méhészek számára kedvező fejleményekről tudósított a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, melynek honlapján – szekelygazda.ro – számos új információ jelenik meg. Az alábbiakban a méhészeket érdeklő tájékoztatást közöljük.