Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Nagyvárad nyugalma

2008. november 5., szerda, Nemzet-nemzetiség

Ady-szobor Nagyváradon — mögötte az emlékmúzeum

A határ közvetlen közelében fekvő Bihar megyei székváros, Nagyvárad felől is gyanús szelek kezdtek fújni keletre és nyugatra. Pedig Váradot úgy ismertük, mint a viszonylagos etnikai nyugalom szigetét, ahol nem történhetnek meg a marosvásárhelyi, kolozsvári, szatmárnémeti incidensekhez hasonló szembenállások a magyar és a román közösségek között, s olyan szélsőséges nacionalista uszítás sem folyik, mint például Aradon és Temesvárott rövid ideig.

Ám úgy látszik, hogy ami késik, nem múlik, s a mesterségesen román többségűvé tett Pece-parti Párizsból, Ady Endre városából is nyugtalanító hírek kaptak szárnyra. Előzmények voltak már, hiszen elég, ha visszagondolunk arra, milyen kemény harcot kellett vívnia a nagyváradi római katolikus püspökségnek, hogy elkobzott tulajdonának egy részét (!!!) visszaszerezhesse, s egyáltalán beköltözhessen a barokk püspöki palotába, melyet az ötvenes években az első görög menekültek hurboltak szét, tetemes károkat okozva, majd minden jogalap nélkül a Körös-vidéki Múzeum rendezkedett be itt, s munkatársai igyekeztek eltüntetni mindent, ami Nagyvárad és Biharország magyar múltjára emlékeztetett. Pedig ez a magyar és zsidó múlt oly nyilvánvaló volt, hogy a város egészen a Ceauşescu-éráig megőrizte magyar többségét, s — szemszúrásból! — a határ menti nagyvárosok közül itt volt az utolsó kommunista magyar polgármester.

Az előzmények számbavételét folytathatjuk a református püspökséget sújtó gáncsoskodással, melynek évekig kellett küzdenie egykori székháza (szakszervezeti intézménnyé átminősített épület) visszaszerzéséért, hogy ott végre berendezhessék a partiumi magyarság keresztény egyetemét. De a gáncsoskodások azért tovább tartottak a főiskola állami hitelesítésének késleltetésétől a református egyház által újraalakított líceum vegzálásáig, sportpályájának elkobzásáig. E sportpályát a városi tanács egyszerűen odaajándékozta az ortodox egyháznak, s immáron évek óta tart a huzalkodás, a pereskedés a tulajdonjogért. De voltak torzsalkodások a váradi temetők körül is, hogy az apróbb incidensekről ne is tegyünk említést. Újabban két dolog borzolja a nagyváradi kedélyeket. Az első számunkra érzékenyebb és érthetetlenebb, egyenesen felháborító. Valami, a harmincas évekből származó állítólagos városi tanácsi döntésre hivatkozva az ortodox egyház magának vindikálja az Ady Endre-múzeum épületét és a hozzá tartozó telket, s közel húszéves hallgatás után hirtelen ráébredtek arra: teremthetnek erre ,,jogalapot". Az épület szerény, de híres, hiszen Ady pályakezdése és váradi tartózkodása alatt itt működött a város egyik kedvelt kávéháza, ahol a költő újságcikkeit és verseit írta. Az irodalomtörténet ,,Müllerájként" emlegeti, s ezt a nevet is minden bizonnyal a nagy költő ragasztotta rá. S most a kilakoltatás fenyegeti az emlékmúzeumot...

A másik furcsa történet a Bihar Megyei Könyvtárhoz, illetve annak román nemzetiségű igazgatójához kötődik. Traian Ştefet azért váltották le az intézmény éléről, mert ,,igazolatlanul" hiányzott. A munkatársak jól tudják, hogy franciaországi tapasztalatcserén járt néhány kollégájával egy testvérintézménynél. A váradi magyar értelmiségiek többet is tudnak: Traian Ştef igazi ,,bűne" az volt, hogy magyarországi írókat is meghívott az intézménybe: Konrád Györgyöt, Esterházy Pétert, másokat. Főbenjáró bűn, mi több: ország- és nemzetárulás!!!

Egy Traian legyen Traian, s ne cimboráljon Töhötöm utódaival! Bár ezt már Gelu is megtette, mármint a Păteanu. Mennie is kellett az országból.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1022
szavazógép
2008-11-05: Pénz, piac, vállalkozás - x:

Készenléti hitelek küszöbén

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa ma tárgyal az Ukrajnának szánt készenléti hitelről — olvasható a nemzetközi pénzintézet honlapján. Ukrajna 16,5 milliárd dolláros készenléti hitelt kért az IMF-től, hogy stabilizálhassa gazdasági-pénzügyi helyzetét a pénzügyi világválság közepette. Az ukrán parlament pénteken hagyta jóvá azt a válságkezelő intézkedéseket tartalmazó törvényt, amelynek elfogadását az IMF kérte Kijevtől a készenléti hitel folyósításáért cserébe.
2008-11-05: Nemzet-nemzetiség - x:

A szólás szabadsága (Mai levelünk)

Mindig az általa kavart viharban elégedetten heherésző államelnökünk újabban nemcsak Szász Jenőt, hanem az RMDSZ dörzsölt politikusainak nyilatkozatait is inspirálja. A sajtóval való állandó balhéja már közmondásossá vált itthon és külföldön is. Számomra másképpen teljesen érthetetlen, hogy egy hónappal a választások előtt az érdekszövetség kampányfőnöke, akit amúgy megfontolt politikusnak ismertem, nemes egyszerűséggel pártlapnak titulálja a megye legolvasottabb lapját, a Háromszéket.