A hitelességnek szurkolunk

2008. november 7., péntek, Nyílttér
Kedves Háromszék-szerkesztőség!

Őszinte örömünket és jókívánságunkat szeretném tolmácsolni Magyarországról, Hódmezővásárhelyről, ahol szintén sokan olvassuk a Háromszék napilapot.

Az öröm és gratuláció oka az az újabb elismerés, melyet a legolvasottabb és legszínvonalasabb erdélyi, illetve — megkockáztatom — Kárpát-medencei magyar napilap kapott. Persze lehet, hogy én elfogult vagyok, de azért azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül a véleményemmel.

Ha ott, Sepsiszentgyörgyön nem is érzékelhető a mi naprakész figyelmünk, mi annál inkább érezzük a ránk figyelést. A lap Magyarországra tekintő elemző írásai számunkra nagyon fontos jelzések, segítik a tisztánlátást (a magyarországi eseményeket kívülről és távolról reálisabban megítélő testvér féltését véljük felfedezni bennük...). A lap hagyománytisztelő, értékelvű szellemisége erősíti a mi nemzettudatunkat is, amire a válságba került anyaországban igen nagy szükségünk van (és itt, persze, nem a pénzügyi-gazdasági válságra gondolok, hanem az annál sokkal súlyosabb tudati és morális válságra...).

Szóval, nem véletlen, hogy a Bocskai- és Bethlen-díj után most az Árpád fejedelem-díjat is megkapta a Háromszék.

Számomra annál is kedvesebb a hír, mert a lapot szerkesztő neves publicistákhoz baráti szálak fűznek, és talán ennek is köszönhetően külső munkatársként az elmúlt években néhány írásom megjelenhetett a lap hasábjain. Kapcsolataink erősítését szolgálta 2007-ben az is, hogy Hódmezővásárhelyen könyveiken keresztül mutatkozott be a Háromszék ,,író vezérkara", néhány napja pedig Sylvester Lajos 2008-ban megjelent három könyvének bemutatóján találkozhattak az érdeklődő magyarországiak a Háromszék főmunkatársával. Nem csoda hát Hódmezővásárhely megtisztelő kiváltsága, hogy a befogadó alföldi várossal kapcsolatos hírek rendre megjelenhetnek a lapban. Ebben a személyes kapcsolatokon kívül szerepe lehet annak is, hogy a háromszéki olvasók között számos hódmezővásárhelyi tiszteletbeli polgár is ,,veszi a lapot".

Még egyszer gratulálunk Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város nevében a lap munkatársainak egyenként is és mint alkotó közösségnek is. Kívánjuk, hogy jó egészségben, függetlenségének megtartása mellett még sokáig szolgálja népes olvasótáborát a Háromszék, a hiteles napilap!

Dr. Berényi Károly, a határon túli magyar ügyekért felelős tanácsnok, települési képviselő

Hódmezővásárhely, 2008. október 30.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 230
szavazógép
2008-11-07: Nyílttér - x:

El a kezekkel a Háromszékről!

Megrökönyödve olvasom, hogy ki akarják lakoltatni a Háromszék napilapot. Mélységesen felháborít — és azt hiszem, a lap olvasóinak százait vagy ezreit is —, hogy Tamás Sándor, aki az RMDSZ színeiben megyeitanács-elnöki hatalomhoz jutott, ahelyett, hogy ezt a közjó érdekében használná fel, minden olyan szervezet és intézmény támogatására, amely a megye magyarságának szellemi fölemelkedését, tudatgyarapítását szolgálja, ultimátumszerűen felszólítja a szerkesztőséget a csomagolásra és gyors távozásra abból a székházból, ahol létrejött.
2008-11-07: Nyílttér - x:

Emlékmű a felejtés ellen

Tisztelt emlékezők!
Uram, háborúból jövök én, / Mindennek vége, vége: / Békíts ki Magaddal s magammal, / Hiszen Te vagy a Béke.
(Ady Endre: Imádság háború után)