Változások a kisgazdaságok támogatásánál

2021. június 1., kedd, Gazdakör

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kapott tájékoztatás szerint az átmeneti két évben (idén és jövőben) összesen 87 millió euróra lehet majd pályázni a kisgazdaságok támogatását célzó intézkedésnél. A pályázható összeg meg lesz osztva, az említett teljes összegből 26 millió euróra csak hegyvidéki kisgazdaságok pályázhatnak. A megyében az intézkedés meglehetősen nagy népszerűségnek örvendett a 2014–2020 közötti vidékfejlesztési tervben. Szám szerint 33 kisgazda nyert el pályázat útján 15 ezer eurós támogatást. A napokban megjelentetett ideiglenes pályázati eligazító füzet viszonylag sok változást mutat az előző évekhez képest, ezért most részletesebben írunk az új feltételrendszerről és a pontszerzési lehetőségekről.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Alapfeltétel, hogy a gazdaság nagysága (az SO, Standard Output értéke) 4000 és 12 ezer euró között legyen. Minden növénykultúrának hektáronként és minden állatfajnak, illetve állatkategóriának egyedenként megfelel egy bizonyos SO-érték, ennek teljes táblázata megtalálható lesz a pályázat végleges eligazító füzetében. Ezen értékeket alapul véve a gazda könnyen kiszámíthatja a gazdasága értékét, és megbizonyosodhat afelől, hogy a gazdaság minimális méretének feltételét (4000 euró SO) teljesíti-e. Az intézkedés keretében gazdaságonként 15 ezer euró pályázható meg támogatásként, önrész nélkül. A pályázó gazdaságnak legkevesebb két éve kell szerepelnie a kifizetési ügynökség (APIA), illetve az állatorvosi ha­tóság nyilvántartásában. Magánszemélyként nem lehet pályázni, a pályázónak legkevesebb engedélyezett fizikai személyként (PFA), egyéni vállalkozásként vagy családi vállalkozásként kell bejegyeztetnie magát a cégbíróságon. A minimális két év régiségbe beleszámítódik az az időszak is, amikor a pályázó fizikai személyként szerepelt az APIA-nál vagy az állategészségügyi hatóság nyilvántartójában, illetve a községi gazdalajstromban. Egy egyszerű üzleti tervet kell készíteni, amelyben vállalni kell a gazdaság korszerűsítését, és bizonyos értékben termény-, illetve termékértékesítést. Az állattartással is foglalkozó pályázatoknál kötelező a trágyatároló megléte, illetve megépítésének vállalása a pályázat végső kifizetése előtt. A sikeres pályázó első részletként a támogatási összeg (15 ezer euró) 75 százalékát kapja meg rögtön a kifizetési szerződés megkötése után, majd a második részletet legtöbb három év után. Feltétel, hogy az első (11 150 eurós) kifizetés 20 százaléknyi értékének megfelelő összegben terményt vagy termést kell értékesíteni (ez 2250 eurónyi eladást jelent). Az állandó lakhelynek azon községben kell lennie, ahol a gazdaság található. Engedélyezett, hogy a pályázónak munkahelye is legyen, viszont annak vagy a községben, vagy annak 75 kilométeres körzetében kell lennie. Ha a pályázónak nincs saját területe, vagy gazdasága nem éri el a 4000 euró SO küszöbértéket, a bérleti szerződés is elfogadott. Ebben az évben, mivel lejárt a területalapú támogatási kérések letételének határideje, elfogadott a gazdaságok teljes átvétele is.

Néhány szóban a pontszerzési lehetőségekről. A magasabb iskolai végzettségű pályázóknak több pont jár az elbírálásnál, kiválogatásnál, a mezőgazdasági, állatorvosi, agrárkönyvelési, élelmiszeripari, mezőgépészi, környezetvédelmi vagy vidékfejlesztési egyetemet végzett 25 pontot kap, a szaklíceumot vagy posztlíceumot végzett 18-at, aki pedig legalább 1-es szintű szakmai képzésen való részvételt igazoló aktát tud felmutatni a pályázat leadásakor, az 10 pontot kap. Pont jár annak függvényében, hogy az illető község, ahol a gazdaság található, milyen termőképességű csoportba van besorolva. A mezőgazdasági beruházásokat kifizető ügynökség honlapján (www.afir.info) megtalálható az a táblázat, amely tartalmazza az összes község ilyen természetű besorolását, a legfőbb növénykultúrák SO-értékét, valamint az állatok tartási módja szerint szerezhető pontok számát (egész évben istállózott, vagy félrideg, legeltetéses tartási mód). A magas termőképességű besorolásra 5 pont jár, a közepes termőképességű községeknek 3. 20 pontot szerezhet a pályázó, ha legalább három környezetvédelmi célkitűzést valósít meg (pl. a víz hatékony használata farmszinten, ökogazdálkodás folytatása vagy vállalása, a mezőgazdasági területek köré védőerdősávot telepít, újrahasznosítható energiaforrásokat használ, a kártevőket biológiai­lag irtja, komposztot használ tápanyag-utánpótlásként, megfelelően kezeli a trágyát). Pont szerezhető, ha az üzleti tervben célként tűzik ki feldolgozóként használt épületek építését vagy korszerűsítését, valamint ha mezőgazdasági gépeket vásárolnak a gazdasági eredmények javítására. Ha mindkettő benne van az üzleti tervben, 30 pont jár, ha csak épületek építése vagy korszerűsítése valósul meg, akkor 22 pont, ha csak mezőgazdasági gépeket vásárolnak, akkor 12 pont.

20 pont jár abban az esetben, ha a pályázó mezőgazdasági szövetkezet, termelői csoport vagy egyéb szervezet tagja legalább egy éve. Ha a tagsági minőség korábbi, mint egy év, akkor 18 pontot kaphat a pályázó. Itt feltétel, hogy a pályázó a második részlet kifizetése előtti egy évben eladásai legalább felét a termelői csoporton, szövetkezeten vagy szervezeten keresztül valósítsa meg.

Hozzászólások
Szavazás
Készül-e ön nyaralni idén?eredmények
szavazatok száma 717
szavazógép
2021-06-01: Gazdakör - Bokor Gábor:

Az emberi életnek kell elsődlegesnek lennie

Az állattenyésztők több szakmai képviselete – köztük a Kovászna Megyei Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete – átirattal fordult Tánczos Barna környezetvédelmi miniszterhez a vadállatok egyre gyakoribbá váló támadásai, a szaporodó és tetemes károk okán. „Az Ön segítségét kérjük, mert az életünk, az általunk folytatott tevékenység a vadállatok, különösképpen a barna medve fenyegetése mellett zajlik” – fogalmaztak a dokumentumban, amelyet az elmúlt pénteken iktattak.
2021-06-01: Belföld - :

Óvodafejlesztés Erdély-szerte

A magyar állam támogatásával épült óvodát adtak át tegnap délben Gyimesközéplokon. Az új óvoda három csoport, azaz 75 magyar gyermek befogadására alkalmas. A közel félhektáros telken felépített, 489 négyzetméter hasznos területű, kétszintes épület 250 millió forintba került.